Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4617. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Čemšenik, stran 13088.

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Čemšenik
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri v sejni sobi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Čemšenik
Volilna enota I.:
+---------------------------+------------+
|V volilne imenike je bilo |     231|
|vpisanih          |  volivcev|
+---------------------------+------------+
|S potrdili je glasovalo  | 0 volivcev|
+---------------------------+------------+
|Skupaj           |     231|
|              |  volivcev|
+---------------------------+------------+
|Glasovalo je        |     134|
|              |  volivcev|
+---------------------------+------------+
|ODDANIH GLASOVNIC     |     134|
+---------------------------+------------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC   |      5|
+---------------------------+------------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC    |     129|
+---------------------------+------------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------+------------+
|1. Sonja Strnišnik     |  62 glasov|
+---------------------------+------------+
|2. Dušan Martinčič     |  75 glasov|
+---------------------------+------------+
|3. Mitja Drobež      | 100 glasov|
+---------------------------+------------+
|4. Darinka Senica     |  54 glasov|
+---------------------------+------------+
Volilna enota II.:
+---------------------------+------------+
|V volilne imenike je bilo |     161|
|vpisanih          |  volivcev|
+---------------------------+------------+
|S potrdili je glasovalo  | 0 volivcev|
+---------------------------+------------+
|Skupaj           |     161|
|              |  volivcev|
+---------------------------+------------+
|Glasovalo je        | 73 volivcev|
+---------------------------+------------+
|ODDANIH GLASOVNIC     |     73|
+---------------------------+------------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC   |      1|
+---------------------------+------------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC    |     72|
+---------------------------+------------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------+------------+
|1. Mateja Ocepek      |  35 glasov|
+---------------------------+------------+
|2. Rado Pirnat       |  54 glasov|
+---------------------------+------------+
|3. Franc Drnovšek     |  50 glasov|
+---------------------------+------------+
Volilna enota III.:
+---------------------------+------------+
|V volilne imenike je bilo |     103|
|vpisanih          |  volivcev|
+---------------------------+------------+
|S potrdili je glasovalo  | 0 volivcev|
+---------------------------+------------+
|Skupaj           |     103|
|              |  volivcev|
+---------------------------+------------+
|Glasovalo je        | 49 volivcev|
+---------------------------+------------+
|ODDANIH GLASOVNIC     |     49|
+---------------------------+------------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC   |      0|
+---------------------------+------------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC    |     49|
+---------------------------+------------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------+------------+
|1. Uroš Grahek       |  39 glasov|
+---------------------------+------------+
|2. Hedvika Kovač      |  23 glasov|
+---------------------------+------------+
|3. Franci Klopčič     |  21 glasov|
+---------------------------+------------+
Volilna enota IV.:
+---------------------------+------------+
|V volilne imenike je bilo |     152|
|vpisanih          |  volivcev|
+---------------------------+------------+
|S potrdili je glasovalo  | 0 volivcev|
+---------------------------+------------+
|Skupaj           |     152|
|              |  volivcev|
+---------------------------+------------+
|Glasovalo je        | 83 volivcev|
+---------------------------+------------+
|ODDANIH GLASOVNIC     |     83|
+---------------------------+------------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC   |      2|
+---------------------------+------------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC    |     81|
+---------------------------+------------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---------------------------+------------+
|1. Andrej Lebar      |  55 glasov|
+---------------------------+------------+
|2. Franc Zupan       |  70 glasov|
+---------------------------+------------+
|3. Frančiška Troha     |  12 glasov|
+---------------------------+------------+
Volilna enota V.:
+--------------------------+-------------+
|V volilne imenike je bilo | 199 volivcev|
|vpisanih         |       |
+--------------------------+-------------+
|S potrdili je glasovalo  |  0 volivcev|
+--------------------------+-------------+
|Skupaj          | 199 volivcev|
+--------------------------+-------------+
|Glasovalo je       | 17 volivcev|
+--------------------------+-------------+
|ODDANIH GLASOVNIC     |      17|
+--------------------------+-------------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC   |      1|
+--------------------------+-------------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC    |      16|
+--------------------------+-------------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+--------------------------+-------------+
|1. Martin Matko      |   9 glasov|
+--------------------------+-------------+
|2. Rozalija Medvešek   |   7 glasov|
+--------------------------+-------------+
Volilna enota VI.:
+--------------------------+-------------+
|V volilne imenike je bilo | 159 volivcev|
|vpisanih         |       |
+--------------------------+-------------+
|S potrdili je glasovalo  |  0 volivcev|
+--------------------------+-------------+
|Skupaj          | 159 volivcev|
+--------------------------+-------------+
|Glasovalo je       | 97 volivcev|
+--------------------------+-------------+
|ODDANIH GLASOVNIC     |      97|
+--------------------------+-------------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC   |      0|
+--------------------------+-------------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC    |      97|
+--------------------------+-------------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+--------------------+-------------------+
|1. Vojko Kovač   |     70 glasov|
+--------------------+-------------------+
|2. Aleksandra    |     43 glasov|
|Subotič       |          |
+--------------------+-------------------+
|3. Viktor Psarn   |     58 glasov|
+--------------------+-------------------+
V svet Krajevne skupnosti Čemšenik so bili v I. volilni enoti izvoljeni 3 kandidati, ki so dobili največje število glasov:
1. Mitja Drobež
2. Dušan Martinčič
3. Sonja Strnišnik
V svet Krajevne skupnosti Čemšenik so bili v II. volilni enoti izvoljeni 3 kandidati, ki so dobili največje število glasov:
1. Rado Pirnat
2. Franc Drnovšek
3. Mateja Ocepek
V svet Krajevne skupnosti Čemšenik sta v III. volilni enoti izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število glasov:
1. Uroš Grahek
2. Hedvika Kovač
V svet Krajevne skupnosti Čemšenik sta bila v IV. volilni enoti izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število glasov:
1. Franc Zupan
2. Andrej Lebar
V svet Krajevne skupnosti Čemšenik je bil v V. volilni enoti izvoljen 1 kandidat, ki je dobil največje število glasov:
1. Martin Matko
V svet Krajevne skupnosti Čemšenik sta bila v VI. volilni enoti izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število glasov:
1. Vojko Kovač
2. Viktor Psarn.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.
 
Predsednik občinske volilne komisije
Sašo Ostrožnik l.r.