Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4603. Poročilo o ugotovitvi izidov volitev članov Občinskega sveta Občine Polzela, stran 13076.

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izidov volitev članov Občinskega sveta Občine Polzela
Volilna komisija je na seji dne, 12. 10. 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah, dne 10. oktobra 2010, ugotovila:
I.
Na volitvah 10. oktobra 2010, je imelo pravico glasovati skupaj 4.728 volivcev, od tega:
a) 4.728 volivcev, vpisanih v volilne imenike in
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom.
Glasovalo je skupaj 1.817 volivcev, ali 38,43%. Od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, je:
a) 1.815 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 1 volivec je glasoval po pošti,
c) 1 volivec je glasoval na domu,
č) 0 volivcev glasovalo s potrdili.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1.817 glasovnic. Ker so bile glasovnice prazne, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, ker sta bili obkroženi dve ali več list, je bilo 51 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 1.766.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+-------------------------------+--------+
|Ime liste           | Število|
|                | glasov |
+-------------------------------+--------+
|1. SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |  642 |
|STRANKA            |    |
+-------------------------------+--------+
|2. SMS – ZELENI, STRANKA MLADIH|  58  |
|–               |    |
|ZELENI EVROPE         |    |
+-------------------------------+--------+
|3. SLS SLOVENSKA LJUDSKA    |  140 |
|STRANKA            |    |
+-------------------------------+--------+
|4. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA  |  157 |
|SLOVENIJE           |    |
+-------------------------------+--------+
|5. N.SI – NOVA SLOVENIJA –   |  57  |
|KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA   |    |
+-------------------------------+--------+
|6. SD SOCIALNI DEMOKRATI    |  114 |
+-------------------------------+--------+
|7. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA|  266 |
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE     |    |
+-------------------------------+--------+
|8. NESTRANKARSKA LISTA     |  221 |
|ZA ENAKOMEREN RAVOJ      |    |
+-------------------------------+--------+
|9. ZARES – NOVA POLITIKA    |  111 |
+-------------------------------+--------+
III.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripadalo listam kandidatov skupaj 5 mandatov.
V volilni enoti 1: 2 mandata
+---------------------------------------+
|Lista: 1 – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |
|STRANKA                |
+---------------------------------------+
|Zap. št. izvoljen kandidat       |
+---------------------------------------+
|2 MARJAN BRUS             |
+---------------------------------------+
|1 NIKO KAČ               |
+---------------------------------------+
V volilni enoti 2: 1 mandat
+---------------------------------------+
|Lista: 1 – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |
|STRANKA                |
+---------------------------------------+
|Zap. št. izvoljen kandidat       |
+---------------------------------------+
|4 BOJANA KRALJ KOS           |
+---------------------------------------+
V volilni enoti 3: 2 mandata
+---------------------------------------+
|Lista: 1 – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |
|STRANKA                |
+---------------------------------------+
|Zap. št. izvoljen kandidata:      |
+---------------------------------------+
|1 JOŽE KUŽNIK             |
+---------------------------------------+
|2 MILENA BLAGOTINŠEK          |
+---------------------------------------+
Preostalih 11 mandatov se razdeli na ravni občine, na podlagi 16. člena Zakona o lokalnih volitvah. Istoimenske liste, ki so vložene v dveh ali več volilnih enotah:
+---------------------------------------+
|Ime liste               |
+---------------------------------------+
|SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA   |
+---------------------------------------+
|SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA     |
+---------------------------------------+
|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |
+---------------------------------------+
|SD SOCIALNI DEMOKRATI         |
+---------------------------------------+
|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA      |
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |
+---------------------------------------+
|NESTRANKARSKA LISTA ZA ENAKOMEREN   |
|RAVOJ                 |
+---------------------------------------+
|ZARES – NOVA POLITIKA         |
+---------------------------------------+
IV.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 16 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 16 količnikov naslednje:
+----+--------+---+---------------------------+
|Zap.|Količnik|Št.|     Ime liste     |
|št. |    |  |              |
+----+--------+---+---------------------------+
| 1 |642.00 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|  |    |  |STRANKA          |
+----+--------+---+---------------------------+
| 2 |321.00 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|  |    |  |STRANKA          |
+----+--------+---+---------------------------+
| 3 |266.00 |  |DESUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |  |STRANKA          |
|  |    |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |
+----+--------+---+---------------------------+
| 4 |221.00 |  |NESTRANKARSKA LISTA    |
|  |    |  |ZA ENAKOMEREN RAZVOJ    |
+----+--------+---+---------------------------+
| 5 |214.00 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|  |    |  |STRANKA          |
+----+--------+---+---------------------------+
| 6 |160.50 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|  |    |  |STRANKA          |
+----+--------+---+---------------------------+
| 7 |157.00 |  |LIBERALNA DEMOKRACIJA   |
|  |    |  |SLOVENIJE         |
+----+--------+---+---------------------------+
| 8 |140.00 |  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
+----+--------+---+---------------------------+
| 9 |133.00 |  |DESUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |  |STRANKA          |
|  |    |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |
+----+--------+---+---------------------------+
| 10 |128.40 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|  |    |  |STRANKA          |
+----+--------+---+---------------------------+
| 11 |114.00 |  |SOCIALNI DEMOKRATI     |
+----+--------+---+---------------------------+
| 12 |111.00 |  |ZARES – NOVA POLITIKA   |
+----+--------+---+---------------------------+
| 13 |110.50 |  |NESTRANKARSKA LISTA    |
|  |    |  |ZA ENAKOMEREN RAZVOJ    |
+----+--------+---+---------------------------+
| 14 |107.00 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|  |    |  |STRANKA          |
+----+--------+---+---------------------------+
| 15 |91.71  |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|  |    |  |STRANKA          |
+----+--------+---+---------------------------+
| 16 |88.67  |  |DESUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |  |STRANKA          |
|  |    |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |
+----+--------+---+---------------------------+
Na podlagi 16 količnikov pripada listam še naslednje število mandatov:
+----------------------------------+-----+
|Ime liste             |   |
+----------------------------------+-----+
|SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2 |
+----------------------------------+-----+
|SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   | 1 |
+----------------------------------+-----+
|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA     | 1 |
|SLOVENIJE             |   |
+----------------------------------+-----+
|SD SOCIALNI DEMOKRATI       | 1 |
+----------------------------------+-----+
|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA   | 3 |
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE       |   |
+----------------------------------+-----+
|NESTRANKARSKA LISTA ZA ENAKOMEREN | 2 |
|RAVOJ               |   |
+----------------------------------+-----+
|ZARES – NOVA POLITIKA       | 1 |
+----------------------------------+-----+
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, kjer imajo največje število ostankov glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
V zakonitem roku so vložili liste kandidatov naslednji predlagatelji list, ki so bile vložene v vseh volilnih enotah in jim pripadajo mandati na podlagi 17. člena zakona o lokalnih volitvah:
+---------------------------------------+
|Ime liste               |
+---------------------------------------+
|SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA   |
+---------------------------------------+
|SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA     |
+---------------------------------------+
|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |
+---------------------------------------+
|SD SOCIALNI DEMOKRATI         |
+---------------------------------------+
|DeSUS – DEMOKRATIČNA      STRANKA|
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |
+---------------------------------------+
|NESTRANKARSKA LISTA ZA ENAKOMEREN   |
|RAVOJ                 |
+---------------------------------------+
|ZARES – NOVA POLITIKA         |
+---------------------------------------+
Občinska volilna komisija je odločila, da se najprej dodelijo tisti mandati, ki pripadajo listam v volilnih enotah, kjer imajo istoimenske liste največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti skladno s 17. členom Zakona o lokalnih volitvah.
V.
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o lokalnih volitvah se dodeli mandatov naslednji listam kandidatov:
V volilni enoti 1: 4 mandati
+---------------------------------------+
|Lista: 1 – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |
|STRANKA                |
+---------------------------------------+
|Zap. št. izvoljen kandidat       |
+---------------------------------------+
|3 ALENKA ZAVRŠNIK           |
+---------------------------------------+

