Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4577. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako VS 21/3-1 v Kamniku pod Krimom, stran 13027.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je župan Občine Brezovica sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako VS 21/3-1 v Kamniku pod Krimom
1. člen
V Sklepu o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako VS 21/3-1 v Kamniku pod Krimom (Uradni list RS, št. 38/10) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Občinski podrobni prostorski načrt se izdela v letih 2010 oziroma 2011 po postopku kot sledi:
+---------------------------+------------+
|A. Začetek – sklep o    |– april 2010|
|pripravi OPPN       |      |
+---------------------------+------------+
|B. Priprava osnutka OPPN  |– maj 2010 |
+---------------------------+------------+
|C. Smernice nosilcev    |– oktober  |
|urejanja prostora     |2010    |
+---------------------------+------------+
|– odločitev o celoviti   |      |
|presoji vplivov na okolje |      |
|(če je potrebna)      |      |
+---------------------------+------------+
|D. Priprava dopolnjenega  |– oktober  |
|osnutka OPPN        |2010    |
+---------------------------+------------+
|E. Sodelovanje javnosti  |– november |
|              |2010    |
+---------------------------+------------+
|– javna razgrnitev     |      |
|dopolnjenega osnutka OPPN |      |
+---------------------------+------------+
|– javna obravnava     |      |
+---------------------------+------------+
|F. Priprava predloga OPPN |– december |
|              |2010    |
+---------------------------+------------+
|– preučitev pripomb in   |      |
|predlogov javnosti na   |      |
|dopolnjeni osnutek OPPN,  |      |
|priprava stališč do    |      |
|pripomb          |      |
+---------------------------+------------+
|– priprava predloga OPPN  |      |
+---------------------------+------------+
|G. Mnenja nosilcev     |– februar  |
|urejanja prostora     |2011    |
+---------------------------+------------+
|– pridobivanje mnenj na  |      |
|predlog OPPN s strani   |      |
|nosilcev urejanja prostora |      |
+---------------------------+------------+
|H. Sprejem predloga OPPN  |– marec 2011|
+---------------------------+------------+
|– sprejem usklajenega   |      |
|predloga OPPN na občinskem |      |
|svetu«.          |      |
+---------------------------+------------+
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po njegovi objavi.
Št. 302/2010-SI
Brezovica, dne 21. oktobra 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.