Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4466. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Pivka, stran 12632.

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 UPB-3 in 45/08) je Občinska volilna komisija na seji dne 13. 10. 2010 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Pivka
Občinska volilna komisija je na seji dne 13. 10. 2010, ob 16.30 na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana, občinskega sveta in svete vaških skupnosti ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana, občinski svet in svete vaških skupnosti Občine Pivka.
Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo glasovalno pravico po volilnem imeniku 4967 volivcev.
S potrdili ni glasoval nihče.
 
A) VOLITVE ŽUPANA
Glasovalo je 2495, udeležba je bila 50,23%.
Za volitve župana je bilo skupno oddanih 2495 glasovnic, od tega je bilo 96 glasovnic iz katerih ni bilo moč ugotoviti volje volivca oziroma so bile prazne. Veljavnih glasovnic je bilo 2399.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-------------------+----------+----------+
|Kandidat      |Št. glasov| % glasov |
+-------------------+----------+----------+
|1 ROBERT SMRDELJ  |  1444  | 60.19  |
+-------------------+----------+----------+
|2 LUKA KALUŽA   |  955  | 39.81  |
+-------------------+----------+----------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 UPB-3 in 45/08) za župana Občine Pivka izvoljen kandidat Robert Smrdelj, rojen 30. 7. 1968, Slovenska vas 3, Pivka, ki je prejel večino veljavnih glasov.
 