+---------------------------------------+
|Lista: 6 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI   |
+---------------------------------------+
|Zap. št. izvoljen kandidat       |
+---------------------------------------+
|1 MARJANA ŠMAJS            |
+---------------------------------------+

+---------------------------------------+
|Lista: 7 – Desus – DEMOKRATIČNA    |
|STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE     |
+---------------------------------------+
|Zap. št. izvoljen kandidat       |
+---------------------------------------+
|1 DR. JOŽEF KORBER           |
+---------------------------------------+

+---------------------------------------+
|Lista: 8 – NESTRANKARSKA LISTA ZA   |
|ENAKOMEREN RAVOJ            |
+---------------------------------------+
|Zap. št. izvoljen kandidat       |
+---------------------------------------+
|1 MARKO SLOKAR             |
+---------------------------------------+
V volilni enoti 2: 4 mandati
+---------------------------------------+
|Lista: 1 – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |
|STRANKA                |
+---------------------------------------+
|Zap. št. izvoljen kandidat       |
+---------------------------------------+
|5 MATJAŽ HRIBERNIK           |
+---------------------------------------+

+---------------------------------------+
|Lista: 7 – Desus – DEMOKRATIČNA    |
|STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE     |
+---------------------------------------+
|Zap. št. izvoljen kandidat       |
+---------------------------------------+
|1 JANEZ KLANŠEK            |
+---------------------------------------+
|2 ROZALIJA JELEN            |
+---------------------------------------+

