Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4615. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za župana, stran 13086.

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o izidu volitev za župana
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala na seji 13. 10. 2010, ob 15. uri v sejni sobi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih odborov, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je občinska volilna komisija ugotovila:
+-------------------------------+--------+
|Skupno število volivcev z   |  14291|
|območja občine:        |    |
+-------------------------------+--------+
|Skupaj glasovalo po imeniku:  |  7863|
+-------------------------------+--------+
|Skupaj glasovalo s potrdili:  |    1|
+-------------------------------+--------+
|Skupaj glasovalo:       |  7864|
+-------------------------------+--------+
|Procent udeležbe v občini:   | 55.03%|
+-------------------------------+--------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve župana
+-------------------------------+--------+
|ODDANIH GLASOVNIC:       |  7864|
+-------------------------------+--------+
Ker so bile prazne, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo
+-------------------------------+--------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC     |   114|
+-------------------------------+--------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC      |  7750|
+-------------------------------+--------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------------------+----------+------+
|1. DEAN HOLC      |    391| 5,05%|
|            |  glasov|   |
+-----------------------+----------+------+
|2. ANDREJ DOLŠINA   |    274| 3,54%|
|            |  glasov|   |
+-----------------------+----------+------+
|3. MATJAŽ ŠVAGAN    |   5841|75,37%|
|            |  glasov|   |
+-----------------------+----------+------+
|4. ALEKSANDER KOS   |    284| 3,66%|
|            |  glasov|   |
+-----------------------+----------+------+
|5. ALOJZ SLAVKO    |    560| 7,23%|
|JELŠEVAR        |  glasov|   |
+-----------------------+----------+------+
|6. ŽELJKO ŽELEZNIK   |    101| 1,30%|
|            |  glasov|   |
+-----------------------+----------+------+
|7. GAŠPER KOPRIVŠEK  |    299| 3,86%|
|            |  glasov|   |
+-----------------------+----------+------+
Na podlagi ugotovljenih rezultatov je bil izvoljen naslednji kandidat:
1. MATJAŽ ŠVAGAN
Občinska volilna komisija pri delu volilnih odborov ni ugotovila nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja. Med delom občinske volilne komisije se ni zgodila nobena nepravilnost.
Priloga poročila je izpis iz računalnika.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.
 
Predsednik občinske volilne komisije
Sašo Ostrožnik l.r.