B) VOLITVE V OBČINSKI SVET
Glasovalo je 2497, udeležba je bila 50,27%.
Za volitve v občinski svet je bilo skupno oddanih 2497 glasovnic, od tega je bilo 150 glasovnic iz katerih ni bilo moč ugotoviti volje volivca oziroma so bile prazne. Veljavnih glasovnic je bilo 2347. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število oziroma odstotek glasov:
+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |   Ime liste   |Število|  %  |
| št. |          | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1 |SLS - SLOVENSKA  | 582 | 24.80 |
|   |LJUDSKA STRANKA  |    |    |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2 |LDS - LIBERALNA  | 147 | 6.26 |
|   |DEMOKRACIJA    |    |    |
|   |SLOVENIJE     |    |    |
+------+-------------------+-------+-------+
|  3 |DESUS - DESUS -  | 225 | 9.59 |
|   |DEMOKRATIČNA    |    |    |
|   |STRANKA      |    |    |
|   |UPOKOJENCEV    |    |    |
|   |SLOVENIJE     |    |    |
+------+-------------------+-------+-------+
|  4 |SDS - SLOVENSKA  | 596 | 25.39 |
|   |DEMOKRATSKA    |    |    |
|   |STRANKA      |    |    |
+------+-------------------+-------+-------+
|  5 |SNS - SLOVENSKA  |  97 | 4.13 |
|   |NACIONALNA STRANKA |    |    |
+------+-------------------+-------+-------+
|  6 |SD - SOCIALNI   | 191 | 8.14 |
|   |DEMOKRATI     |    |    |
+------+-------------------+-------+-------+
|  7 |ZKO - ZELENA    |  52 | 2.22 |
|   |KOALICIJA     |    |    |
+------+-------------------+-------+-------+
|  8 |LISTA NEODVISNIH  | 295 | 12.57 |
|   |KANDIDATOV OBČINE |    |    |
|   |PIVKA       |    |    |
+------+-------------------+-------+-------+
|  9 |NSI - NOVA     | 121 | 5.16 |
|   |SLOVENIJA -    |    |    |
|   |KRŠČANSKA LJUDSKA |    |    |
|   |STRANKA      |    |    |
+------+-------------------+-------+-------+
| 10 |ZZP - ZVEZA ZA   |  41 | 1.75 |
|   |PRIMORSKO-ZZP   |    |    |
+------+-------------------+-------+-------+
Na podlagi drugega odstavka 14. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je v občinskem svetu občine 17 sedežev, upošteva se 17 najvišjih količnikov (D' Hontov sistem).
+-----+--------+-----+---------------------+
|Zap. |Količnik| Št. |   Ime liste   |
| št. |    |   |           |
+-----+--------+-----+---------------------+
| 1 | 596.00 | 4 |SDS - SLOVENSKA   |
|   |    |   |DEMOKRATSKA STRANKA |
+-----+--------+-----+---------------------+
| 2 | 580.00 | 1 |SLS - SLOVENSKA   |
|   |    |   |LJUDSKA STRANKA   |
+-----+--------+-----+---------------------+
| 3 | 298.00 | 4 |SDS - SLOVENSKA   |
|   |    |   |DEMOKRATSKA STRANKA |
+-----+--------+-----+---------------------+
| 4 | 295.00 | 8 |LISTA NEODVISNIH   |
|   |    |   |KANDIDATOV OBČINE  |
|   |    |   |PIVKA        |
+-----+--------+-----+---------------------+
| 5 | 290.00 | 1 |SLS - SLOVENSKA   |
|   |    |   |LJUDSKA STRANKA   |
+-----+--------+-----+---------------------+
| 6 | 224.00 | 3 |DESUS - DESUS -   |
|   |    |   |DEMOKRATIČNA STRANKA |
|   |    |   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE|
+-----+--------+-----+---------------------+
| 7 | 198.67 | 4 |SDS - SLOVENSKA   |
|   |    |   |DEMOKRATSKA STRANKA |
+-----+--------+-----+---------------------+
| 8 | 193.33 | 1 |SLS - SLOVENSKA   |
|   |    |   |LJUDSKA STRANKA   |
+-----+--------+-----+---------------------+
| 9 | 191.00 | 6 |SD - SOCIALNI    |
|   |    |   |DEMOKRATI      |
+-----+--------+-----+---------------------+
| 10 | 149.00 | 4 |SDS - SLOVENSKA   |
|   |    |   |DEMOKRATSKA STRANKA |
+-----+--------+-----+---------------------+
| 11 | 147.50 | 8 |LISTA NEODVISNIH   |
|   |    |   |KANDIDATOV OBČINE  |
|   |    |   |PIVKA        |
+-----+--------+-----+---------------------+
| 12 | 146.00 | 2 |LDS - LIBERALNA   |
|   |    |   |DEMOKRACIJA SLOVENIJE|
+-----+--------+-----+---------------------+
| 13 | 145.00 | 1 |SLS - SLOVENSKA   |
|   |    |   |LJUDSKA STRANKA   |
+-----+--------+-----+---------------------+
| 14 | 120.00 | 9 |NSI - NOVA SLOVENIJA |
|   |    |   |- KRŠČANSKA LJUDSKA |
|   |    |   |STRANKA       |
+-----+--------+-----+---------------------+
| 15 | 119.20 | 4 |SDS - SLOVENSKA   |
|   |    |   |DEMOKRATSKA STRANKA |
+-----+--------+-----+---------------------+
| 16 | 116.00 | 1 |SLS - SLOVENSKA   |
|   |    |   |LJUDSKA STRANKA   |
+-----+--------+-----+---------------------+
| 17 | 112.00 | 3 |DESUS - DESUS -   |
|   |    |   |DEMOKRATIČNA STRANKA |
|   |    |   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE|
+-----+--------+-----+---------------------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so mandati pripadli sledečim listam:
+--------+-----+---------------------------+
|Število |Zap. |     Ime liste     |
|mandatov| št. |              |
+--------+-----+---------------------------+
|  5  | 1 | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA  |
|    |   |STRANKA          |
+--------+-----+---------------------------+
|  1  | 2 | LDS - LIBERALNA      |
|    |   |DEMOKRACIJA SLOVENIJE   |
+--------+-----+---------------------------+
|  2  | 3 | DESUS - DESUS -      |
|    |   |DEMOKRATIČNA STRANKA    |
|    |   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |
+--------+-----+---------------------------+
|  5  | 4 | SDS - SLOVENSKA      |
|    |   |DEMOKRATSKA STRANKA    |
+--------+-----+---------------------------+
|  0  | 5 | SNS - SLOVENSKA      |
|    |   |NACIONALNA STRANKA     |
+--------+-----+---------------------------+
|  1  | 6 | SD - SOCIALNI DEMOKRATI  |
+--------+-----+---------------------------+
|  0  | 7 | ZKO - ZELENA KOALICIJA  |
+--------+-----+---------------------------+
|  2  | 8 | LISTA NEODVISNIH     |
|    |   |KANDIDATOV OBČINE PIVKA  |
+--------+-----+---------------------------+
|  1  | 9 | NSI - NOVA SLOVENIJA -  |
|    |   |KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |
+--------+-----+---------------------------+
|  0  | 10 | ZZP - ZVEZA ZA PRIMORSKO- |
|    |   |ZZP            |
+--------+-----+---------------------------+
|  17  |   | SKUPAJ          |
+--------+-----+---------------------------+
Na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 UPB-3 in 45/08) nobeden izmed kandidatov oziroma nobena izmed list nista dobila zadostnega števila preferenčnih glasov. Iz tega sledi, da ni bil spremenjen vrstni red na posameznih listah.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
Lista: 1 - SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA:
ROBERT SMRDELJ, roj. 30. 7. 1968, SLOVENSKA VAS 3 PIVKA
ANDREJ GODINA, roj 21. 6. 1959, KAL 17, PIVKA
IRENA SUŠELJ ŠAJN, roj. 30. 3. 1979, NOVA SUŠICA 16B, KOŠANA
ANDREJ SEDMAK, roj. 4. 7. 1984, JURŠČE 66, PIVKA
EDVARD ŠTAVAR, roj. 1. 3. 1946, ZAGORJE 105, PIVKA.
 