+---------------------------------------+
|Lista: 9 – ZARES – NOVA POLITIKA    |
+---------------------------------------+
|Zap. št. izvoljen kandidat       |
+---------------------------------------+
|1 ROBERT RAMPRE            |
+---------------------------------------+
V volilni enoti 3: 4 mandati
+---------------------------------------+
|Lista: 3 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA   |
|STRANKA                |
+---------------------------------------+
|Zap. št. izvoljen kandidat       |
+---------------------------------------+
|1 ANTON MEŠIČ             |
+---------------------------------------+

+---------------------------------------+
|Lista: 4 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA |
|SLOVENIJE               |
+---------------------------------------+
|Zap. št. izvoljen kandidat       |
+---------------------------------------+
|1 SIMON OGRAJENŠEK           |
+---------------------------------------+

+---------------------------------------+
|Lista: 8 – NESTRANKARSKA LISTA ZA   |
|ENAKOMEREN RAVOJ            |
+---------------------------------------+
|Zap. št. izvoljen kandidat       |
+---------------------------------------+
|1 STANISLAV BLAGOTINŠEK        |
+---------------------------------------+
VI.
Člani občinskega sveta, izvoljeni na volitvah 10. oktobra 2010
+---+--------------+---------+-------------+
|  |Ime in priimek|Rojen  |Naslov    |
+---+--------------+---------+-------------+
|1 |MARJAN BRUS  |22. 12. |Polzela 207B,|
|  |       |1962   |3313 POLZELA |
+---+--------------+---------+-------------+
|2 |NIKO KAČ   |14. 9.  |Polzela 120a,|
|  |       |1944   |3313 POZELA |
+---+--------------+---------+-------------+
|3 |BOJANA KRALJ |17. 4.  |Ločica ob  |
|  |KOS      |1968   |Savinji 2a, |
|  |       |     |3313 Polzela |
+---+--------------+---------+-------------+
|4 |JOŽE KUŽNIK  |6. 3.  |Andraž nad  |
|  |       |1973   |Polzelo 87D, |
|  |       |     |3313 Polzela |
+---+--------------+---------+-------------+
|5 |MILENA    |5. 2.  |Dobrič 40,  |
|  |BLAGOTINŠEK  |1958   |3313 Polzela |
+---+--------------+---------+-------------+
|6 |ALENKA    |15. 8.  |Polzela 32b, |
|  |ZAVRŠNIK   |1972   |3313 Polzela |
+---+--------------+---------+-------------+
|7 |MARJANA ŠMAJS |18. 4.  |Polzela 70, |
|  |       |1949   |3313 Polzela |
+---+--------------+---------+-------------+
|8 |DR. JOŽEF   |14. 12. |Polzela 139a,|
|  |KORBER    |1938   |3313 Polzela |
+---+--------------+---------+-------------+
|9 |MARKO SLOKAR |6. 8.  |Polzela 221, |
|  |       |1965   |3313 Polzela |
+---+--------------+---------+-------------+
|10 |MATJAŽ    |21. 5.  |Ločica ob  |
|  |HRIBERNIK   |1967   |Savinji 84a, |
|  |       |     |3313 Polzela |
+---+--------------+---------+-------------+
|11 |JANEZ KLANŠEK |18. 6.  |Breg pri   |
|  |       |1936   |Polzeli 164, |
|  |       |     |3313 Polzela |
+---+--------------+---------+-------------+
|12 |ROZALIJA JELEN|20. 9.  |Ločica ob  |
|  |       |1943   |Savinji 67a, |
|  |       |     |3313 Polzela |
+---+--------------+---------+-------------+
|13 |ROBERT RAMPRE |15. 7.  |Polzela 286, |
|  |       |1979   |3313 Polzela |
+---+--------------+---------+-------------+
|14 |ANTON MEŠIČ  |14. 6.  |Andraž nad  |
|  |       |1950   |Polzelo 16A, |
|  |       |     |3313 Polzela |
+---+--------------+---------+-------------+
|15 |SIMON     |6. 12.  |Andraž nad  |
|  |OGRAJENŠEK  |1958   |Polzelo 20B, |
|  |       |     |3313 Polzela |
+---+--------------+---------+-------------+
|16 |STANISLAV   |12. 11. |Andraž nad  |
|  |BLAGOTINŠEK  |1963   |Polzelo 64a, |
|  |       |     |3313 Polzela |
+---+--------------+---------+-------------+
Št. 040-8/2010-5
Polzela, dne 12. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Polzela Polzela 8, 3313 Polzela
Predsednik
Slavko Resnik l.r.
 
Podpredsednik
Janko Gedlička l.r.
Člani
Danica Antloga l.r.
Zdenka Jelen l.r.
Igor Zupan l.r.
Namestniki
Natalija Šmajs l.r.
Leonid Glavnik l.r.
Emil Praznik l.r.