Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4581. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dravograd, stran 13032.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Dravograd
Občinska volilna komisija Občine Dravograd je na seji dne 13. oktobra 2010 in na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotavljanju volilnih izidov glasovanja za župana Občine Dravograd ugotovila:
I.
a) Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo volilno pravico po splošnem volilnem imeniku skupaj 7364 volivcev.
b) Glasovalo je 4282 volivcev.
c) S potrdilom ni glasoval nihče.
d) Po pošti je glasovalo 7 volivcev.
II.
Za volitve župana Občine Dravograd je bilo oddanih 4282 glasovnic, neveljavnih glasovnic je bilo 22, veljavnih glasovnic je bilo 4260.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+----+-----------------------+------+------+
|Zap.|Kandidat        | Št. |  % |
| št.|            |glasov|glasov|
+----+-----------------------+------+------+
| 1 |MARIJANA CIGALA    | 2256| 52.96|
+----+-----------------------+------+------+
| 4 |MAG. JANKO ŠTEHARNIK  |  712| 16.71|
+----+-----------------------+------+------+
| 5 |JOŽEF STUDENČNIK    |  523| 12.28|
+----+-----------------------+------+------+
| 3 |ERVIN PEČNIK      |  437| 10.26|
+----+-----------------------+------+------+
| 2 |MAG. BORUT NEJC    |  332| 7.79|
|  |RAZGORŠEK       |   |   |
+----+-----------------------+------+------+
III.
Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/20 – UPB3, 45/08) ugotovila, da je kandidatka za županjo Marijana Cigala, rojena 9. 1. 1962, stanujoča Vrata 35, 2366 Muta, Občina Dravograd, predlagatelja Enotna lista – 2010, dobila večino veljavnih glasov in je izvoljena za županjo Občine Dravograd.
Št. 041-0007/2010-1
Dravograd, dne 13. oktobra 2010
Občinska volilna komisija
Občine Dravograd
 
Predsednik
Aleš Horvatič l.r.
 
Namestnica predsednika
Darja Jehart Baloh l.r.
 
Članica
Helena Petrej l.r.
 
Član
Adi Kralj l.r.
 
Članica
Doris Savanovič l.r.
 
Namestnica članice
Milica Tomažič l.r.
 
Namestnica člana
Milka Stergar l.r.
 
Namestnica članice
Erika Nabernik l.r.