Lista: 2 - LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE:
BORIS REBEC, roj. 3. 7. 1964, NARIN 12, PIVKA.
 
Lista: 3 - DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE:
SINIŠA ČELIGOJ, roj. 27. 4. 1955, JAVORNIŠKA CESTA 9, PIVKA
ALOJZ ŠABEC, roj. 28. 4. 1941, ULICA 27. APRILA 3, PIVKA.
 
Lista: 4 - SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA:
LUKA KALUŽA, roj. 4. 6. 1966, NARIN 16, PIVKA
ROBERT SEVER, roj. 13. 12. 1969, TRNJE 125, PIVKA
DANICA ŠTRUKELJ STANONIK, roj. 26. 2. 1975, VILHARJEVA ULICA 24, PIVKA
JANEZ MARINČIČ, roj. 8. 4. 1949, ZAGORJE 94, PIVKA
STOJAN SUŠELJ, roj. 14. 12. 1974, DOLNJA KOŠANA 16, KOŠANA.
 
Lista: 6 - SD - SOCIALNI DEMOKRATI:
DRAGO ŠTUNF, roj. 11. 6. 1953, PETELINJE 86, PIVKA.
 
Lista: 8 - LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV OBČINE PIVKA:
ALEŠ CANTARUTTI, roj. 15. 8. 1972, KLENIK 2, PIVKA
JADRAN BROŽIČ, roj. 22. 4. 1955, ŠMIHEL 18, PIVKA.
 
Lista: 9 - NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA:
ERNEST MARGON, roj. 14. 11. 1951, PREČNA ULICA 2, PIVKA.
 
