Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4588. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Zagradec, stran 13040.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07), je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 30. seji dne 8. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Zagradec
I.
S tem sklepom se ukine status v javnem dobru, ki je označeno s parc. št. 1230/2, pot, v izmeri 120 m2, vpisan v vl. št. 212, k.o. Zagradec.
II.
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status dobrine v javnem dobru in postane lastnina Občine Ivančna Gorica ter se vknjiži pri vl. št. 212, k.o. Zagradec.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0059/2008
Ivančna Gorica, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.