Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4576. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako VS 21/3-1 v Kamniku pod Krimom, stran 13027.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Brezovica dne 22. 10. 2010 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako VS 21/3-1 v Kamniku pod Krimom
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako VS 21/3-1.
II.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN VS 21/3-1 bo potekala 30 dni, od 10. 11. 2010 do 10. 12. 2010, na sedežu Občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica.
V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN VS 21/3-1 bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira uprava Občine Brezovica. Javna obravnava bo 17. 11. 2010, ob 15.00 uri, v prostorih Občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica.
III.
Zemljiške parcele, na katere dopolnjen osnutek OPPN VS 21/3-1 posega: 86/1 – del, 86/2 – del in 3340/1 – del, vse k.o. Kamnik.
IV.
V okviru javne razgrnitve v času uradnih ur občine ima javnost pravico podati pripombe in predloge na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN VS 21/3-1.
Pripombe na razgrnjen predlog odloka, ki jih bodo med javno razgrnitvijo podale fizične in pravne osebe, se v pisni obliki pošlje na Občino Brezovica ali vpiše v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe. Rok za pripombe k razgrnjenemu predlogu odloka poteče zadnji dan razgrnitve. Občina bo pripombe in predloge javnosti preučila in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Lastnike zemljišč, na katere dopolnjen osnutek OPPN VS 21/3-1 posega, bo občina pisno seznanila s svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve.
Št. 304/2010-IS
Brezovica, dne 22. oktobra 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.