C) VOLITVE V SVETE VAŠKIH IN TRŠKE SKUPNOSTI
Na podlagi zapisnikov volilnih odborov in skladno z določbami 60. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) ter 11. in 12. člena Odloka o vaških skupnostih Občine Pivka (Uradni list RS, št. 52/96, 77/02, 63/07 in 65/09) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svete vaških in trške skupnosti izvoljeni naslednji kandidati:
Rezultati volitev v vaško skupnost - Buje
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    |DRAGICA TOMAŽIČ|    27   |   35,06%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    | IGOR DEKLEVA |    26   |   33,77%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    |VERONIKA MORELJ|    24   |   31,17%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Čepno
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    | MILAN SUŠELJ |    17   |   37,78%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    |  MIRAN VOLK |    15   |   33,33%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    | MOJCA SPETIČ |    13   |   28,89%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Dolnja Košana
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    |JADRANKA SUŠELJ|    94   |   23,21%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    | ANDREJ GLAŽAR |    84   |   20,74%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    | LIDIJA PAVZIN |    78   |   19,26%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   4.    | IZTOK ZADNIK |    75   |   18,52%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   5.    | DANICA ČESNIK |    74   |   18,27%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Gornja Košana
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
|   Mesto  |   Kandidat  | Št. glasov  |  Odstotek  |
|       |         |        |  glasov  |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
|   1.   | ZDENKA KAPELJ |   38    |  23,60%  |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
|   2.   | IVAN ŽELEZNIK |   37    |  22,98%  |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
|   3.   | BRANKO GORJUP |   30    |  18,63%  |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
|   4.   |  ANTON GLAŽAR |   29    |  18,01%  |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
|   5.   |   BOJANA   |   27    |  16,77%  |
|       |  ŠTEMBERGER  |        |       |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Gradec
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  | Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |       |   glasov  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   1.    | IRENA ŽITKO  |   17   |   42,50%  |
|        |  JAKOVINA  |       |        |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   2.    | PETRA ŠABEC  |   14   |   35,00%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   3.    |SERGEJ STEPANČIČ|   9    |   22,50%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Juršče
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    | VALTER ŠAJN |    49   |   23,00%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    | MATEJ ŽUŽEK |    43   |   20,19%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    | VESNA ZADEL |    42   |   19,72%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   4.    | ANITA GRŽELJ |    41   |   19,25%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   5.    | ANDREJ ZADEL |    38   |   17,84%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Kal
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    | ZLATKO SMRDEL |   102   |   15,55%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    | TOMAŽ AVSEC |    93   |   14,18%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    | POLONA SMRDEL |    72   |   10,98%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   4.    | IRENA DOLGAN |    68   |   10,37%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   5.    | ESTER MAVER |    65   |   9,91%   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Klenik
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
|   Mesto  |   Kandidat  | Št. glasov  |  Odstotek  |
|       |         |        |  glasov  |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
|   1.   |  MILAN BUBNIČ |   70    |  16,47%  |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
|   2.   |  JADRAN GRLJ  |   57    |  13,41%  |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
|   3.   | SONJA BRAJLIH |   55    |  12,94%  |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
|   4.   |   SILVIJ   |   53    |  12,47%  |
|       |  CANTARUTTI  |        |       |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
|   5.   | TINA VODOPIVEC |   52    |  12,24%  |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Mala Pristava
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    | BERNARDA MOREL|    30   |   34,09%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    | ROMAN KLEBČAR |    30   |   34,09%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    | PETER KLEPČAR |    28   |   31,82%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Nadanje selo
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    |  MARKO ŠONC |    38   |   40,86%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    |  MOJCA ŠONC |    28   |   30,11%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    | ŽELJKA PENKO |    27   |   29,03%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Narin
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    | JANEZ KALUŽA |    66   |   12,79%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    |  JOŽE ŽELKO |    57   |   11,05%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    | GORDAN KALUŽA |    56   |   10,85%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   4.    | BARBARA PENKO |    56   |   10,85%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   5.    | MARKO PUŠNIK |    54   |   10,47%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Neverke
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    | PETER LUDVIK |    33   |   35,87%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    |  ANA PENKO  |    32   |   34,78%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    | ESTER SPETIČ |    27   |   29,35%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Nova Sušica
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  | Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |       |   glasov  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   1.    |MAGDALENA BOBEK |   38   |   39,58%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   2.    | MARKO KAPELJ |   29   |   30,21%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   3.    | MANITA ŠAJN  |   29   |   30,21%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Palčje
