Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4620. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Jože Marn, stran 13090.

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Jože Marn
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala na seji 13. 10. 2010, ob 15. uri v sejni sobi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Jože Marn
+----------------------------+-----------+
|V volilne imenike je bilo  |    4432|
|vpisanih          |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|S potrdili je glasovalo   |     0|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|Skupaj volivcev       |    4432|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|Glasovalo je        |    2426|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|ODDANIH GLASOVNIC      |    2417|
+----------------------------+-----------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC    |    406|
+----------------------------+-----------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC     |    2011|
+----------------------------+-----------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----------------------------+-----------+
|1. France Pograjc      |    1288|
|              |   glasov|
+----------------------------+-----------+
|2. Jožef Rabuzin      |    1154|
|              |   glasov|
+----------------------------+-----------+
|3. Marko Glavač       |    1252|
|              |   glasov|
+----------------------------+-----------+
|4. Antonija Zimšek     |    1122|
|              |   glasov|
+----------------------------+-----------+
|5. Branko Renčof      |    1170|
|              |   glasov|
+----------------------------+-----------+
|6. Ludvik Ervin Praunseis  |    1075|
|              |   glasov|
+----------------------------+-----------+
|7. Ksenija Roglič      |    1201|
|              |   glasov|
+----------------------------+-----------+
|8. Stanislava Radunović   |    613|
|              |   glasov|
+----------------------------+-----------+
V svet Krajevne skupnosti Jože Marn je bilo izvoljenih 7 kandidatov, ki so dobili največje število glasov. Ti so:
1. France Pograjc
2. Marko Glavač
3. Ksenija Roglič
4. Branko Renčof
5. Jožef Rabuzin
6. Antonija Zimšek
7. Ludvik Ervin Praunseis.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobre 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.
 
Predsednik občinske volilne komisije
Sašo Ostrožnik l.r.