Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4582. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Dravograd, stran 13033.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Dravograd
Občinska volilna komisija Občine Dravograd je na seji, dne 13. oktobra 2010, na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotavljanju volilnih izidov glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Dravograd ugotovila:
I.
a) Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo volilno pravico po splošnem volilnem imeniku skupaj 7364 volivcev.
b) Glasovalo je 4282 volivcev.
c) S potrdilom ni glasoval nihče.
d) Po pošti je glasovalo 7 volivcev.
II.
Za volitve članov Občinskega sveta je bilo oddanih 4282 glasovnic, neveljavnih glasovnic je bilo 167, veljavnih glasovnic je bilo 4115.
Rezultati glasovanja za liste:
+-----+----+------------------------------+
| Št | Št.| Ime liste          |
|mand.|  |               |
+-----+----+------------------------------+
| 4 | 1 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |
|   |  |STRANKA            |
+-----+----+------------------------------+
| 0 | 2 |LISTA ERVINA KODRUNA     |
+-----+----+------------------------------+
| 0 | 3 |SVETNIKI BREZ SEJNIN ZA    |
|   |  |BOLJŠO PRIHODNOST DRAVOGRADA |
+-----+----+------------------------------+
| 1 | 4 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA    |
|   |  |STRANKA            |
+-----+----+------------------------------+
| 3 | 5 |DESUS –DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|   |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE     |
+-----+----+------------------------------+
| 2 | 6 |LISTA ZA PRIHODNOST      |
+-----+----+------------------------------+
| 1 | 7 |LISTA ZA OBČINO DRAVOGRAD –  |
|   |  |LISTA JOŽETA STUDENČNIKA   |
+-----+----+------------------------------+
| 0 | 8 |NDS – NOVA DEMOKRACIJA    |
|   |  |SLOVENIJE           |
+-----+----+------------------------------+
| 1 | 9 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI    |
+-----+----+------------------------------+
| 1 | 10 |ZARES – NOVA POLITIKA     |
+-----+----+------------------------------+
| 1 | 11 |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA  |
|   |  |SLOVENIJE           |
+-----+----+------------------------------+
| 2 | 12 |ZDRUŽENI ZA RAZVOJ      |
+-----+----+------------------------------+
| 2 | 13 |ENOTNA LISTA – 2010      |
+-----+----+------------------------------+
| 0 | 14 |LISTA BORUT NEJC RAZGORŠEK IN |
|   |  |SKUPINA VOLIVCEV       |
+-----+----+------------------------------+
| 0 | 15 |ZELENI SLOVENIJE       |
+-----+----+------------------------------+
| 0 | 16 |NSI – NOVA SLOVENIJA –    |
|   |  |KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA   |
+-----+----+------------------------------+
| 18 |  |SKUPAJ            |
+-----+----+------------------------------+
Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) pripada listam naslednje število mandatov:
+-------------------------------+--------+
|1. Slovenska demokratska    |4    |
|stranka            |mandati |
+-------------------------------+--------+
|2. DeSUS – Demokratična stranka|3    |
|upokojencev Slovenije     |mandati |
+-------------------------------+--------+
|3. Lista za prihodnost     |2    |
|                |mandata |
+-------------------------------+--------+
|5. Združeni za razvoj     |2    |
|                |mandata |
+-------------------------------+--------+
|6. Enotna lista – 2010     |2    |
|                |mandata |
+-------------------------------+--------+
|7. SLS Slovenska ljudska    |1    |
|stranka            |mandat |
+-------------------------------+--------+
|8. Lista za Občino Dravograd – |1    |
|Lista Jožeta Studenčnika    |mandat |
+-------------------------------+--------+
|9. SD – Socialni demokrati   |1    |
|                |mandat |
+-------------------------------+--------+
|10. Zares – Nova politika   |1    |
|                |mandat |
+-------------------------------+--------+
|11. LDS – Liberalna demokracija|1    |
|Slovenije           |mandat. |
+-------------------------------+--------+
III.
Na podlagi dodeljenih mandatov posamezni listi, so mandat prejeli naslednji kandidati z list:
1. Lista: 1 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
+-----+----------------------------------+
| Zap.| Kandidat             |
| št. |                 |
+-----+----------------------------------+
| 1 |ANTON PREKSAVEC, rojen 27. 3.   |
|   |1975, stanujoč Mariborska cesta  |
|   |3, 2370 Dravograd         |
+-----+----------------------------------+
| 2 |MARKO GOMBOC, rojen 7. 5. 1981,  |
|   |stanujoč Robindvor 112, 2370   |
|   |Dravograd             |
+-----+----------------------------------+
| 3 |MILENA MENDAŠ, rojena 1. 3. 1962, |
|   |stanujoča Robindvor 82, 2370   |
|   |Dravograd             |
+-----+----------------------------------+
| 4 |MILAN PRIMOŽIČ, rojen 13. 5.   |
|   |1960, stanujoč Libeliče 8B, 2372 |
|   |Libeliče             |
+-----+----------------------------------+
2. Lista: 5 – DESUS –DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
+------+---------------------------------+
| Zap. |Kandidat             |
| št. |                 |
+------+---------------------------------+
| 1  |BENEDIKT KOPMAJER, rojen 5. 3.  |
|   |1956, stanujoč Kozji Vrh nad   |
