Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4607. Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega sveta v Občini Sežana na volitvah dne 10. 10. 2010, stran 13079.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo in 45/08) je Občinska volilna komisija Sežana na seji dne 13. 10. 2010 sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev župana in Občinskega sveta v Občini Sežana na volitvah dne 10. 10. 2010
1. Volitve župana in volitve članov v Občinski svet Občine Sežana so bile opravljene dne 10. 10. 2010. Pravico glasovanja je imelo 10.248 volivcev, glasovalo pa jih je 5485, kar znaša 53,52%. Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku. Predčasno je glasovalo 139 volivcev, po pošti pa 14 volivcev.
2. Na volitvah župana je bilo oddanih 5483 glasovnic, od katerih je bilo 118 neveljavnih, 5365 pa veljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+---+-------------------+-----+------+------+
| 1.|MAJDA ŠKRLJ    | 259 |glasov| 4,83%|
+---+-------------------+-----+------+------+
| 2.|DAVORIN TERČON   |2872 |glasov|53,53%|
+---+-------------------+-----+------+------+
| 3.|IVAN VODOPIVEC   | 382 |glasov| 7,12%|
+---+-------------------+-----+------+------+
| 4.|ROBERT ROGIČ    |1568 |glasov|29,23%|
+---+-------------------+-----+------+------+
| 5.|MOJCA VOJSKA    | 284 |glasov| 5,29%|
|  |GODNIČ       |   |   |   |
+---+-------------------+-----+------+------+
Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo in 45/08) ugotovila, da je kandidat Davorin Terčon dobil večino veljavnih glasov, zato je v prvem krogu izvoljen za župana Občine Sežana.
3. Na volitvah članov v Občinski svet Občine Sežana je bila občina ena volilna enota. Skupaj je glasovalo 5485 volivcev, oddanih pa je bilo 5483 glasovnic. Veljavnih glasovnic je bilo 5225, neveljavnih pa 258.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+----+------------------------+------+------+
|Zap.|    Ime liste    | Št. | %  |
| št.|            |glasov|glasov|
+----+------------------------+------+------+
| 1 |LISTA MIROSLAVA KLUNA  | 382 |7.31 |
+----+------------------------+------+------+
| 2 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA  | 486 |9.30 |
|  |STRANKA         |   |   |
+----+------------------------+------+------+
| 3 |ZA KRAS IN BRKINE,   | 764 |14.62 |
|  |NEODVISNA LISTA OBČANOV |   |   |
+----+------------------------+------+------+
| 4 |VLADIMIR DANEU     | 116 |2.22 |
+----+------------------------+------+------+
| 5 |OBRTNO PODJETNIŠKA   | 197 |3.77 |
|  |LISTA          |   |   |
+----+------------------------+------+------+
| 6 |DAVID ŠKABAR      | 263 |5.03 |
+----+------------------------+------+------+
| 7 |ZVEZA ZA PRIMORSKO –  | 276 |5.28 |
|  |ZZP           |   |   |
+----+------------------------+------+------+
| 8 |DeSUS – DEMOKRATIČNA  | 445 |8.52 |
|  |STRANKA UPOKOJENCEV   |   |   |
|  |SLOVENIJE        |   |   |
+----+------------------------+------+------+
| 9 |NOVA SLOVENIJA –    | 90  |1.72 |
|  |KRŠČANSKA LJUDSKA    |   |   |
|  |STRANKA         |   |   |
+----+------------------------+------+------+
| 10 |LIBERALNA DEMOKRACIJA  | 399 |7.64 |
|  |SLOVENIJE        |   |   |
+----+------------------------+------+------+
| 11 |ZARES – nova politika  | 385 |7.37 |
+----+------------------------+------+------+
| 12 |ŽIVOJ RACE       | 162 |3.10 |
+----+------------------------+------+------+
| 13 |MOŽE BRANKO       | 212 |4.06 |
+----+------------------------+------+------+
| 14 |SLOVENSKA LJUDSKA    | 73  |1.40 |
|  |STRANKA SLS       |   |   |
+----+------------------------+------+------+
