Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4487. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora, stran 12669.

Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1c) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 38. redni seji dne 20. 10. 2010 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora
1. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
S tem odlokom se na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za zadrževalnik Veliki Potok - SDUN (Uradni list RS, št. 39/09) sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora na podlagi ureditvenega načrta za zadrževalnik Veliki Potok (Uradni list RS, št. 8/91, 64/01 in 85/02).
2. člen
(namen sprejetja)
Zaradi preprečitve utemeljene nevarnosti, da bo izvedba izgradnje zadrževalnika Veliki Potok močno otežena ter, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe in bodo zanjo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov, se sprejme ta odlok.
3. člen
(zavarovano območje)
Območje začasnih ukrepov obsega zemljišče parc. št. 22/1, k.o. Polica, kot je grafično prikazano v Odloku o Ureditvenem načrtu za zadrževalnik Veliki Potok (Uradni list RS, št. 8/91, 64/01 in 85/02).
4. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju se prepove:
- izvajanje gradenj objektov, razen gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura.
5. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi, določeni v 4. členu, veljajo še eno leto po uveljavitvi prostorskega akta, zaradi katerega so bili uvedeni, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje prostorskega akta, sicer pa lahko trajajo največ štiri leta od uveljavitve tega odloka.
6. člen
(ostali ukrepi)
Na podlagi tega odloka bo občina v 30 dneh od njegove uveljavitve predlagala zaznambo začasnih ukrepov v zemljiški knjigi.
Na zemljišču iz 3. člena tega odloka velja Odlok o predkupni pravici občine na nepremičninah, Uradni list RS, št. 106/03.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-5/2009
Grosuplje, dne 20. oktobra 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti