Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4602. Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana Občine Polzela, stran 13076.

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izidov volitev za župana Občine Polzela
Občinska volilna komisija je na seji, dne 12. 10. 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah, dne 10. oktobra 2010, ugotovila:
I.
Na volitvah 10. oktobra 2010, je imelo pravico glasovati skupaj 4.728 volivcev, od tega:
a) 4.728 volivcev, vpisanih v volilne imenike in
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom.
Glasovalo je skupaj 1.823 volivcev, ali 38,56%. Od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, je:
a) 1.821 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 1 volivec je glasoval po pošti,
c) 1 volivec je glasoval na domu,
č) 0 volivcev glasovalo s potrdili.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 1823 glasovnic. Od tega je bilo neveljavnih 313 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 1510.
Kandidati za župana so dobili naslednje število glasov:
+------------------+----------+-----------+
|Kandidat     |Štev.   |% glasov  |
|         |glasov  |      |
+------------------+----------+-----------+
|1. LJUBO ŽNIDAR  |1510   |100    |
+------------------+----------+-----------+
Za župana je izvoljen LJUBO ŽNIDAR z večino veljavnih glasov.
Št. 040-8/2010-4
Polzela, dne 12. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Polzela Polzela 8, 3313 Polzela
Predsednik
Slavko Resnik l.r.
 
Podpredsednik
Janko Gedlička l.r.
 
Člani
Danica Antloga l.r.
Zdenka Jelen l.r.
Igor Zupan l.r.
 
Namestniki
Natalija Šmajs l.r.
Leonid Glavnik l.r.
Emil Praznik l.r.