|   |Dravogradom 2A, 2370 Dravograd  |
+------+---------------------------------+
| 2  |ALFONZ NABERŽNIK, rojen 3. 6.  |
|   |1937, stanujoč Robindvor 1, 2370 |
|   |Dravograd            |
+------+---------------------------------+
| 3  |DRAGICA RUDOLF, rojena 15. 2.  |
|   |1962, stanujoča Sv. Danijel 71A, |
|   |2371 Trbonje           |
+------+---------------------------------+
3. Lista: 6 – LISTA ZA PRIHODNOST
+------+---------------------------------+
| Zap. |Kandidat             |
| št. |                 |
+------+---------------------------------+
| 1  |MIHAEL POBERŽNIK, rojen 24. 9.  |
|   |1966, stanujoč Šentjanž pri   |
|   |Dravogradu 67, 2373 Šentjanž pri |
|   |Dravogradu            |
+------+---------------------------------+
| 2  |PRIMOŽ MORI, rojen 19. 2. 1972, |
|   |stanujoč Šentjanž pri Dravogradu |
|   |153, 2373 Šentjanž pri      |
|   |Dravogradu            |
+------+---------------------------------+
4. Lista: 12 – ZDRUŽENI ZA RAZVOJ
+-------+--------------------------------------------+
| Zap. | Kandidat                  |
| št.  |                      |
+---------+------------------------------------------+
| 2   |MARKO KOGELNIK, rojen 28. 3.       |
|     |1962, stanujoč Podklanc 5, 2370      |
|     |Dravograd                 |
+---------+------------------------------------------+
| 1   |mag. LIDIJA POŽGAN, rojena 14.      |
|     |11. 1964, stanujoča Mariborska      |
|     |cesta 14A, 2370 Dravograd         |
+---------+------------------------------------------+
5. Lista: 13 – ENOTNA LISTA – 2010
+-------+--------------------------------------------+
| Zap. | Kandidat                  |
| št.  |                      |
+---------+------------------------------------------+
| 1   |MARIJANA CIGALA, rojena 9. 1.       |
|     |1962, stanujoča Vrata 35, 2366      |
|     |Muta                   |
+---------+------------------------------------------+
| 2   |SREČKO PODOJSTRŠEK, rojen 14. 4.     |
|     |1956, stanujoč Šentjanž pri        |
|     |Dravogradu 5, 2373 Šentjanž pri      |
|     |Dravogradu                |
+---------+------------------------------------------+
6. Lista: 4 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
+-------+--------------------------------------------+
| Zap. | Kandidat                  |
| št.  |                      |
+---------+------------------------------------------+
| 1   |JOŽEF KLADNIK, rojen 20. 3.        |
|     |1954, stanujoč Meža 40, 2370       |
|     |Dravograd                 |
+---------+------------------------------------------+
7. Lista: 7 – LISTA ZA OBČINO DRAVOGRAD – LISTA JOŽETA STUDENČNIKA
+-------+--------------------------------------------+
| Zap. | Kandidat                  |
| št.  |                      |
+---------+------------------------------------------+
| 5   |ZORAN ZAJAMŠEK, rojen 25. 8.       |
|     |1977, stanujoč Selovec 26A, 2373     |
|     |Šentjanž pri Dravogradu          |
+---------+------------------------------------------+
8. Lista: 9 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
+-------+--------------------------------------------+
| Zap. | Kandidat                  |
| št.  |                      |
+---------+------------------------------------------+
| 2   |BRANKO KRENK, rojen 27. 6. 1956,     |
|     |stanujoč Meža 59, 2370 Dravograd     |
+---------+------------------------------------------+
9. Lista: 10 – ZARES – NOVA POLITIKA
+-------+--------------------------------------------+
| Zap. | Kandidat                  |
| št.  |                      |
+---------+------------------------------------------+
| 7   |DEJAN VIVOD, rojen 23. 10. 1985,     |
|     |stanujoč Trg 4. julija 35, 2370      |
|     |Dravograd                 |
+---------+------------------------------------------+
10. Lista: 11 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
+-------+--------------------------------------------+
| Zap. | Kandidat                  |
| št.  |                      |
+---------+------------------------------------------+
| 2   |FERDO ABRAHAM, rojen 3. 6. 1961,     |
|     |stanujoč Robindvor 42, 2370        |
|     |Dravograd                 |
+---------+------------------------------------------+
Na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah so bili z dobljenimi preferenčnimi glasovi izvoljeni naslednji kandidati:
– Zoran ZAJAMŠEK, rojen 25. 8. 1977, stanujoč Selovec 26A, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, predlagatelja Lista za Občino Dravograd, Lista Jožeta Studenčnika
– Branko KRENK, rojen 27. 6. 1956, stanujoč Meža 59, 2370 Dravograd, predlagatelja Socialni demokrati, OO SD Dravograd
– Dejan VIVOD, rojen 23. 10. 1985, stanujoč Trg 4. julija 35, 2370 Dravograd, predlagatelja Zbor članov in članic OO Dravograd Zares – Nova politika
– Ferdo ABRAHAM, rojen 3. 6. 1961, stanujoč Robindvor 42, 2370 Dravograd, predlagatelja Zbor članov LDS – Liberalne demokracije Slovenije, OO Dravograd.
Št. 041-0007/2010-2
Dravograd, dne 13. oktobra 2010
Občinska volilna komisija
Občine Dravograd
 
Predsednik
Aleš Horvatič l.r.
 
Namestnica predsednika
Darja Jehart Baloh l.r.
 
Članica
Helena Petrej l.r.
 
Član
Adi Kralj l.r.
 
Članica
Doris Savanovič l.r.
 
Namestnica članice
Milica Tomažič l.r.
 
Namestnica člana
Milka Stergar l.r.
 
Namestnica članice
Erika Nabernik l.r.