Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4598. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti, stran 13072.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) je Posebna občinska volilna komisija Občine Kuzma na seji dne 12. 10. 2010 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti
Posebna občinska volilna komisija Občine Kuzma, je na seji dne 12. oktobra 2010 na podlagi zapisnika o delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti na volitvah 10. oktobra 2010, ugotovila rezultate glasovanja in izid volitev za člana Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti.
I.
1. Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico glasovati 60 volivcev.
V 6. volilni enoti je skupaj glasovalo 22 volivcev (od tega s potrdili 0), oziroma 36,67%, in sicer je bilo vseh 22 glasovnic veljavnih.
II.
6. volilna enota:
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Mladen Baranja     22 glasov ali 100,00%
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. MLADEN BARANJA, roj. 24. 6. 1966, Dolič 68.
Št. 041-0001/2010-175
Kuzma, dne 12. oktobra 2010
Predsednica
Posebne občinske volilne komisije
Sergeja Sukič l.r.