Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4469. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna, stran 12639.

Na podlagi 114. člena v povezavi z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija Občine Postojna sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna
Občinska volilna komisija je na seji dne 14. 10. 2010 na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili volitve za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna, ki so bile izvedene 10. oktobra 2010, in na podlagi žreba o izvolitvi kandidata v Krajevni skupnosti Hruševje, ki je bil opravljen dne 14. 10. 2010, skladno z določbo 85. člena ZLV ugotovila naslednje volilne izide:
 
Krajevna skupnost Bukovje
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Bukovje so naslednji:
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 135 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 79 volivcev ali 58,52%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti pa glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 79.
V Svet krajevne skupnosti Bukovje sta v 1. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. CIRILKA KOS, Bukovje 23, roj. 25. 3. 1974
2. ANA ŠIRCA, Bukovje 46a, roj. 30. 4. 1981.
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 167 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 102 volivcev ali 61,08%, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti pa glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 102.
V Svet krajevne skupnosti Bukovje so v 2. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. IGOR SIMČIČ, Belsko 37a, roj. 25. 12. 1956
2. DUŠAN KIDRIČ, Belsko 5a, roj. 20. 12. 1970.
3. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 84 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 42 volivcev ali 50%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasoval 1 volivec
c) oddanih glasovnic je bilo 42.
V Svet krajevne skupnosti Bukovje sta v 3. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. BOŠTJAN SEVER, Gorenje 2 b, roj. 1. 4. 1983
2. SIMON KLEMEN, Gorenje 20, roj. 20. 9. 1981.
4. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 76 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 26 volivcev ali 34,21%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti pa glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 26.
V Svet krajevne skupnosti Bukovje sta v 4. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. BERNARD LAMPE, Predjama 44, roj. 5. 8. 1959
2. ALOJZIJA VOLK, Predjama 4, roj. 24. 11. 1946.
Na volišču je bilo 10 neveljavnih glasovnic.
 
Krajevna skupnost Hrašče
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Hrašče so naslednji:
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 331 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 206 volivcev ali 62,24%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 206.
V Svet krajevne skupnosti Hrašče so v 1. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. BORUT TUŠAR, Hrašče 87, roj. 9. 3. 1957
2. IRENA MODIC, Hrašče 99a, roj. 26. 5. 1962
3. ALOJZ DUŽNIK, Hrašče 114, roj. 16. 10. 1957
4. ANA JEREB, Hrašče 18, roj. 15. 10. 1949
5. ERIK GERŽELJ, Hrašče 158, roj. 4. 7. 1970.
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 68 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 39 volivcev ali 57,35%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 39.
V svet krajevne skupnosti Hrašče so v 2. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. IZTOK VEBER, Mali Otok 18, roj. 12. 7. 1972
2. ANDREJA REBEC BUONASSISI, Mali Otok 11b, roj. 27. 8. 1972
3. DRAGO OSTANEK, Mali Otok 14a, roj. 12. 8. 1956.
Na volišču je bila 1 neveljavna glasovnica.
 
Krajevna skupnost Hrenovice
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Hrenovice so naslednji:
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 147 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 92 volivcev ali 62,59%, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 92.
V Svet krajevne skupnosti Hrenovice sta v 1. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. RAFAEL DUŽNIK, Hrenovice 35, roj. 18. 10. 1964
2. VLADIMIR KOVAČIČ, Hrenovice 16, roj. 21. 7. 1955.
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 71 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 27 volivcev ali 38,03%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 27.
V Svet krajevne skupnosti Hrenovice sta v 2. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. MIROSLAV KONOBEL, Studenec 24, roj. 29. 10. 1943
2. STOJAN UCIN, Studenec 3a, roj. 8. 6. 1962.
3. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 119 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 80 volivcev ali 67,23%, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti je glasovalo / volivcev.
c) oddanih glasovnic je bilo 80.
V Svet krajevne skupnosti Hrenovice so v 3. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. JOŽICA KOBAL, Dilce 14, roj. 16. 3. 1947
2. DARKO MUHIČ, Dilce 16, roj. 24. 12. 1958.
4. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 66 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 35 volivcev ali 53,03%, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 35.
V Svet krajevne skupnosti Hrenovice sta v 4. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. SLAVKO BIZJAK, Goriče 12, roj. 27. 1. 1972
2. ALBIN KORČE, Goriče 7, roj. 30. 8. 1971.
Na volišču je bilo 14 neveljavnih glasovnic.
 
