Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4600. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, stran 13073.

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice izdaja na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H)
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice
Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je na sejah dne 10. in 11. oktobra 2010 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah občinskega sveta 10. oktobra 2010, ugotovila naslednje rezultate glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Moravske Toplice:
I.
Na lokalnih volitvah dne 10. oktobra 2010 je imelo pravico voliti 5325 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
Glasovalo je skupaj 3460 volivcev ali 64,96% od vseh volivcev, oddanih je bilo 3460 glasovnic.
Veljavnih je bilo 3367, neveljavnih pa 93 glasovnic.
II.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+---+----------------------------------+---------+---+----------+
|1. |NEODVISNA LISTA NOVA ENERGIJA ZA |   283| in| 191 pref.|
|  |PRIHODNOST            |  glasov|  |  glasov|
+---+----------------------------------+---------+---+----------+
|2. |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |   641| in| 374 pref.|
|  |STRANKA              |  glasov|  |  glasov|
+---+----------------------------------+---------+---+----------+
|3. |ZARES – NOVA POLITIKA       |64 glasov| in| 31 pref.|
|  |                 |     |  |  glasov|
+---+----------------------------------+---------+---+----------+
|4. |VSEM OBČANOM – ENAKE MOŽNOSTI   |   243| in| 158 pref.|
|  |                 |  glasov|  |  glasov|
+---+----------------------------------+---------+---+----------+
|5. |NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA  |   161| in| 94 pref.|
|  |                 |  glasov|  |  glasov|
+---+----------------------------------+---------+---+----------+
|6. |SD – SOCIALNI DEMOKRATI      |   456| in| 277 pref.|
|  |                 |  glasov|  |  glasov|
+---+----------------------------------+---------+---+----------+
|7. |SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI   |   286| in| 142 pref.|
|  |EVROPE              |  glasov|  |  glasov|
+---+----------------------------------+---------+---+----------+
|8. |N.Si NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA   |74 glasov| in| 37 pref.|
|  |LJUDSKA STRANKA          |     |  |  glasov|
+---+----------------------------------+---------+---+----------+
|9. |NEODVISNA LISTA ZA ENAKOMEREN   |81 glasov| in| 27 pref.|
|  |RAZVOJ CELOTNE OBČINE       |     |  |  glasov|
+---+----------------------------------+---------+---+----------+
|10.|GLAS ŽENSK SLOVENIJE       |64 glasov| in| 12 pref.|
|  |                 |     |  |  glasov|
+---+----------------------------------+---------+---+----------+
|11.|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |   402| in| 317 pref.|
|  |                 |  glasov|  |  glasov|
+---+----------------------------------+---------+---+----------+
|12.|LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA    |   430| in| 235 pref.|
|  |SLOVENIJE             |  glasov|  |  glasov|
+---+----------------------------------+---------+---+----------+
|13.|DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA   |   182| in| 76 pref.|
|  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE       |  glasov|  |  glasov|
+---+----------------------------------+---------+---+----------+
III.
Na podlagi d,Hondtovega sistema so mandati dodeljeni naslednjim listam kandidatov:
+----+-------------------------------------------+--------------+
|1. |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |3 mandate   |
+----+-------------------------------------------+--------------+
|2. |SD – SOCIALNI DEMOKRATI          |2 mandata   |
+----+-------------------------------------------+--------------+
|3. |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA      |2 mandata   |
+----+-------------------------------------------+--------------+
|4. |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE   |2 mandata   |
+----+-------------------------------------------+--------------+
|5. |SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE    |1 mandat   |
+----+-------------------------------------------+--------------+
|6. |NEODVISNA LISTA NOVA ENERGIJA ZA PRIHODNOST|1 mandat   |
+----+-------------------------------------------+--------------+
|7. |VSEM OBČANOM – ENAKE MOŽNOSTI       |1 mandat   |
+----+-------------------------------------------+--------------+
|8. |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV  |1 mandat   |
|  |SLOVENIJE                 |       |
+----+-------------------------------------------+--------------+
IV.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so v Občinski svet Občine Moravske Toplice izvoljeni:
a) po vrstnem redu na listi:
– SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Alojz GLAVAČ, roj. 20. 10. 1960, Sebeborci 84
– SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE
Štefan KODILA, roj. 3. 11. 1974, Selo 61
– LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Geza DŽUBAN, roj. 6. 11. 1943, Moravske Toplice, Dolga ulica 78
– DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
Ignac GABOR, roj. 1. 1. 1953, Filovci 24
– NEODVISNA LISTA NOVA ENERGIJA ZA PRIHODNOST
Franc KODILA, roj. 12. 9. 1966, Martjanci 93 A.
b) na podlagi števila preferenčnih glasov:
– SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Alojz Trplan, roj. 29. 12. 1967, Ivanci 68 (ki je prejel 135 preferenčnih glasov)
Tibor VÖRÖŠ, roj. 3. 11. 1983, Središče 23 (ki je prejel 90 preferenčnih glasov)
– SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Andrej BALIGAČ, roj. 25. 10. 1969, Filovci 150A (ki je prejel 107 preferenčnih glasov)
Jožef VUGRINEC, roj. 7. 4. 1945, Bogojina 111 (ki je prejel 85 preferenčnih glasov)
– VSEM OBČANOM – ENAKE MOŽNOSTI
Štefan HUL, roj. 30. 3. 1977, Krnci 14 (ki je prejel 45 preferenčnih glasov)
– SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Sašo KOCA, roj. 29. 1. 1988, Tešanovci 77 (ki je prejel 58 preferenčnih glasov)
Franc DEUTSCH, roj. 1. 10. 1961, Ratkovci 23 (ki je prejel 47 preferenčnih glasov)
– LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Štefan JANČARIČ, roj. 16. 8. 1952, Noršinci 48 (ki je prejel 48 preferenčnih glasov)
Št. OVK 20/2010
Moravske Toplice, dne 13. oktobra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Moravske Toplice
Emil Vučkič l.r.