| 15 |PRETRESI        | 305 |5.84 |
+----+------------------------+------+------+
| 16 |Neodvisna lista ZARJA  | 225 |4.31 |
+----+------------------------+------+------+
| 17 |SOCIALNI DEMOKRATI   | 445 |8.52 |
+----+------------------------+------+------+
SKUPAJ 5225 veljavnih glasov
Prvih 25. količnikov po 14. členu Zakona o lokalnih volitvah je razdeljenih naslednjim listam:
Število mandatov v občini: 20
+------+--------+-----+---------------------+
| Zap. |Količnik| Št. |   Ime liste   |
| št. |    |   |           |
+------+--------+-----+---------------------+
| 1  |764.00 | 3 |ZA KRAS IN BRKINE,  |
|   |    |   |NEODVISNA LISTA   |
|   |    |   |OBČANOV       |
+------+--------+-----+---------------------+
| 2  |486.00 | 2 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA|
|   |    |   |STRANKA       |
+------+--------+-----+---------------------+
| 3  |445.00 | 8 |DeSUS – DEMOKRATIČNA |
|   |    |   |STRANKA UPOKOJENCEV |
|   |    |   |SLOVENIJE      |
+------+--------+-----+---------------------+
| 4  |445.00 | 17 |SOCIALNI DEMOKRATI  |
+------+--------+-----+---------------------+
| 5  |399.00 | 10 |LIBERALNA DEMOKRACIJA|
|   |    |   |SLOVENIJE      |
+------+--------+-----+---------------------+
| 6  |385.00 | 11 |ZARES – nova politika|
+------+--------+-----+---------------------+
| 7  |382.00 | 1 |LISTA MIROSLAVA KLUNA|
+------+--------+-----+---------------------+
| 8  |382.00 | 3 |ZA KRAS IN BRKINE,  |
|   |    |   |NEODVISNA LISTA   |
|   |    |   |OBČANOV       |
+------+--------+-----+---------------------+
| 9  |305.00 | 15 |PRETRESI       |
+------+--------+-----+---------------------+
| 10 |276.00 | 7 |ZVEZA ZA PRIMORSKO – |
|   |    |   |ZZP         |
+------+--------+-----+---------------------+
| 11 |263.00 | 6 |DAVID ŠKABAR     |
+------+--------+-----+---------------------+
| 12 |254.67 | 3 |ZA KRAS IN BRKINE,  |
|   |    |   |NEODVISNA LISTA   |
|   |    |   |OBČANOV       |
+------+--------+-----+---------------------+
| 13 |243.00 | 2 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA|
|   |    |   |STRANKA       |
+------+--------+-----+---------------------+
| 14 |225.00 | 16 |Neodvisna lista ZARJA|
+------+--------+-----+---------------------+
| 15 |222.50 | 8 |DeSUS – DEMOKRATIČNA |
|   |    |   |STRANKA UPOKOJENCEV |
|   |    |   |SLOVENIJE      |
+------+--------+-----+---------------------+
| 16 |222.50 | 17 |SOCIALNI DEMOKRATI  |
+------+--------+-----+---------------------+
| 17 |212.00 | 13 |MOŽE BRANKO     |
+------+--------+-----+---------------------+
| 18 |199.50 | 10 |LIBERALNA DEMOKRACIJA|
|   |    |   |SLOVENIJE      |
+------+--------+-----+---------------------+
| 19 |197.00 | 5 |OBRTNO PODJETNIŠKA  |
|   |    |   |LISTA        |
+------+--------+-----+---------------------+
| 20 |192.50 | 11 |ZARES – nova politika|
+------+--------+-----+---------------------+
| 21 |191.00 | 1 |LISTA MIROSLAVA KLUNA|
+------+--------+-----+---------------------+
| 22 |191.00 | 3 |ZA KRAS IN BRKINE,  |
|   |    |   |NEODVISNA LISTA   |
|   |    |   |OBČANOV       |
+------+--------+-----+---------------------+
| 23 |162.00 | 12 |ŽIVOJ RACE      |
+------+--------+-----+---------------------+
| 24 |162.00 | 2 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA|
|   |    |   |STRANKA       |
+------+--------+-----+---------------------+
| 25 |152.80 | 3 |ZA KRAS IN BRKINE,  |
|   |    |   |NEODVISNA LISTA   |
|   |    |   |OBČANOV       |
+------+--------+-----+---------------------+
Na podlagi drugi odstavka 14. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) šteje Občinski svet Občine Sežana 20 (dvajset) članov.
