Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4609. Poročilo o izidu volitev, stran 13083.

Občinska volilna komisija Občine Sodražica daje na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08)
P O R O Č I L O
o izidu volitev
Volitve v občinski svet dne 10. 10. 2010
1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 1848 volivcev
2. Glasovalo je
a) po volilnih imenikih (vključno s pošto) 866 volivcev
b) s potrdilom 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO 866 volivcev
3. Vseh oddanih glasovnic je bilo 866
Od tega neveljavnih glasovnic: 23
Po posameznih volilnih enotah so posamezni kandidati prejeli naslednje število glasov:
+-------------------------+-------+--------+
|Volilna enota      |  Št.|Odstotek|
|             | glasov|    |
+-------------------------+-------+--------+
|VE 1           |    |    |
+-------------------------+-------+--------+
|Boštjan Mihelič     |  105|  100 |
+-------------------------+-------+--------+
|             |    |    |
|VE 2           |    |    |
+-------------------------+-------+--------+
|Miha Vesel        |   48| 46,15 |
+-------------------------+-------+--------+
|Marko Belaj       |   56| 53,85 |
+-------------------------+-------+--------+
|             |    |    |
|VE 3           |    |    |
+-------------------------+-------+--------+
|Peter Levstek      |   21| 33,33 |
+-------------------------+-------+--------+
|Jaka Debeljak      |   42| 66,67 |
+-------------------------+-------+--------+
|             |    |    |
|VE 4           |    |    |
+-------------------------+-------+--------+
|Anton Matelič      |  132| 16,34 |
+-------------------------+-------+--------+
|Tadej Levstek      |  172| 21,29 |
+-------------------------+-------+--------+
|Janez Mihelič      |  172| 21,29 |
+-------------------------+-------+--------+
|Tatjana Matelič     |   39|  4,83 |
+-------------------------+-------+--------+
|Branko Arko       |   94| 11,63 |
+-------------------------+-------+--------+
|Jože Levstek       |  199| 24,63 |
+-------------------------+-------+--------+
|             |    |    |
|VE 5           |    |    |
+-------------------------+-------+--------+
|Andrej Pogorelc     |   67|  100 |
+-------------------------+-------+--------+
|             |    |    |
|VE 6           |    |    |
+-------------------------+-------+--------+
|Ervin Levstek      |   31| 38,75 |
+-------------------------+-------+--------+
|Stjepan Hegeduš     |   49| 61,25 |
+-------------------------+-------+--------+
|             |    |    |
|VE 7           |    |    |
+-------------------------+-------+--------+
|Alojz Franc Zabukovec  |   7|  6,36 |
+-------------------------+-------+--------+
|Borut Troha       |  103| 93,64 |
+-------------------------+-------+--------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so za občinske svetnike po volilnih enotah izvoljeni naslednji kandidati:
VE 1:
Boštjan Mihelič
predlagatelj:      NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
datum roj.:       30. 4. 1973 spol: M
občina:  Sodražica
naslov:  Sodražica, Globel 20
poklic:  Strojni tehnik
delo:   Samostojni podjetnik
VE 2:
Marko Belaj
predlagatelj:      NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
datum roj.:       8. 4. 1962  spol: M
občina:  Sodražica
naslov:  Sodražica, Žimarice 28
poklic:  Strojni tehnik
delo:   Samostojni podjetnik
VE 3:
Jaka Debeljak
predlagatelj:      SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
datum roj.:       21. 7. 1989 spol: M
občina:  Sodražica
naslov:  Sodražica, Kržeti 14
poklic:  Študent
delo:   Študent
VE 4:
Tadej Levstek
predlagatelj:      SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
datum roj.:       5. 2. 1975  spol: M
občina:  Sodražica
naslov:  Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 9
poklic:  Profesor športne vzgoje
delo:   Učitelj
Janez Mihelič
predlagatelj:      SD – SOCIALNI DEMOKRATI
datum roj.:       10. 8. 1954 spol: M
občina:  Sodražica
naslov:  Sodražica, Zavoda 18
poklic:  Profesor pedagogike
delo:   Ravnatelj osnovne šole
Jože Levstek
predlagatelj:      SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
datum roj.:       30. 11. 1968 spol: M
občina:  Sodražica
naslov:  Sodražica, Prvomajska cesta 14
poklic:  Elektro tehnik
delo:   Samostojni podjetnik
VE 5:
Andrej Pogorelc
predlagatelj:      SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
datum roj.:       5. 8. 1956  spol: M
občina:  Sodražica
naslov:  Sodražica, Vinice 32
poklic:  Univ. dipl. org. dela
delo:   Podjetnik
VE 6:
Stjepan Hegeduš
predlagatelj:      SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
datum roj.:       11. 8. 1949 spol: M
občina:  Sodražica
naslov:  Ribnica, Zapotok 13
poklic:  Gradbeni delovodja
delo:   Gradbeni delovodja
VE 7:
Borut Troha
predlagatelj:      Anton Prijatelj in skupina volivcev
datum roj.:       18. 5. 1960 spol: M
občina:  Sodražica
naslov:  Sodražica, Zamostec 68
poklic:  Gimnazijski maturant
delo:   Davčni svetovalec.
Volitve župana dne 10. 10. 2010
1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 1848 volilcev
2. Glasovalo je (vključno s pošto) 866 volilcev
3. Oddanih glasovnic je bilo 866
Od tega neveljavnih: 26
4. Skupaj veljavnih glasovnic: 840
Kandidat:
Blaž Milavec  840 glasov (100%).
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je za župana Občine Sodražica izvoljen:
Blaž Milavec
predlagatelj:      SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
datum roj.:       25. 7. 1978 spol: M
občina:  Sodražica
naslov:  Sodražica, Cesta Majde Šilc 14
poklic:  Univ. dipl. pravnik
delo:   Župan.
Priloga tega poročila je izpis rezultatov glasovanja iz računalniške aplikacije (za občinske svetnike in župana).
Št. 041-5/10
Sodražica, dne 12. oktobra 2010
Predsednica OVK
Maruša Pakiž Arko l.r.