Krajevna skupnost Hruševje
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Hruševje so naslednji:
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 266 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 163 volivcev ali 61,28%, od tega so predčasno glasovali 3 volivci, po pošti pa je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 163.
V Svet krajevne skupnosti Hruševje so v 1. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. TOMAŽ DOLENC, Hruševje 10, roj. 24. 10. 1975
2. BOŠTJAN RUDOLF, Hruševje 7, roj. 13. 4. 1976
3. TOMAŽ CURK, Hruševje 2, roj. 23. 3. 1969
4. MARJAN MARINŠEK, Hruševje 60, roj. 19. 12. 1969.
Kandidat Marjan Marinšek je bil skladno z določbo drugega odstavka 12. člena ZLV izvoljen na podlagi žreba, ki ga je Občinska volilna komisija Občine Postojna izvedla dne 14. 10. 2010. Dva kandidata, ki sta prišla v poštev za izvolitev sta namreč prejela enako število glasov, zaradi česar je bilo potrebno kandidata za izvolitev določiti z žrebom.
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 45 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 16 volivcev ali 35,56%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 16.
V Svet krajevne skupnosti Hruševje sta v 2. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. BERNARD ŠABEC, Rakulik 11, roj. 11. 8. 1978
2. BORIS DOLENC, Sajevče 8, roj. 18. 7. 1955.
3. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 34 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 11 volivcev ali 32,35%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 11.
V Svet krajevne skupnosti Hruševje je v 3. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. MATEJA ŽENKO, Velika Brda 1, roj. 26. 5. 1972.
4. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 39 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 23 volivcev ali 58,97%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 23.
V Svet krajevne skupnosti Hruševje je v 4. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. SAŠA GRIL, Mala Brda 13, Mala Brda, roj. 19. 1. 1982.
Na volišču je bilo 14 neveljavnih glasovnic.
 
Krajevna skupnost Landol
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Landol so naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 129 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 86 volivcev ali 66,67%, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 86,
d) neveljavnih glasovnice je bilo 6.
V Svet krajevne skupnosti Landol so izvoljeni naslednji kandidati:
1. MIRAN ČUK, Landol 38, roj. 14. 1. 1969
2. VALENTINA SEVER, Landol 19a, roj. 17. 10. 1980
3. NATAŠA JENČEK, Landol 22a, roj. 25. 2. 1973
4. ERIKA BAJC, Landol 13, roj. 17. 12. 1984
5. ANDREJ JENČEK, Landol 22a, roj. 16. 10. 1977
6. DRAGO KRIŽAJ, Landol 40, roj. 22. 4. 1965
7. IVAN DOLES, Landol 3, roj. 8. 1. 1968.
 
Krajevna skupnost Planina
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Planina je naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 629 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 309 volivcev ali 49,13%, od tega so predčasno glasovali 4 volivci, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 309
d) neveljavnih glasovnic je bilo 10.
V Svet krajevne skupnosti Planina so izvoljeni naslednji kandidati:
1. ROK KOLAR, Planina 112, Postojna, roj. 6. 2. 1979
2. MIRJAM ŽNIDARŠIČ, Planina 231, Postojna, roj. 20. 5. 1968
3. MARKO MILAVEC, Planina 184, Postojna, roj. 23. 3. 1955
4. MAJA BATAGELJ, Planina 199, Postojna, roj. 31. 5. 1988
5. PAVEL MALC, Planina 14 B, Postojna, roj. 2. 10. 1969
6. JANEZ KOCJAN, Planina 181, Postojna, roj. 21. 7. 1953
7. ALEŠ BOLE, Liplje 7, Postojna, roj. 17. 6. 1985.
 
Krajevna skupnost Postojna
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Postojna so naslednji:
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 7170 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 3506 volivcev ali 48,90%, od tega je predčasno glasovalo 155 volivcev, po pošti pa je glasovalo 15 volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 3506.
V Svet krajevne skupnosti Postojna so v 1. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. MARJAN NAGODE, Globočnikova ulica 22, Postojna, roj. 9. 11. 1954
2. KATJA BAJEC, Erazmova ulica 6, Postojna, roj. 24. 4. 1979
3. ROMANA ERIKA TISELJ, Ulica Franca Smrduja 4, Postojna, roj. 12. 3. 1943
4. DANILO SOJER, Tržaška 64 a, Postojna, roj. 6. 1. 1960
5. GORAN BLAŠKO, Erazmova ulica 23, Postojna, roj. 27. 3. 1974.
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 163 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 82 volivcev ali 50,31%, od tega so predčasno glasovali 4 volivci, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 82
d) neveljavne glasovnice so bile 3.
V Svet krajevne skupnosti Postojna sta v 2. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. TOMAŽ ČIČ, Zagon 6, roj. 15. 2. 1970.
3. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 132 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 83 volivcev ali 62,88%, od tega so predčasno glasovali 4 volivci, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 83
d) neveljavne glasovnice so bile 3.
V Svet krajevne skupnosti Postojna je v 3. volilni enoti izvoljen naslednj kandidat:
1. DAMIJAN BLAŽEK, Veliki Otok 8 a, roj. 15. 12. 1962.
4. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 129 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 83 volivcev ali 64,34%, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 83.
V Svet krajevne skupnosti Postojna je v 4. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. ZVONKO BOLE, Zalog 35, roj. 12. 6. 1952.
5. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 94 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 57 volivcev ali 60,64%, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 57.
V Svet krajevne skupnosti Postojna je v 5. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. SABINA VIDMAR, Stara vas 21, roj. 8. 7. 1978.
Na voliščih za VE 1, 4 in 5 je bilo skupno 388 neveljavnih glasovnic.
 
