Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4601. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Moravske Toplice na volitvah dne 10. 10. 2010, stran 13074.

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice izdaja na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H)
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Moravske Toplice na volitvah dne 10. 10. 2010
Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je na sejah dne 10. in 11. oktobra 2010 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah članov sveta KS 10. oktobra 2010 ugotovila naslednje rezultate glasovanja za člane sveta krajevnih skupnosti:
1. KRAJEVNA SKUPNOST ANDREJCI
Pravico glasovati je imelo 188 volivcev.
Glasovalo je 106 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Zdenka BOLDIŽAR, roj. 1960, Andrejci 13
2. Irena CAR, roj. 1952, Andrejci 53
3. Štefan GUMILAR, roj. 1952, Andrejci 17 A
4. Dejan DOBRIJEVIČ, roj. 1973, Andrejci 55 A
5. Stanislav KARDOŠ, roj. 1959, Andrejci 4
 
2. KRAJEVNA SKUPNOST BOGOJINA
1. VOLILNA ENOTA – BOGOJINA
Pravico glasovati je imelo 481 volivcev.
Glasovalo je 332 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Igor CAMPLIN, roj. 1982, Bogojina 107
2. Anton CASAR, roj. 1956, Bogojina 159 A
3. Franc DEBELAK, roj. 1949, Bogojina 105 B
2. VOLILNA ENOTA – BUKOVNICA
Pravico glasovati je imelo 39 volivcev.
Glasovalo je 27 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. TOMAŽ NEMEC, roj. 1980, Bukovnica 13
3. VOLILNA ENOTA – IVANCI
Pravico glasovati je imelo 204 volivcev.
Glasovalo je 145 volivcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Alojz TRPLAN, roj. 1967, Ivanci 68
2. Jožefa KLAR, roj. 1966, Ivanci 14
 
3. KRAJEVNA SKUPNOST FILOVCI
Pravico glasovati je imelo 425 volivcev.
Glasovalo je 277 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Franc REŽONJA, roj. 1957, Filovci 63
 
4. KRAJEVNA SKUPNOST IVANOVCI
Pravico glasovati je imelo 120 volivcev.
Glasovalo je 52 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Ludvik NOVAK, roj. 1956, Ivanovci 51
2. Jožef ČARNI, roj. 1955, Ivanovci 45 B
3. Vesna JAKIŠA, roj. 1966, Ivanovci 59
4. Robert ČAHUK, roj. 1969, Ivanovci 42
5. Robert CIGUT, roj. 1981, Ivanovci 17
 
5. KRAJEVNA SKUPNOST KRNCI
Pravico glasovati je imelo 53 volivcev.
Glasovalo je 46 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Štefan HUL, roj. 1977, Krnci 14
2. Nataša SEREC, roj. 1977, Krnci 13
3. Ivan BRUS, roj. 1948, Krnci 20 B
4. Darinka HORVAT, roj. 1967, Krnci 1
5. Aleš HORVAT, roj. 1988, Krnci 3
 
6. KRAJEVNA SKUPNOST MARTJANCI
Pravico glasovati je imelo 483 volivcev.
Glasovalo je 325 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Drago KALAMAR, roj. 1976, Martjanci 12
2. Franc HORVAT, roj. 1968, Martjanci 47
3. Jožef LIPAJ, roj. 1950, Martjanci 37
4. Goran KLEMENČIČ, roj. 1961, Martjanci 16 C
5. Breda LÜK CIFER, roj. 1968, Martjanci 87
6. Tibor PINTARIČ, roj. 1949, Martjanci 20 A
7. Jasmina PAPIĆ, roj. 1980, Martjanci 38
 
7. KRAJEVNA SKUPNOST MORAVSKE TOPLICE
1. VOLILNA ENOTA – MORAVSKE TOPLICE
Pravico glasovati je imelo 195 volivcev.
Glasovalo je 127 volivcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Cvetka DAVIDOVSKI, roj. 1951, Moravske Toplice, Levstikova ul. 47
2. Jožef HERMAN, roj. 1977, Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 27 A
2. VOLILNA ENOTA – MORAVSKE TOPLICE
Pravico glasovati je imelo 329 volivcev.
Glasovalo je 199 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Stanko CIGÜT, roj. 1956, Moravske Toplice, Na bregu 45
2. Dejan HARI, roj. 1985, Moravske Toplice, Dolga ul. 92
3. Slavica BENCE, roj. 1960, Moravske Toplice, Lešče 27
3. VOLILNA ENOTA – MORAVSKE TOPLICE
Pravico glasovati je imelo 115 volivcev.
Glasovalo je 67 volivcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Slavko KODILA, roj. 1968, Moravske Toplice, Dolga ul. 217
2. Ludvik HORVAT, roj. 1970, Moravske Toplice, Moravske gorice 56
 
8. KRAJEVNA SKUPNOST MOTVARJEVCI
Pravico glasovati je imelo 151 volivcev.
Glasovalo je 106 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Štefan ŽOHAR, roj. 1980, Motvarjevci 31 A
2. Valerija DANČ, roj. 1982, Motvarjevci 90
3. Štefan BOGDAN, roj. 1959, Motvarjevci 2 B
4. Lidija DORA, roj. 1979, Motvarjevci 2 A
5. Damjana KOVAČ, roj. 1985, Motvarjevci 20
6. Timea BOGDAN, roj. 1981, Motvarjevci 66
7. Atila HORVAT, roj. 1971, Motvarjevci 75
 
9. KRAJEVNA SKUPNOST NORŠINCI
Pravico glasovati je imelo 213 volivcev.
Glasovalo je 151 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Tomaž LOPERT, roj. 1968, Noršinci 5 A
2. Zdenko VRATAR, roj. 1964, Noršinci 52
3. Marija CIGÜT, roj. 1961, Noršinci 62
4. Štefan PINTARIČ, roj. 1962, Noršinci 13
5. Petra MARIČ, roj. 1978, Noršinci 16 F
 
10. KRAJEVNA SKUPNOST PROSENJAKOVCI
1. VOLILNA ENOTA – PROSENJAKOVCI
Pravico glasovati je imelo 157 volivcev.
Glasovalo je 114 volivcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Štefan KOVAČ, roj. 1957, Prosenjakovci 62
2. Cvetka VÖRÖŠ, roj. 1960, Prosenjakovci 6 A
2. VOLILNA ENOTA – BERKOVCI
Pravico glasovati je imelo 47 volivcev.
Glasovalo je 37 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Dragotin ŠLANKOVIČ, roj. 1946, Berkovci 23
3. VOLILNA ENOTA – ČIKEČKA VAS
Pravico glasovati je imelo 87 volivcev.
Glasovalo je 45 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Roman MIHOLIČ, roj. 1985, Čikečka vas 13 A
4. VOLILNA ENOTA – IVANJŠEVCI
Pravico glasovati je imelo 34 volivcev.
Glasovalo je 19 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Koloman KOZIC, roj. 1961, Ivanjševci 11
5. VOLILNA ENOTA – PORDAŠINCI
Pravico glasovati je imelo 45 volivcev.
Glasovalo je 35 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Bojan ŠUŠLEK, roj. 1981, Pordašinci 2
6. VOLILNA ENOTA – SREDIŠČE
Pravico glasovati je imelo 49 volivcev.
Glasovalo je 39 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Janez PRELEC, roj. 1945, Središče 36
 
11. KRAJEVNA SKUPNOST RATKOVCI
1. VOLILNA ENOTA – RATKOVCI
Pravico glasovati je imelo 46 volivcev.
Glasovalo je 37 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Dejan KOČIŠ, roj. 1978, Ratkovci 21
2. Suzana DEUTSCH, roj. 1970, Ratkovci 23
3. Geza HUJS, roj. 1946, Ratkovci 15
2. VOLILNA ENOTA – KANČEVCI
Pravico glasovati je imelo 57 volivcev.
Glasovalo je 36 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Franc DUH, roj. 1956, Kančevci 26
3. VOLILNA ENOTA – LONČAROVCI
Ni bilo kandidatov.
 
12. KRAJEVNA SKUPNOST SEBEBORCI
Pravico glasovati je imelo 439 volivcev.
Glasovalo je 253 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Slavko ŠKERLAK, roj. 1960, Sebeborci 24
2. Majda ANDREJEK, roj. 1962, Sebeborci 101
3. Milan HORVAT, roj. 1965, Sebeborci 13
4. Damjan DERVARIČ, roj. 1977, Sebeborci 65
5. Vladimir GROF, roj. 1952, Sebeborci 109 A
6. Ervin VAGNER, roj. 1954, Sebeborci 76
 
13. KRAJEVNA SKUPNOST SELO - FOKOVCI
1. VOLILNA ENOTA – SELO
Pravico glasovati je imelo 251 volivcev.
Glasovalo je 163 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Attila ŠEBÖK, roj. 1969, Selo 135
2. Zlatko BALAIC, roj. 1969, Selo 60
3. Suzana LENARČIČ, roj. 1968, Selo 144
2. VOLILNA ENOTA – FOKOVCI
Ni bilo kandidatov.
 
14. KRAJEVNA SKUPNOST TEŠANOVCI
1. VOLILNA ENOTA – TEŠANOVCI
Pravico glasovati je imelo 327 volivcev.
Glasovalo je 223 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Josip KRANJEC, roj. 1947, Tešanovci 106
2. Jožica HŰLL, roj. 1956, Tešanovci 73
3. Branko SLADIĆ, roj. 1957, Tešanovci 30 A
2. VOLILNA ENOTA – LUKAČEVCI
Pravico glasovati je imelo 50 volivcev.
Glasovalo je 30 volivcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Franc MAUČEC, roj. 1958, Lukačevci 2
3. VOLILNA ENOTA – MLAJTINCI
Pravico glasovati je imelo 156 volivcev.
Glasovalo je 115 volivcev.
Izvoljena sta bila kandidata:
1. Štefan BOJNEC, roj. 1966, Mlajtinci 26
2. Martina BAUMAN, roj. 1980, Mlajtinci 1 E
4. VOLILNA ENOTA – SUHI VRH
Pravico glasovati je imelo 92 volivcev.
Glasovalo je 59 volivcev.
Izvoljena sta bila kandidata:
3. Geza VUČKIČ, roj. 1954, Suhi Vrh 6
4. Franc DIMEC, roj. 1939, Suhi Vrh 24
5. VOLILNA ENOTA – VUČJA GOMILA
Pravico glasovati je imelo 256 volivcev.
Glasovalo je 148 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Štefan FERENCEK, roj. 1953, Vučja Gomila 24
2. Milan HORVAT, roj. 1960, Vučja Gomila 136 A
3. Jožefa SAKOVIČ, roj. 1968, Vučja Gomila 74 A.
Št. OVK 22/2010
Moravske Toplice, dne 13. oktobra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Moravske Toplice
Emil Vučkič l.r.