Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4619. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Izlake, stran 13089.

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Izlake
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri, v sejni sobi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Izlake
Volilna enota I.:
+----------------------------+-----------+
|V volilne imenike je bilo  |    535|
|vpisanih          |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|S potrdili je glasovalo   |     0|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|Skupaj           |    535|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|Glasovalo je        |    300|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|ODDANIH GLASOVNIC      |    300|
+----------------------------+-----------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC    |     17|
+----------------------------+-----------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC     |    283|
+----------------------------+-----------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----------------------------+-----------+
|1. Zvonimir Ule       | 171 glasov|
+----------------------------+-----------+
|2. Irena Hudi        | 170 glasov|
+----------------------------+-----------+
|3. Marko Lebar       | 169 glasov|
+----------------------------+-----------+
|4. Metod Knez        |    139|
|              |   glasov|
+----------------------------+-----------+
Volilna enota II.:
+----------------------------+-----------+
|V volilne imenike je bilo  |    365|
|vpisanih          |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|S potrdili je glasovalo   |     0|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|Skupaj           |    365|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|Glasovalo je        |    204|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|ODDANIH GLASOVNIC      |    203|
+----------------------------+-----------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC    |     10|
+----------------------------+-----------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC     |    193|
+----------------------------+-----------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----------------------------+-----------+
|1. Borut Novšak       | 121 glasov|
+----------------------------+-----------+
|2. Zdenka Češnovar     | 73 glasov|
+----------------------------+-----------+
|3. Danilo Lipovšek     | 118 glasov|
+----------------------------+-----------+
|4. David Kralj       | 148 glasov|
+----------------------------+-----------+
Volilna enota III.:
+----------------------------+-----------+
|V volilne imenike je bilo  |    431|
|vpisanih          |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|S potrdili je glasovalo   |     0|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|Skupaj           |    431|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|Glasovalo je        |     84|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|ODDANIH GLASOVNIC      |     84|
+----------------------------+-----------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC    |     10|
+----------------------------+-----------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC     |     74|
+----------------------------+-----------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----------------------------+-----------+
|1. Vlado Klemen       | 25 glasov|
+----------------------------+-----------+
|2. Urška Sodec Bedrač    | 37 glasov|
+----------------------------+-----------+
|3. Rudi Bantan       | 45 glasov|
+----------------------------+-----------+
|4. Metka Vrhovnik      | 24 glasov|
+----------------------------+-----------+
|5. Jožef Arh        | 40 glasov|
+----------------------------+-----------+
Volilna enota IV.:
+----------------------------+-----------+
|V volilne imenike je bilo  |    286|
|vpisanih          |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|S potrdili je glasovalo   |     0|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|Skupaj           |    286|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|Glasovalo je        |    137|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|ODDANIH GLASOVNIC      |    135|
+----------------------------+-----------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC    |     9|
+----------------------------+-----------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC     |    126|
+----------------------------+-----------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----------------------------+-----------+
|1. Marica Božič       | 56 glasov|
+----------------------------+-----------+
|2. Marija Razpotnik     | 70 glasov|
+----------------------------+-----------+
|3. Valentin Vrtačnik    | 85 glasov|
+----------------------------+-----------+
V svet Krajevne skupnosti Izlake so bili v I. volilni enoti izvoljeni 3 kandidati, ki so dobili največje število glasov:
1. Zvonimir Ule
2. Irena Hudi
3. Marko Lebar
V svet Krajevne skupnosti Izlake so bili v II. volilni enoti izvoljeni 3 kandidati, ki so dobili največje število glasov:
1. David Kralj
2. Borut Novšak
3. Danilo Lipovšek
V svet Krajevne skupnosti Izlake so bili v III. volilni enoti izvoljeni 3 kandidati, ki so dobili največje število glasov:
1. Rudi Bantan
2. Jožef Arh
3. Urška Sodec Bedrač
V svet Krajevne skupnosti Izlake sta bila v IV. volilni enoti izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število glasov:
1. Valentin Vrtačnik
2. Marija Razpotnik.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.
 
Predsednik občinske volilne komisije
Sašo Ostrožnik l.r.