Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4611. Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta, stran 13084.

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana in članov občinskega sveta
Občinska volilna komisija Občine Šmarješke Toplice je na seji dne 10. 10. 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov o ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana in članov občinskega sveta na lokalnih volitvah, dne 10. oktobra 2010,
u g o t o v i l a
VOLITVE ŽUPANA
I.
1. Na volitvah, dne 10. 10. 2010, je imelo pravico voliti skupaj 2552 volivcev, od tega:
a) 2552 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdili.
2. Glasovalo je skupaj 1789 volivcev ali 70,10% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) je 1789 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) ni nihče glasoval po pošti.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 1789 glasovnic, od tega:
NEVELJAVNIH: 15
VELJAVNIH: 1774
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. mag. Bernardka Krnc 934 glasov (52,65%)
2. Simon Štukelj 840 glasov (47,35%)
Izvoljen kandidat za župana je:
Ime in priimek: mag. Bernardka Krnc
Datum rojstva: 22. 4. 1971
Naslov stalnega prebivališča: Šmarješke Toplice 116, 8220 Šmarješke Toplice.
VOLITVE V OBČINSKI SVET
I.
1. Na volitvah, dne 10. 10. 2010, je imelo pravico voliti skupaj 2552 volivcev, od tega:
c) 2552 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
d) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdili.
2. Glasovalo je skupaj 1789 volivcev ali 70,10% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
c) je 1789 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
d) ni nihče glasoval po pošti.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1789 glasovnic, od tega:
NEVELJAVNIH: 24
VELJAVNIH: 1765.
III.
Na podlagi ugotovljenega števila glasov so v občinski svet izvoljeni naslednji kandidati:
Ime in priimek: Jože Novak
Datum rojstva: 2. 8. 1962
Naslov stalnega prebivališča: Orešje 42 b, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Pavel Zupančič
Datum rojstva: 24. 7. 1955
Naslov stalnega prebivališča: Strelac 5, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Peter Selak
Datum rojstva: 20. 6. 1955
Naslov stalnega prebivališča: Vinica pri Šmarjeti 9, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Stane Pirkovič
Datum rojstva: 8. 9. 1971
Naslov stalnega prebivališča: Brezovica 69, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Marko Besal
Datum rojstva: 17. 9. 1971
Naslov stalnega prebivališča: Šmarješke Toplice 54, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Aleksander Durič
Datum rojstva: 17. 6. 1955
Naslov stalnega prebivališča: Šmarješke Toplice 150, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Dejan Pavlin
Datum rojstva: 5. 6. 1975
Naslov stalnega prebivališča: Družinska vas 41d, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Majda Kušer Ambrožič
Datum rojstva: 19. 2. 1957
Naslov stalnega prebivališča: Bela Cerkev 1, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Aleksander Pavlič Sandi
Datum rojstva: 26. 2. 1959
Naslov stalnega prebivališča: Dolenje Kronovo 11, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Franc Anderlič
Datum rojstva: 2. 12. 1956
Naslov stalnega prebivališča: Zbure 47, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Branko Zoran
Datum rojstva: 8. 12. 1964
Naslov stalnega prebivališča: Grič pri Klevevžu 15, 8220 Šmarješke Toplice.
Št. 040-0003/2010, 040-0004/2010-104
Šmarjeta, dne 10. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Šmarješke Toplice Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice
Predsednik
Bogomir Kovič l.r.