Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4614. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vojnik, stran 13086.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09) je Občinski svet Občine Vojnik na 1. izredni seji dne 21. 10. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Vojnik
1. člen
Določilo prvega odstavka 28. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06, 67/06 – popr.) (v nadaljevanju: statut) se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski odbori in komisije imajo 5 ali 7 članov, razen Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ima toliko članov, kolikor je strank, list in neodvisnih kandidatov v občinskem svetu, vendar najmanj 5 članov.«
2. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-017-2010/2
Vojnik, dne 21. oktobra 2010
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.