Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4596. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kuzma, stran 13071.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) je Občinska volilna komisija Občine Kuzma na seji dne 12. 10. 2010 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Kuzma
Občinska volilna komisija Občine Kuzma je na seji dne 12. 10. 2010, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Kuzma na volitvah dne 10. oktobra 2010, ugotovila rezultate glasovanja in izid volitev za župana občine.
I.
1. Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico glasovati 1416 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 833 volivcev ali 58,83% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 833 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 0 volivcev glasovalo po pošti.
II.
Za volitve župana občine je bilo oddanih 833 glasovnic, od katerih je bilo 787 veljavnih. Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 46 glasovnic neveljavnih. Edini kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Jožef Škalič         787 glasov ali 100%.
III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine KUZMA izvoljen
JOŽEF ŠKALIČ, roj. 17. 12. 1963, stanujoč na Gornjih Slavečih 16, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 041-0001/2010-173
Kuzma, dne 12. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Kuzma
Marija Pelcar l.r.