Mandati so bili razdeljeni takole:
+---------+---+---------------------------+
| Število |  |Številka in ime list    |
| mandatov|  |              |
+---------+---+---------------------------+
|  1  |1 |LISTA MIROSLAVA KLUNA   |
+---------+---+---------------------------+
|  2  |2 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|     |  |STRANKA          |
+---------+---+---------------------------+
|  3  |3 |ZA KRAS IN BRKINE,     |
|     |  |NEODVISNA LISTA OBČANOV  |
+---------+---+---------------------------+
|  0  |4 |VLADIMIR DANEU       |
+---------+---+---------------------------+
|  1  |5 |OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA  |
+---------+---+---------------------------+
|  1  |6 |DAVID ŠKABAR        |
+---------+---+---------------------------+
|  1  |7 |ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP  |
+---------+---+---------------------------+
|  2  |8 |DeSUS – DEMOKRATIČNA    |
|     |  |STRANKA          |
|     |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |
+---------+---+---------------------------+
|  0  |9 |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA |
|     |  |LJUDSKA STRANKA      |
+---------+---+---------------------------+
|  2  |10 |LIBERALNA DEMOKRACIJA   |
|     |  |SLOVENIJE         |
+---------+---+---------------------------+
|  2  |11 |ZARES – nova politika   |
+---------+---+---------------------------+
|  0  |12 |ŽIVOJ RACE         |
+---------+---+---------------------------+
|  1  |13 |MOŽE BRANKO        |
+---------+---+---------------------------+
|  0  |14 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
|     |  |SLS            |
+---------+---+---------------------------+
|  1  |15 |PRETRESI          |
+---------+---+---------------------------+
|  1  |16 |NEODVISNA LISTA ZARJA   |
+---------+---+---------------------------+
|  2  |17 |SOCIALNI DEMOKRATI     |
+---------+---+---------------------------+
|     |  |SKUPAJ 20 MANDATOV     |
+---------+---+---------------------------+
3. Vsota preferenčnih glasov pri kandidatih s posameznih list ni pri izvolitvi v nobenem primeru vplivala na drugačno razvrstitev kandidatov kot so bili navedeni na posameznih listah, razen pri listi pod zap. št. 10 – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, ki je prejela 29,82% preferenčnih glasov, kandidat pod zaporedno št. 2 Rudolf Pečar pa 11,53%, ki je bil na listi izvoljen kot prvi; ter pri listi pod zap. št. 15 – PRETRESI, ki je prejela 39,67% preferenčnih glasov, kandidatka pod zap. št. 2 Špela Rožman pa 12,46%, zaradi česar je bila na tej listi na podlagi preferenčnih glasov izvoljena za članico občinskega sveta. Z ostalih list, katerim so bili dodeljeni mandati, so bili kandidati izvoljeni po vrstnem redu s teh list, in sicer:
+----+-----------------------------------+
|1. |LISTA MIROSLAVA KLUNA       |
|  |– IVAN VODOPIVEC          |
+----+-----------------------------------+
|2. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA   |
|  |– SERGIJ DAOLIO          |
|  |– BREDA DURCIK           |
+----+-----------------------------------+
|3. |ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA |
|  |OBČANOV              |
|  |– ROBERT ROGIČ           |
|  |– EDI FABJAN            |
|  |– ANDREJA BARIČ          |
+----+-----------------------------------+
|5. |OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA      |
|  |– MILAN ŠKAPIN           |
+----+-----------------------------------+
|6. |DAVID ŠKABAR            |
|  |– DAVID ŠKABAR           |
+----+-----------------------------------+
|7. |ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP      |
|  |– mag. BOŽO MARINAC        |
+----+-----------------------------------+
|8. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA    |
|  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE       |
|  |– MARJAN SARDOČ          |
|  |– VILJEM FRANČEŠKIN        |
+----+-----------------------------------+
|10. |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |
|  |– RUDOLF PEČAR           |
|  |– IZTOK BANDELJ          |
+----+-----------------------------------+
|11. |ZARES – nova politika       |
