Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4622. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Kotredež, stran 13091.

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Kotredež
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri v sejni sobi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Kotredež
+------------------------------+---------+
|V volilne imenike je bilo   |   571|
|vpisanih           | volivcev|
+------------------------------+---------+
|S potrdili je glasovalo    |    0|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Skupaj            |   571|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Glasovalo je         |   315|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|ODDANIH GLASOVNIC       |   315|
+------------------------------+---------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC     |    21|
+------------------------------+---------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC      |   294|
+------------------------------+---------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------------------------------+---------+
|1. Tadeja Novak        |   118|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|2. Vinko Polc         |   151|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|3. Leopold Cencelj      |   108|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|4. Bojan Bokal        |   100|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|5. Jožef Kajbič        |   133|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|6. Nevenka Ostanek      |   106|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|7. Ludvik Pevec ml.      |   128|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
V svet Krajevne skupnosti Kotredež je bilo izvoljenih 7 kandidatov, ki so dobili največje število glasov. Ti so:
1. Vinko Polc
2. Jožef Kajbič
3. Ludvik Pevec ml.
4. Tadeja Novak
5. Leopold Cencelj
6. Nevenka Ostanek
7. Bojan Bokal.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.
 
Predsednik občinske volilne komisije
Sašo Ostrožnik l.r.