Krajevna skupnost Prestranek
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Prestranek so naslednji:
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 599 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 286 volivcev ali 47,75%, od tega je predčasno glasovalo 11 volivcev, po pošti je glasoval 1 volivec
c) oddanih glasovnic je bilo 286.
V Svet krajevne skupnosti Prestranek so v 1. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. MAGDA JAKIN ČERNE, Ulica Padlih borcev 1, Prestranek, Postojna, roj. 2. 5. 1952
2. ANDREJ POLJŠAK, Ulica 25. maja 36, Prestranek, Postojna, roj. 7. 10. 1965
3. SIMON POŽAR, Globoka pot 9 A, Prestranek, Postojna, roj. 23. 1. 1973
4. MILISLAV STANOJKOVIĆ, Ulica Padlih borcev 3, Prestranek, Postojna, roj. 13. 3. 1959.
Na volišču je bilo 24 neveljavnih glasovnic (skupaj VE 1 in 3).
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 485 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 276 volivcev ali 56,91%, od tega so predčasno glasovali 4 volivci, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 276
d) neveljavnih glasovnic je bilo 4.
V Svet krajevne skupnosti Prestranek so v 2. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. IVAN JAN BOŽIČ, Matenja vas 16 D, Postojna, roj. 19. 6. 1988
2. MILAN ŠIRCA, Rakitnik 21, Postojna, roj. 30. 6. 1959
3. JOŽE MAKOTER, Matenja vas 64, Postojna, roj. 29. 9. 1962.
3. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 265 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 131 volivcev ali 49,43%, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 131.
V Svet krajevne skupnosti Prestranek sta v 3. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. ROBERT DEKLEVA, Koče 34, Postojna, roj. 15. 11. 1972
2. FRANCE SLUGA, Žeje 17, Postojna, roj. 18. 2. 1954.
 
Krajevna skupnost Razdrto
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Razdrto je naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 139 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 90 volivcev ali 64,75%, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 90
d) neveljavni glasovnici sta bili 2.
V Svet krajevne skupnosti Razdrto so izvoljeni naslednji kandidati:
1. ANDREJ ZADNIK, Razdrto 46 A, Postojna, roj. 22. 5. 1970
2. BOŠTJAN BLAŽEK, Razdrto 46, Postojna, roj. 6. 2. 1974
3. PRIMOŽ ČEČ, Razdrto 50, Postojna, roj. 1. 3. 1980
4. RIHARD BLAŽEK, Razdrto 20, Postojna, roj. 30. 9. 1967
5. SAŠA BLAŽEK DEKLEVA, Razdrto 46, Postojna, roj. 13. 12. 1974
6. MATEJ ŠTEFANČIČ, Razdrto 47 B, Postojna, roj. 7. 3. 1976
7. ANA BOŽIČ, Razdrto 25, Postojna, roj. 24. 10. 1987.
 
Krajevna skupnost Studeno
Izidi volitev v Krajevni skupnosti Studeno je naslednji:
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 258 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 171 volivcev ali 66,28%, od tega so predčasno glasovali 4 volivci, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 171.
V Svet krajevne skupnosti Studeno so bili v 1. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. VOJKO BAUMAN, Studeno 3, Postojna, roj. 18. 9. 1959
2. DAMJAN DOBRANIČ, Studeno 66, Postojna, roj. 1. 7. 1978
3. DAVID OSTANEK, Studeno 97 A, Postojna, roj. 12. 2. 1978
4. DOMINIK ŠIRCA, Studeno 97, Postojna, roj. 20. 5. 1972
5. ALOJZIJ BEDENIK, Studeno 82, Postojna, roj. 22. 5. 1950
6. DAVID BAJC, Studeno 70, Postojna, roj. 2. 1. 1974.
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 98 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 50 volivcev ali 51,02%, od tega so predčasno glasovali 3 volivci, po pošti je glasoval 1 volivec
c) oddanih glasovnic je bilo 50.
V Svet krajevne skupnosti Studeno so bili v 2. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. BORUT KATERN, Strmca 22 A, Postojna, roj. 11. 4. 1982
2. EDVARD ČUK, Lohača 3, Postojna, roj. 16. 3. 1963.
Na volišču je bilo 7 neveljavnih glasovnic.
 
Krajevna skupnost Šmihel pod Nanosom
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Šmihel pod Nanosom je naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 154 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 104 volivcev ali 67,53%, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 104
d) neveljavne glasovnice so bile 3.
V Svet krajevne skupnosti Šmihel pod Nanosom so izvoljeni naslednji kandidati:
1. BOJAN JURJEVČIČ, Šmihel pod Nanosom 52, Postojna, roj. 31. 1. 1963
2. ALEKSANDRA ČERNJAČ ŽVANUT, Šmihel pod Nanosom 49, Postojna, roj. 30. 3. 1972
3. MARINO SAMSA, Šmihel pod Nanosom 19 A, Postojna, roj. 1. 6. 1960
4. BARBARA ŠANTELJ, Šmihel pod Nanosom 3 B, Postojna, roj. 20. 8. 1981
5. ZDENKO BLAŽI, Šmihel pod Nanosom 47, Postojna, roj. 31. 10. 1964
6. SREČKO KRIŽMAN, Šmihel pod Nanosom 4 B, Postojna, roj. 26. 3. 1969
7. VERA STRAŠEK, Šmihel pod Nanosom 49, Postojna, roj. 10. 8. 1965.
 
Krajevna skupnost Veliko Ubeljsko
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko so naslednji:
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 81 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 60 volivcev ali 74,07%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti pa je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 60.
V Svet krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko sta v 1. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. IZIDOR ČERNIGOJ, Veliko Ubeljsko 20, Postojna, roj. 7. 6. 1969
2. KATARINA BITTNER GERŽELJ, Veliko Ubeljsko 29 A, Postojna, roj. 24. 5. 1981.
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 47 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 29 volivcev ali 61,70%, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti pa je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 29.
V Svet krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko sta v 2. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. BOŠTJAN STEGEL, Malo Ubeljsko 11, Postojna, roj. 8. 12. 1971
2. BERNARD ŽENKO, Malo Ubeljsko 20, Postojna, roj. 14. 8. 1937.
3. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 54 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 24 volivcev ali 44,44%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 24.
V Svet krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko sta v 3. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. SILVO ŽIGON, Strane 26, Postojna, roj. 13. 12. 1962
2. SIMON PREMRL, Strane 22, Postojna, roj. 6. 4. 1980.
4. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 36 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 28 volivcev ali 77,78%, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti pa je glasovalo / volivcev
c) oddanih glasovnic je bilo 28.
V Svet krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko sta v 4. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. FRANC HREŠČAK, Brezje pod Nanosom 4, Postojna, roj. 29. 12. 1967
2. ANTON ŽENKO, Brezje pod Nanosom 5, Postojna, roj. 24. 3. 1979.
Na volišču so bile 3 neveljavne glasovnice.
 
Krajevna skupnost Slavina
Izidi volitev v Svet Krajevne skupnosti Slavina so naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 195 volilnih upravičencev
b) glasovalo je 96 volivcev ali 49,23%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti sta glasovala 2 volivca
c) oddanih glasovnic je bilo 96
d) neveljavnih glasovnic je bilo 6.
V Svet krajevne skupnosti Slavina so izvoljeni naslednji kandidati:
1. JANKO BOŠTJANČIČ, Slavina 46, roj. 31. 7. 1971
2. JOŽE AMBROŽIČ, Slavina 18a, roj. 16. 3. 1961
3. NEŽA SPINELLI, Slavina 7, roj. 29. 12. 1951
4. MATEJA ŠABEC, Slavina 41, roj. 9. 6. 1974
5. ALEŠ BELE, Slavina 14, roj. 24. 7. 1972
6. JOŽE ŠABEC, Slavina 45, roj. 5. 1. 1967
7. TADEJ SMRDEL, Slavina 38, roj. 18. 10. 1982.
 
Krajevna skupnost Orehek
Izidi volitev v Svet Krajevne skupnosti Slavina so naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 168 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 128 volivcev ali 76,19%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 128
d) neveljavne glasovnice so bile 4.
V Svet krajevne skupnosti Orehek so izvoljeni naslednji kandidati:
1. TINA KLANJŠEK, Orehek 2a, roj. 16. 3. 1977
2. ALEKSANDER BERGOČ, Orehek 1 D, roj. 8. 7. 1973
3. IRMA BIZJAK, Orehek 60, roj. 5. 7. 1967
4. SIMON BOLE, Orehek 57, roj. 31. 5. 1978
5. MARTINA KRIŽAJ, Orehek 9, roj. 18. 2. 1959
6. SIMON CASERMAN, Orehek 32, roj. 17. 4. 1968
7. ANA HORVAT, Orehek 3, roj. 2. 7. 1958.
Št. 040-12/2010-4
Postojna, dne 14. oktobra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Postojna
Boštjan Udovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti