Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4604. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje območja širitve dela naselja Postojna, ki še ni določeno s strategijo prostorskega razvoja Občine Postojna in prostorskim redom Občine Postojna, stran 13078.

Na podlagi 82. in 83. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt in 108/09 – ZGO-1C) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 28. seji dne 19. 10. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje območja širitve dela naselja Postojna, ki še ni določeno s strategijo prostorskega razvoja Občine Postojna in prostorskim redom Občine Postojna
1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za zavarovanje območja širitve dela naselja Postojna, ki še ni določeno s strategijo prostorskega razvoja Občine Postojna in prostorskim redom Občine Postojna (Uradni list RS, št. 29/07) se spremeni prva alinea prvega odstavka 4. člena tako, da se glasi:
»– prepovedan je promet z zemljišči, razen za potrebe občine in sprejemanja sprememb prostorskih aktov«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2010- 2
Postojna, dne 19. oktobra 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.