Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4624. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Mlinše - Kolovrat, stran 13092.

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Mlinše - Kolovrat
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri v sejni sobi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Mlinše - Kolovrat
Volilna enota I.:
+------------------------------+---------+
|V volilne imenike je bilo   |   429|
|vpisanih           | volivcev|
+------------------------------+---------+
|S potrdili je glasovalo    |    0|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Skupaj            |   429|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Glasovalo je         |   268|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|ODDANIH GLASOVNIC       |   268|
+------------------------------+---------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC     |    3|
+------------------------------+---------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC      |   265|
+------------------------------+---------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------------------------------+---------+
|1. Tomaž Klopčič       |   147|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|2. Franc Juvan Franjo     |   110|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|3. Marija Ribič        |   213|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|4. Roman Smrkolj       |   115|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
Volilna enota II.:
+------------------------------+---------+
|V volilne imenike je bilo   |   364|
|vpisanih           | volivcev|
+------------------------------+---------+
|S potrdili je glasovalo    |    0|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Skupaj            |   364|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Glasovalo je         |   194|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|ODDANIH GLASOVNIC       |   194|
+------------------------------+---------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC     |    11|
+------------------------------+---------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC      |   183|
+------------------------------+---------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------------------------------+---------+
|1. Janez Kobilšek       |   103|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|2. Vilijem Avbelj       |86 glasov|
+------------------------------+---------+
|3. Hedvika Krhlikar      |   107|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|4. Matjaž Majdič       |93 glasov|
+------------------------------+---------+
Volilna enota III.:
+------------------------------+---------+
|V volilne imenike je bilo   |   314|
|vpisanih           | volivcev|
+------------------------------+---------+
|S potrdili je glasovalo    |    0|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Skupaj            |   314|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Glasovalo je         |   152|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|ODDANIH GLASOVNIC       |   152|
+------------------------------+---------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC     |    2|
+------------------------------+---------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC      |   150|
+------------------------------+---------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------------------------------+---------+
|1. Katarina Hočevar -     |   119|
|Podgoršek           |  glasov|
+------------------------------+---------+
|2. Alojzij Podmiljšak     |88 glasov|
+------------------------------+---------+
|3. Igor Lavrin        |85 glasov|
+------------------------------+---------+
|4. Franc Grošelj       |73 glasov|
+------------------------------+---------+
V svet Krajevne skupnosti Mlinše - Kolovrat so bili v I. volilni enoti izvoljeni 3 kandidati, ki so dobili največje število glasov:
1. Marija Ribič
2. Tomaž Klopčič
3. Roman Smrkolj
V svet Krajevne skupnosti Mlinše - Kolovrat so bili v II. volilni enoti izvoljeni 3 kandidati, ki so dobili največje število glasov:
1. Hedvika Krhlikar
2. Janez Kobilšek
3. Matjaž Majdič
V svet Krajevne skupnosti Mlinše - Kolovrat so bili v III. volilni enoti izvoljeni 3 kandidati, ki so dobili največje število glasov:
1. Katarina Hočevar - Podgoršek
2. Alojzij Podmiljšak
3. Igor Lavrin.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.
 
Predsednik občinske volilne komisije
Sašo Ostrožnik l.r.