Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4606. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2), stran 13079.

Na podlagi 57. člena, v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je župan Občine Prebold sprejel
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2)
I.
S tem sklepom se dopolni in spremeni Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2) št. 350/4/2010 dne 19. julija 2010 (Uradni list RS, št. 63/10) tako, da se:
– spremeni naslov prostorskega akta, ki se glasi:
»spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta območij L2/2 (Latkova vas 1) in L2/3 (Latkova vas 2)«
– spremeni se besedilo 3. člena (območja sprememb in dopolnitev) tako, da se spremenjeno glasi:
»spremembe in dopolnitve LN se nanašajo na obe območji L 2/2 in L 2/3 razen na funkcionalne celote FCSE 7, FCSE 8, FCSE 12 in FCI 5.«
– spremeni se besedilo 7. člena (obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev LN) tako, da se spremenjeno glasi:
»Finančne obveznosti priprave sprememb in dopolnitev LN nosijo zainteresirani investitorji in občina.«
II.
Sklep o dopolnitvi sklepa začne veljati z dnem, ko ga župan sprejme.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in svetovnem spletu.
Št. 350/4/2010-1
Prebold, dne 22. oktobra 2010
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.