Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4621. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Kisovec - Loke, stran 13091.

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Kisovec - Loke
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala na seji 13. 10. 2010, ob 15. uri v sejni sobi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Kisovec - Loke
Volilna enota I.:
+------------------------------+---------+
|V volilne imenike je bilo   |   1555|
|vpisanih           | volivcev|
+------------------------------+---------+
|S potrdili je glasovalo    |    0|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Skupaj            |   1555|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Glasovalo je         |   865|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|ODDANIH GLASOVNIC       |   864|
+------------------------------+---------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC     |   140|
+------------------------------+---------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC      |   724|
+------------------------------+---------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------------------------------+---------+
|1. Helena Ocepek       |   302|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|2. Sašo Anžur         |   428|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|3. Marija Pikel        |   219|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|4. Nejc Čamer         |   165|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|5. Tanja Kovačič       |   227|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|6. Marjan Kovač        |   290|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|7. Bojan Motoh        |   266|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|8. Ludvik Groboljšek     |   130|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|9. Robert Kralj        |   181|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|10. Alojzija Ivnik      |   280|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|11. Deana Dolinšek      |   133|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|12. Renee Vozelj       |   218|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|13. Vinko Mahne        |   156|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|14. Silvo Strmljan      |   318|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
Volilna enota II.:
+------------------------------+---------+
|V volilne imenike je bilo   |   230|
|vpisanih           | volivcev|
+------------------------------+---------+
|S potrdili je glasovalo    |    0|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Skupaj            |   230|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Glasovalo je         |   143|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|ODDANIH GLASOVNIC       |   143|
+------------------------------+---------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC     |    4|
+------------------------------+---------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC      |   139|
+------------------------------+---------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------------------------------+---------+
|1. Ivan Janez Pavšek     |72 glasov|
+------------------------------+---------+
|2. Alojzij Klančišar     |67 glasov|
+------------------------------+---------+
Volilna enota III.:
+------------------------------+---------+
|V volilne imenike je bilo   |   206|
|vpisanih           | volivcev|
+------------------------------+---------+
|S potrdili je glasovalo    |    0|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Skupaj            |   206|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Glasovalo je         |   119|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|ODDANIH GLASOVNIC       |   119|
+------------------------------+---------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC     |    1|
+------------------------------+---------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC      |   118|
+------------------------------+---------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------------------------------+---------+
|1. Anton Baš         |11 glasov|
+------------------------------+---------+
|2. Janez Černi        |38 glasov|
+------------------------------+---------+
|3. Franc Novak        |69 glasov|
+------------------------------+---------+
Volilna enota IV.:
+------------------------------+---------+
|V volilne imenike je bilo   |   114|
|vpisanih           | volivcev|
+------------------------------+---------+
|S potrdili je glasovalo    |    0|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Skupaj            |   114|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Glasovalo je         |    72|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|ODDANIH GLASOVNIC       |    72|
+------------------------------+---------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC     |    0|
+------------------------------+---------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC      |    72|
+------------------------------+---------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------------------------------+---------+
|1. Zvonko Pograjc       |41 glasov|
+------------------------------+---------+
|2. Slavko Lokošek       |31 glasov|
+------------------------------+---------+
V svet Krajevne skupnosti Kisovec - Loke je bilo v I. volilni enoti izvoljenih 6 kandidatov, ki so dobili največje število glasov:
1. Sašo Anžur
2. Silvo Strmljan
3. Helena Ocepek
4. Marjan Kovač
5. Alojzija Ivnik
6. Bojan Motoh
V svet Krajevne skupnosti Kisovec - Loke je bil v II. volilni enoti izvoljen 1 kandidat, ki je dobil največje število glasov:
1. Ivan Janez Pavšek
V svet Krajevne skupnosti Kisovec - Loke je bil v III. volilni enoti izvoljen 1 kandidat, ki je dobil največje število glasov:
1. Franc Novak
V svet Krajevne skupnosti Kisovec - Loke je bil v IV. volilni enoti izvoljen 1 kandidat, ki je dobil največje število glasov:
1. Zvonko Pograjc.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.
 
Predsednik občinske volilne komisije
Sašo Ostrožnik l.r.