Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4618. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Franc Farčnik, stran 13089.

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Franc Farčnik
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri, v sejni sobi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Franc Farčnik
Volilna enota I.:
+------------------------------+---------+
|V volilne imenike je bilo   |   102|
|vpisanih           | volivcev|
+------------------------------+---------+
|S potrdili je glasovalo    |    0|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Skupaj            |   102|
|               | volivca|
+------------------------------+---------+
|Glasovalo je         |    64|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|ODDANIH GLASOVNIC       |    64|
+------------------------------+---------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC     |    1|
+------------------------------+---------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC      |    63|
+------------------------------+---------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------------------------------+---------+
|1. Iztok Ule         |28 glasov|
+------------------------------+---------+
|2. Stanko Simončič      |36 glasov|
+------------------------------+---------+
|3. Štefka Suša        |43 glasov|
+------------------------------+---------+
Volilna enota II.:
+------------------------------+---------+
|V volilne imenike je bilo   |   206|
|vpisanih           | volivcev|
+------------------------------+---------+
|S potrdili je glasovalo    |    0|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Skupaj            |   206|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Glasovalo je         |   117|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|ODDANIH GLASOVNIC       |   117|
+------------------------------+---------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC     |    10|
+------------------------------+---------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC      |   107|
+------------------------------+---------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------------------------------+---------+
|1. Jernej Podkrajšek     |44 glasov|
+------------------------------+---------+
|2. Sandi Grčar        |80 glasov|
+------------------------------+---------+
|3. Alenka Kadunec       |51 glasov|
+------------------------------+---------+
Volilna enota III.:
+------------------------------+---------+
|V volilne imenike je bilo   |    88|
|vpisanih           | volivcev|
+------------------------------+---------+
|S potrdili je glasovalo    |    0|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Skupaj            |    88|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Glasovalo je         |    57|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|ODDANIH GLASOVNIC       |    57|
+------------------------------+---------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC     |    7|
+------------------------------+---------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC      |    50|
+------------------------------+---------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------------------------------+---------+
|1. Mojmir Maček        |44 glasov|
+------------------------------+---------+
|2. Nevenka Kozlevčar     |33 glasov|
+------------------------------+---------+
Volilna enota IV.:
+------------------------------+---------+
|V volilne imenike je bilo   |   577|
|vpisanih           | volivcev|
+------------------------------+---------+
|S potrdili je glasovalo    |    0|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Skupaj            |   577|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Glasovalo je         |   336|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|ODDANIH GLASOVNIC       |   336|
+------------------------------+---------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC     |    23|
+------------------------------+---------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC      |   313|
+------------------------------+---------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------------------------------+---------+
|1. Mateja Remic        |52 glasov|
+------------------------------+---------+
|2. Bojan Ivšek        |67 glasov|
+------------------------------+---------+
|3. Alojz Grabnar       |62 glasov|
+------------------------------+---------+
|4. Janez Skrinjar Urbanovc  |58 glasov|
+------------------------------+---------+
|5. Dragica Vučko       |52 glasov|
+------------------------------+---------+
V svet Krajevne skupnosti Franc Farčnik sta bila v I. volilni enoti izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število glasov:
1. Štefka Suša
2. Stanko Simončič
V svet Krajevne skupnosti Franc Farčnik sta bila v II. volilni enoti izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število glasov:
1. Sandi Grčar
2. Alenka Kadunec
V svet Krajevne skupnosti Franc Farčnik sta bila v III. volilni enoti izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število glasov:
1. Mojmir Maček
2. Nevenka Kozlevčar
V svet Krajevne skupnosti Franc Farčnik je bilo v IV. volilni enoti izvoljenih 5 kandidatov, ki so dobili največje število glasov:
1. Bojan Ivšek
2. Alojz Grabnar
3. Janez Skrinjar
4. Dragica Vučko
5. Mateja Remic
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.
 
Predsednik občinske volilne komisije
Sašo Ostrožnik l.r.