Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4597. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kuzma, stran 13072.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kuzma
Občinska volilna komisija Občine Kuzma je na seji dne 12. 10. 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Kuzma na volitvah dne 12. oktobra 2010, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane Občinskega sveta Občine Kuzma.
I.
1. Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico glasovati 1416 volivcev.
V 5. volilnih enotah je skupaj glasovalo 833 volivcev oziroma 58,83% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, in sicer:
a) v 1. volilni enoti je glasovalo 194 volivcev, od tega veljavnih 191, neveljavne 3 glasovnice
b) v 2. volilni enoti je glasovalo 200 volivcev, od tega veljavnih 197, neveljavne 3 glasovnice
c) v 3. volilni enoti je glasovalo 199 volivcev, od tega veljavnih 194, neveljavnih 5 glasovnic
d) v 4. volilni enoti je glasovalo 119 volivcev, od tega veljavnih 118, neveljavna 1 glasovnica
e) v 5. volilni enoti je glasovalo 120 volivcev, od tega veljavnih 118, neveljavni 2 glasovnici.
II.
1. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-------------------+---------------+
|1. Rudolf Grah   |129 glasov ali |
|          |67,54%     |
+-------------------+---------------+
|2. Bernarda Škaper |84 glasov ali |
|          |43,98%     |
+-------------------+---------------+
|3. Viktor Navotnik |116 glasov ali |
|          |60,73%     |
+-------------------+---------------+
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Rudolf Grah, roj. 18. 9. 1953, Dolič 98a
2. Viktor Navotnik, roj. 2. 1. 1961, Dolič 119
2. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-------------------+---------------+
|1. Jože Škodnik  |85 glasov ali |
|          |43,15%     |
+-------------------+---------------+
|2. Roman Fartek  |96 glasov ali |
|          |48,73%     |
+-------------------+---------------+
|3. Slavko Krpič  |183 glasov ali |
|          |92,89%     |
+-------------------+---------------+
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Slavko Krpič, roj. 5. 1. 1972, Gornji Slaveči 52
2. Roman Fartek, roj. 27. 9. 1965, Gornji Slaveči 115
3 volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-------------------+---------------+
|1. Emil Horvat   | 30 glasov ali |
|          |15,46%     |
+-------------------+---------------+
|2. Drago Kerec   | 121 glasov  |
|          |ali 62,37%   |
+-------------------+---------------+
|3. Miran Petek   |72 glasov ali |
|          |37,11%     |
+-------------------+---------------+
|4. Drago Šafer   |93 glasov ali |
|          |47,94%     |
+-------------------+---------------+
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Drago Kerec, roj. 16. 3. 1953, Kuzma 69
2. Drago Šafer, roj. 1. 1. 1961, Kuzma 33
4. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-------------------+---------------+
|1. Ignac Klement  |32 glasov ali |
|          |27,12%     |
+-------------------+---------------+
|2. Patricij Žohar | 79 glasov ali |
|          |66,95%     |
+-------------------+---------------+
|3. Alojz Wolf   |7 glasov ali  |
|          |5,93%     |
+-------------------+---------------+
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Patricij Žohar, roj. 16. 11. 1967, Matjaševci 51a
5. volilna enota:
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
+-------------------+---------------+
|1. Zdenka Andrejek |63 glasov ali |
|          |53,39%     |
+-------------------+---------------+
|2. Miran Andrejek |55 glasov ali |
|          |46,61%     |
+-------------------+---------------+
Izvoljena je bila naslednja kandidatka:
1. Zdenka Andrejek, roj. 8. 9. 1965, Trdkova 76.
Št. 041-0001/2010-174
Kuzma, dne 12. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Kuzma
Marija Pelcar l.r.