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  | Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |       |   glasov  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   1.    | MLADEN RUDOLF |   40   |   21,16%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   2.    |STANISLAV ČESNIK|   39   |   20,63%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   3.    | UROŠ ČESNIK  |   39   |   20,63%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   4.    |DRAGICA BRATANIČ|   38   |   20,11%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   5.    | ZINKA SEDMAK |   33   |   17,46%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Parje
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    |  TINA ZADEL |    36   |   27,48%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    | ALOJZ PENKO |    26   |   19,85%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    | ROMAN BROŽIČ |    26   |   19,85%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Petelinje
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    | SIMON PENKO |    73   |   20,51%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    | TATJANA POŽAR |    70   |   19,66%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    | IDO DEKLEVA |    62   |   17,42%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   4.    | ANDREJ PENKO |    60   |   16,85%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   5.    | KARMEN PENKO |    51   |   14,33%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Ribnica
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    | IVAN KREBELJ |    8    |   40,00%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    |DANIJELA ŽELKO |    6    |   30,00%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    |MARJAN VALENČIČ|    6    |   30,00%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Selce
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    | TINA PERENIČ |    61   |   22,43%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    | SIMON OSTANEK |    56   |   20,59%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    | PETRA POLJŠAK |    56   |   20,59%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   4.    | PRIMOŽ SREBOT |    50   |   18,38%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   5.    | BRANKO ĆIRIĆ |    49   |   18,01%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Slovenska vas
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    | JOŽEF ŽUŽEK |    18   |   36,00%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    | MARIJA MARUŠIČ|    17   |   34,00%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    | MARTA BERGOČ |    15   |   30,00%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Stara Sušica
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  | Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |       |   glasov  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   1.    |IZTOK ŽNIDARŠIČ |   9    |   39,13%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   2.    | MATEJA ZAFRED |   8    |   34,78%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   3.    |BOŽIDAR SVETINA |   6    |   26,09%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Suhorje
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  | Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |       |   glasov  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   1.    | DAVID NEKIĆ  |   37   |   36,27%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   2.    |MATEJ GUSTINČIČ |   34   |   33,33%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   3.    |  JANA KRNEL  |   31   |   30,39%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Šmihel
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    | MERI KALUŽA |    35   |   25,36%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    |ANTONIJA KALUŽA|    25   |   18,12%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    | ANDREJ KOVŠCA |    24   |   17,39%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Trnje
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  | Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |       |   glasov  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   1.    | KARMEN PENKO |   71   |   20,34%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   2.    | PETER ŽENKO  |   70   |   20,06%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   3.    | URŠKA AVČIN  |   68   |   19,48%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   4.    |  ROK REBEC  |   58   |   16,62%  |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
|   5.    |BARBARA BRATINA |   45   |   12,89%  |
|        |  CVETKOVIĆ  |       |        |
+---------------+----------------+--------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Velika Pristava
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    | RADO SAMSA  |    22   |   32,35%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    |CVETKO LENARČIČ|    21   |   30,88%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    | DEJAN PREMRU |    18   |   26,47%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Volče
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    | GORAN RUTAR |    22   |   55,00%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    | MARTIN CUCEK |    10   |   25,00%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    |ANITA BERNETIČ |    8    |   20,00%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - Zagorje - volilna enota Zagorje
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    | TOMAŽ ČESNIK |   123   |   34,94%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    | IRENA KRISTAN |    86   |   24,43%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    | UROŠ KRISTAN |    74   |   21,02%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - 1. Pivka Vzhod - VOLILNA ENOTA 01
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    | JOŽE VADNJAL |   203   |   57,51%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    | KARMEN DELAK |   150   |   42,49%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - 2. Pivka Zahod
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    | FRANC LESKOVEC|    99   |   21,76%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   2.    | ERNEST MARGON |    97   |   21,32%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   3.    | IRENA MARGON |    70   |   15,38%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - 3. Pivka - Hrastje
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    | ROMAN MOŽINA |    40   |  100,00%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Rezultati volitev v vaško skupnost - 4. Pivka - Radohova vas
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   Mesto   |  Kandidat  |  Št. glasov |  Odstotek  |
|        |        |        |   glasov  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.    | JULKA DEKLEVA |    50   |  100,00%  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
V skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 UPB-3 in 45/08) se poročilo posreduje županu, Republiški volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2010
Pivka, dne 13. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije
Cvetka Rebec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti