Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4578. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Dobje, izvedenih dne 10. 10. 2010, stran 13028.

Občinska volilna komisija Občine Dobje je na podlagi prvega odstavka 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08) na seji dne 12. 10. 2010 sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Dobje, izvedenih dne 10. 10. 2010
I.
Skupaj je glasovalo 548 volivcev, od tega je bilo oddanih 542 veljavnih glasovnic in 6 neveljavnih glasovnic.
II.
Posamezni kandidati za člane Občinskega sveta Občine Dobje so dobili naslednje št. glasov:
+-----+--------------------+-------+-------+
|Zap. |   Kandidat   | Št. |  %  |
| št. |          |glasov |glasov |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 1 |PETER ŠKOBERNE   | 37  | 6.83 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 2 |KARL ČADEJ     | 192 | 35.42 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 3 |FRANC SALOBIR    | 187 | 34.50 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 4 |MILORAD JOKIĆ    | 51  | 9.41 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 5 |SILVA ANTLEJ    | 125 | 23.06 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 6 |EDVARD KOVAČIČ   | 228 | 42.07 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 7 |JOŽEFA SALOBIR   | 75  | 13.84 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 8 |IVANA JAZBEC    | 124 | 22.88 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 9 |ANA GRADIČ     | 71  | 13.10 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 10 |ANA PLEMENITAŠ   | 165 | 30.44 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 11 |DEJAN FELICIJAN   | 108 | 19.93 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 12 |FRANC LESKOVŠEK   | 217 | 40.04 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 13 |BOŽIDAR ŽIBRET   | 179 | 33.03 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 14 |UROŠ HORJAK     | 113 | 20.85 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 15 |ALOJZ BEVC     | 89  | 16.42 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 16 |MAGDALENA DOBERŠEK | 227 | 41.88 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 17 |NATALIJA PLEMENITAŠ | 208 | 38.38 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 18 |DAVID SALOBIR    | 147 | 27.12 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 19 |MATEJ GRAČNAR    | 189 | 34.87 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 20 |BRANKO UDUČ     | 193 | 35.61 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 21 |SILVA ČADEJ     | 54  | 9.96 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 22 |MARIJA GRAČNAR   | 52  | 9.59 |
+-----+--------------------+-------+-------+
III.
Na podlagi 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08) in 12. člena drugega odstavka istega zakona so bili v Občini Dobje za člane občinskega sveta izvoljeni naslednji kandidati:
1. Edvard Kovačič, roj. 19. 2. 1945; stan. Repuš 1, 3224 Dobje pri Planini
2. Magdalena Doberšek, roj. 2. 3. 1973; stan. Repuš 1a, 3224 Dobje pri Planini
3. Franci Leskovšek ml., roj. 26. 9. 1975; stan. Brezje pri Dobjem 16b, 3224 Dobje pri Planini
4. Natalija Plemenitaš Fuchs, roj. 14. 12. 1979; stan. Dobje pri Planini 6, 3224 Dobje pri Planini
5. Branko Uduč, roj. 26. 11. 1961; stan. Dobje pri Planini 32, 3224 Dobje pri Planini
6. Karl Čadej, roj. 25. 7. 1958; stan. Završe 2, 3224 Dobje pri Planini
7. Matej Gračnar, roj. 7. 1. 1972; stan. Dobje 18c, 3224 Dobje pri Planini.
Seja se je končala ob 20.00 uri.
Št. 040-0002/2010
Dobje, dne 12. oktobra 2010
Predsednik
občinske volilne komisije
Bogomir Brložnik l.r.
 
Člani:
1. predsednik: Bogomir Brložnik l.r.
2. namestnica predsednika: Irena Tovornik l.r.
3. Tovornik Mateja l.r. – član
4. Marijana Brumec l.r. – namestnica člana
5. Olga Jager l.r. – član
6. Jožica Voga l.r. – namestnica člana
7. Silvestra Uduč l.r. – član
8. Suzana Plemenitaš - Centrih l.r.