Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4584. Poročilo o izidu volitev v Občini Gornji Petrovci dne 10. 10. 2010, stran 13038.

Občinska volilna komisija Občine Gornji Petrovci je na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08 – ZLV-H) sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občini Gornji Petrovci dne 10. 10. 2010
1. VOLITVE ŽUPANA
I. V Občini Gornji Petrovci je od skupnega števila 1962 volilnih upravičencev glasovalo 1103 volivcev, kar znaša 56,22%.
II. Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1103 glasovnic, od tega je bilo 1029 veljavnih in 74 neveljavnih.
Kandidat za župana je prejel naslednje število glasov:
– Franc Šlihthuber 1029 glasov ali 100%.
III. Občinska volilna komisija Občine Gornji Petrovci je ugotovila, da je v skladu s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah za župana Občine Gornji Petrovci izvoljen kandidat Franc Šlihthuber, roj. 20. 7. 1955, stanujoč Stanjevci 96.
2. VOLITVE OBČINSKEGA SVETA
I. Pri glasovanju za člane Občinskega sveta Občine Gornji Petrovci je bilo oddanih 1103 glasovnic, od tega je bilo 1061 veljavnih in 442 neveljavnih.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
1. VOLILNA ENOTA:
   1. Liberalna demokracija Slovenije, LDS, 69 glasov in 42 preferenčnih glasov,
   2. Slovenska ljudska stranka, SLS, 216 glasov in 170 preferenčnih glasov,
   3. Demokratična stranka upokojencev Slovenije, DeSUS, 61 glasov in 30 preferenčnih glasov,
   4. Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, N.Si, 38 glasov in 20 preferenčnih glasov,
   5. Neodvisna stranka Pomurja, NSP, 23 glasov in 13 preferenčnih glasov,
   6. Socialni demokrati, SD, 21 glasov in 10 preferenčnih glasov,
   7. Slovenska demokratska stranka, SDS, 43 glasov in 16 preferenčnih glasov.
2. VOLILNA ENOTA:
   1. Liberalna demokracija Slovenije, LDS, 97 glasov in 71 preferenčnih glasov,
   2. Slovenska ljudska stranka, SLS, 203 glasove in 163 preferenčnih glasov,
   3. Demokratična stranka upokojencev Slovenije, DeSUS, 35 glasov in 5 preferenčnih glasov,
   4. Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, N.Si, 147 glasov in 131 preferenčnih glasov,
   5. Neodvisna stranka Pomurja, NSP, 3 glasove in 0 preferenčnih glasov,
   6. Socialni demokrati, SD, 69 glasov in 54 preferenčnih glasov,
   7. Slovenska demokratska stranka, SDS, 36 glasov in 16 preferenčnih glasov.
 
II. Na podlagi d`Hondtovega sistema in Harejevega količnika so mandati dodeljeni naslednjim listam kandidatov:
1. Slovenska ljudska stranka, SLS, 6 mandatov,
2. Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, N.Si, 2 mandata,
3. Liberalna demokracija Slovenije, LDS, 2 mandata,
4. Demokratična stranka upokojencev Slovenije, DeSUS, 1 mandat,
5. Socialni demokrati, SD, 1 mandat,
6. Slovenska demokratska stranka, SDS, 1 mandat.
 