|  |– DAVORIN TERČON          |
|  |– ČRTOMIR PEČAR          |
+----+-----------------------------------+
|13. |MOŽE BRANKO            |
|  |– BRANKO MOŽE           |
+----+-----------------------------------+
|15. |PRETRESI              |
|  |– ŠPELA ROŽMAN           |
+----+-----------------------------------+
|16. |NEODVISNA LISTA ZARJA       |
|  |– IVICA PODGORŠEK         |
+----+-----------------------------------+
|17. |SOCIALNI DEMOKRATI         |
|  |– SAVO MARINŠEK          |
|  |– MATEJ GLAVINA          |
+----+-----------------------------------+
V Občinski svet Občine Sežana so izvoljeni:
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| Št.| Priimek in |  Datum |    Naslov   |  Pošta  |
|  |   ime   | rojstva |          |      |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 1. |BANDELJ IZTOK |roj. 27. |Sežana,      |6210 SEŽANA |
|  |       |6. 1956  |Gregorčičeva 16  |      |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 2. |BARIČ ANDREJA |roj. 26. |Lokev 63a     |6219 LOKEV |
|  |       |3. 1985  |          |      |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 3. |DAOLIO SERGIJ |roj. 21. |Tomaj 31      |6221    |
|  |       |5. 1961  |          |DUTOVLJE  |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 4. |DURCIK BREDA |roj. 29. |Pliskovica 91 a  |6221    |
|  |       |11. 1968 |          |DUTOVLJE  |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 5. |FABJAN EDI  |roj. 26. |Avber 19      |6210 SEŽANA |
|  |       |5. 1961  |          |      |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 6. |FRANČEŠKIN  |roj. 23. |Sežana, Cesta na  |6210 SEŽANA |
|  |VILJEM    |7. 1940  |Bršljanovec 11   |      |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 7. |GLAVINA MATEJ |roj. 11. |Sežana, Cesta v  |6210 SEŽANA |
|  |       |2. 1988  |Ograde 11     |      |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 8. |mag. MARINAC |roj. 1. 1.|Sežana, Cesta na  |6210 SEŽANA |
|  |BOŽO     |1950   |Bršljanovec 13   |      |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 9. |MARINŠEK SAVO |roj. 22. |Sežana, I.     |6210 SEŽANA |
|  |       |4. 1974  |tankovske br. 6  |      |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 10.|MOŽE BRANKO  |roj. 13. |Dutovlje 124a   |6221    |
|  |       |4. 1949  |          |DUTOVLJE  |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 11.|PEČAR ČRTOMIR |roj. 18. |Dobravlje 8    |6210 SEŽANA |
|  |       |3. 1953  |          |      |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 12.|PEČAR RUDOLF |roj. 2.  |Sežana, Lokavska  |6210 SEŽANA |
|  |       |10. 1957 |cesta 25      |      |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 13.|PODGORŠEK   |roj. 4.  |Štorje 21     |6210 SEŽANA |
|  |IVICA     |11. 1948 |          |      |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 14.|ROGIČ ROBERT |roj. 20. |Sežana, Skalna pot |6210 SEŽANA |
|  |       |12. 1966 |9         |      |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 15.|ROŽMAN ŠPELA |roj. 23. |Sežana,      |6210 SEŽANA |
|  |       |3. 1980  |Partizanska cesta |      |
|  |       |     |16         |      |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 16.|SARDOČ MARJAN |roj.19.  |Sežana, Stara pot |6210 SEŽANA |
|  |       |12. 1941 |6         |      |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 17.|ŠKABAR DAVID |roj. 22. |Voglje 19     |6221    |
|  |       |9. 1963  |          |DUTOVLJE  |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 18.|ŠKAPIN MILAN |roj. 1.  |Jakovce 1d     |6210 SEŽANA |
|  |       |12. 1964 |          |      |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 19.|TERČON    |roj. 2. 1.|Sežana, Cesta na  |6210 SEŽANA |
|  |DAVORIN    |1961   |Lenivec 16     |      |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
| 20.|VODOPIVEC   |roj. 16. |Sežana, Cesta na  |6210 SEŽANA |
|  |IVAN     |7. 1954  |Lenivec 22     |      |
+----+--------------+----------+-------------------+------------+
Št. 041-6/2010-68
Sežana, dne 13. oktobra 2010
Vesna Zobec l.r.
Predsednica
 
Člani
Mirko Macarol l.r.
Miha Pogačar l.r.
Sebastjan Funa l.r.