Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4605. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna, stran 13078.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07), 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in Dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine nadomestila (Uradni list SRS, št. 19/86) je Občinski svet Občine Postojna na 28. seji dne 19. 10. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 108/07 in 117/07; v nadaljnjem besedilu: odlok) se prvi odstavek 17.a člena spremeni tako, da se glasi:
»Župan lahko na podlagi pisne vloge zavezanca dovoli odlog plačila nadomestila za uporabo nezazidanega in zazidanega stavbnega zemljišča, s pripadajočimi obrestmi za čas do 12 mesecev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 007-23/2010-2
Postojna, dne 19. oktobra 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.