III. Občinska volilna komisija je ugotovila, da so v Občinski svet Občine Gornji Petrovci izvoljeni:
– SLS Slovenska ljudska stranka:
1. Karel Luthar, Križevci 19, roj. 16. 1. 1948
2. Štefan Kuhar, Košarovci 26, roj. 16. 6. 1963
3. Zlatko Vukanič, Kukeč 15, roj. 15. 2. 1969
4. Drago Škerlak, Stanjevci 65, roj. 25. 8. 1963
5. Jože Balek, Neradnovci 44, roj. 25. 1. 1960
6. Liljana Svetec, Ženavlje 23, roj. 1. 10. 1971
– N.Si Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka:
1. Stanko Lepoša, Lucova 10, roj. 11. 9. 1956
2. Anton Kozar, Boreča 11, roj. 13. 5. 1956
– LDS Liberalna demokracija Slovenije:
1. Ernest Kerčmar, Adrijanci 23, roj. 14. 11. 1952
2. Janez Kerčmar, Peskovci 19, roj. 11. 5. 1957
– DeSUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije
1. Lilijana Svetec, Gornji Petrovci 40K, roj. 25. 8. 1968
– SD Socialni demokrati:
1. Milan Horvat, Šulinci 21, roj. 3. 1. 1957
– SDS Socialdemokratska stranka Slovenije:
1. Štefan Kerčmar, Gornji Petrovci 41A, roj. 1. 12. 1956.
3. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
I. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI GORNJI PETROVCI
V Krajevni skupnosti Gornji Petrovci je od skupnega števila 441 volilnih upravičencev glasovalo 235 volivcev, kar znaša 53,28%. Oddanih je bilo 235 glasovnic, od tega je bilo 230 veljavnih in 5 neveljavnih.
Krajevna skupnost Gornji Petrovci je razdeljena na dve volilni enoti. V prvi volilni enoti se volijo trije člani, v drugi pa se volita dva člana od skupno petih članov sveta.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
– Vlado Kardoš, Gornji Petrovci 6, roj. 3. 2. 1955
– Aleksander Šebjanič, Gornji Petrovci 60, roj. 6. 3. 1956
– Milanka Sukič, Gornji Petrovci 47A, roj. 11. 7. 1976
– Janez Kerčmar, Peskovci 19, roj. 11. 5. 1957
– Marta Habjanič, Peskovci 6, roj. 15. 8. 1959.
 
II. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KRIŽEVCI
V Krajevni skupnosti Križevci je od skupnega števila 514 volilnih upravičencev glasovalo 249 volivcev, kar znaša 48,44%. Oddanih je bilo 249 glasovnic, od tega je bilo 244 veljavnih in 5 neveljavnih.
Krajevna skupnost Križevci je razdeljena na štiri volilne enote. V prvi volilni enoti se volijo trije člani, v drugi, tretji in četrti volilni enoti pa se voli en član od skupno šestih članov sveta.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
– Josip Bobič, Križevci 54, roj. 11. 4. 1953
– Erika Časar, Križevci 156B, roj. 21. 9. 1956
– Zdenka Rituper, Križevci 110, roj. 16. 5. 1961
– Štefan Kuhar, Košarovci 26, roj. 16. 6. 1963
– Zlatko Vukanič, Kukeč 15, roj. 15. 2. 1969
– Josip Divjak, Panovci 20, roj. 12. 3. 1950.
 
III. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠULINCI
V Krajevni skupnosti Šulinci je od skupnega števila 1007 volilnih upravičencev glasovalo 617 volivcev, kar znaša 61,27%. Oddanih je bilo 617 glasovnic, od tega je bilo 573 veljavnih in 44 neveljavnih.
Krajevna skupnost Šulinci je razdeljena na osem volilnih enot. V vsaki volilni enoti se voli en član od skupno osmih članov sveta.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
– Štefan Pondelek, Adrijanci 59, roj. 30. 5. 1970
– Franc Kozar, Boreča 32, roj. 27. 8. 1956
– Stanko Lepoša, Lucova 10, roj. 11. 9. 1956
– Stanko Čerpnjak, Martinje 40, roj. 1. 3. 1970
– Jože Balek, Neradnovci 44, roj. 25. 1. 1960
– Drago Škerlak, Stanjevci 65, roj. 25. 8. 1963
– Milan Horvat, Šulinci 21, roj. 3. 1. 1957
– Drago Svetec, Ženavlje 23, roj. 28. 1. 1963.
Občinska volilna komisija Občine Gornji Petrovci je ugotovila, da so volitve dne 10. 10. 2010 potekale v skladu z veljavno zakonodajo in ni ugotovila nobenih nepravilnosti.
Št. 041-0004/2010-189
Gornji Petrovci, dne 20. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Gornji Petrovci
Suzana Luthar Petovar l.r.