Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4476. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Straža, stran 12645.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Straža
Občinska volilna komisija Občine Straža je na seji dne 13. 10. 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov o ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah 10. oktobra 2010
u g o t o v i l a
I.
1. Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico voliti skupaj 3193 volivcev, od tega:
a) 3193 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili, ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 2122 volivcev ali 66.46% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) je 2120 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) sta 2 volivca glasovala po pošti.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 2122 glasovnic, od tega je bilo
NEVELJAVNIH: 70
VELJAVNIH: 2052.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. |    Ime liste    | Št. | %  |
| št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
| 1 |RAZVOJNA INICIATIVA  | 419 |20.42 |
|   |OBČINE STRAŽA - RIOS  |   |   |
+-----+-----------------------+------+------+
| 2 |SLOVENSKA NACIONALNA  | 74 | 3.61 |
|   |STRANKA - SNS     |   |   |
+-----+-----------------------+------+------+
| 3 |SDS OO STRAŽA     | 182 | 8.87 |
+-----+-----------------------+------+------+
| 4 |MOST          | 66 | 3.22 |
+-----+-----------------------+------+------+
| 5 |SOCIALNI DEMOKRATI   | 75 | 3.65 |
+-----+-----------------------+------+------+
| 6 |SLOVENSKA LJUDSKA   | 370 |18.03 |
|   |STRANKA        |   |   |
+-----+-----------------------+------+------+
| 7 |ZARES - NOVA POLITIKA | 22 | 1.07 |
+-----+-----------------------+------+------+
| 8 |LKOS - LISTA KRAJANOV | 534 |26.02 |
|   |OBČINE STRAŽA     |   |   |
+-----+-----------------------+------+------+
| 9 |NOVA SLOVENIJA -    | 103 | 5.02 |
|   |KRŠČANSKA LJUDSKA   |   |   |
|   |STRANKA        |   |   |
+-----+-----------------------+------+------+
| 10 |DESUS - DEMOKRATIČNA  | 207 |10.09 |
|   |STRANKA UPOKOJENCEV  |   |   |
|   |SLOVENIJE       |   |   |
+-----+-----------------------+------+------+
III.
Na podlagi 14. člena ZLV pripada listam naslednje število mandatov:
+-----+---------------------------+-------+
| Št. |     Ime liste     | Št. |
|   |              | mand. |
+-----+---------------------------+-------+
| 1 |RAZVOJNA INICIATIVA OBČINE |  3  |
|   |STRAŽA - RIOS       |    |
+-----+---------------------------+-------+
| 2 |SLOVENSKA NACIONALNA    |  0  |
|   |STRANKA - SNS       |    |
+-----+---------------------------+-------+
| 3 |SDS OO STRAŽA       |  1  |
+-----+---------------------------+-------+
| 4 |MOST            |  0  |
+-----+---------------------------+-------+
| 5 |SOCIALNI DEMOKRATI     |  0  |
+-----+---------------------------+-------+
| 6 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |  3  |
+-----+---------------------------+-------+
| 7 |ZARES - NOVA POLITIKA   |  0  |
+-----+---------------------------+-------+
| 8 |LKOS - LISTA KRAJANOV   |  5  |
|   |OBČINE STRAŽA       |    |
+-----+---------------------------+-------+
| 9 |NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA |  0  |
|   |LJUDSKA STRANKA      |    |
+-----+---------------------------+-------+
| 10 |DESUS - DEMOKRATIČNA    |  1  |
|   |STRANKA UPOKOJENCEV    |    |
|   |SLOVENIJE         |    |
+-----+---------------------------+-------+
Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista.
Skladno z 18. členom ZLV se mandati razdelijo po vrstnem redu na listah, razen mandata liste SDS OO STRAŽA, ki gre kandidatu, ki je dobil zadostno število glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov:
1. RAZVOJNA INICIATIVA OBČINE STRAŽA - RIOS
   1. Dušan Krštinc
   2. Albin Kregar
   3. Marija Mihelič
2. SDS OO STRAŽA
   1. Ivan Kopina
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
   1. Alojz Knafelj
   2. Pavel Vidic
   3. Marija Maja Medic
4. Lista: 8 - LKOS - LISTA KRAJANOV OBČINE STRAŽA
   1. Borut Likar
   2. Igor Vizjak
   3. Lidija Plut
   4. Andrej Petkovič
   5. Dušan Dular
5. DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
   1. Jana Tomc.
IV.
Svetniki, izvoljeni v Občinski svet Občine Straža na volitvah 10. 10. 2010, so:
1. Borut Likar, roj. 2. 9. 1955, Stara cesta 25, 8351 Straža
2. Dušan Krštinc, roj. 30. 1. 1967, Na žago 7, 8351 Straža
3. Alojz Knafelj, roj. 8. 8. 1953, Resa 24, 8351 Straža
4. Igor Vizjak, roj. 23. 6. 1951, Stara cesta 41, 8351 Straža
5. Albin Kregar, roj. 28. 8. 1972, Pod Srobotnikom 55, 8351 Straža
6. Jana Tomc, roj. 22. 10. 1956, Gradiška ulica 39, 8351 Straža
7. Pavel Vidic, roj. 22. 5. 1966, Hruševec 14, 8351 Straža
8. Ivan Kopina, roj. 28. 2. 1967, Rumanja vas 25A, 8351 Straža
9. Lidija Plut, roj. 2. 2. 1977, Drganja sela 101, 8351 Straža
10. Marija Mihelič, roj. 17. 10. 1960, Pod Srobotnikom 39A, 8351 Straža
11. Andrej Petkovič, roj. 17. 10. 1967, Pod Srobotnikom 14, 8351 Straža
12. Marija Maja Medic, roj. 9. 10. 1961, Pod Srobotnikom 8, 8351 Straža
13. Dušan Dular, roj. 14. 9. 1952, Jurka vas 33, 8351 Straža.
V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Straža, Alojzu Knaflju, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Občinskega sveta Občine Straža.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-13/2010-2
Straža, dne 13. oktobra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Straža
Roman Pulko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti