Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4465. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Pivka, stran 12631.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 58/99 in spremembe) in na podlagi 7. ter 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99 in spremembe) izdaja župan Občine Pivka
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Pivka
1. člen
Spremeni se Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 34/08).
2. člen
V pravilnik se v 5. člen vnese naslednja sprememba in dopolnitev:
»
+-------------------+--------------------+
|          |    Ukrep    |
+-------------------+--------------------+
|   Ukrepi za   |5. Subvencioniranje |
|  ohranjanje in  |  stroškov za   |
|  razvoj malega  | delovanje mladih |
| gospodarstva in |   podjetij   |
|   turizma   |          |
+-------------------+--------------------+
«
3. člen
V pravilnik se v poglavje II. UKREPI - Ukrepi za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma doda še en člen oziroma naslednje spremembe in dopolnitve:
»Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij
Namen podpore:
Namen podpore je olajšati delovanje mladih podjetij in spodbuditi nastanek novih. S subvencioniranjem stroškov njihovega poslovanja, bo nastalo ugodno okolje za razvoj podjetništva, zmanjšal se bo obseg t.i. sive ekonomije.
Subvencionirajo se stroški poslovanja za naslednje namene:
- stroški za računovodske storitve
- prispevek za članstvo v obrtni zbornici
- pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenci do subvencije morajo imeti svojo dejavnost registrirano na območju Občine Pivka
- do sredstev so upravičene osebe, ki so registrirale dejavnost v skladu z obstoječo zakonodajo kot pravne ali fizične osebe ter na trgu opravljajo pridobitno dejavnost
- do subvencije so upravičeni subjekti, ki imajo registrirano dejavnost manj kot 3 leta
- podrobnejša merila se določijo z javnim razpisom.
Finančne določbe
- bruto intenzivnost pomoči:
Obseg pomoči ki se dodeljuje, se določi z vsakoletnim razpisom.
Doba subvencioniranja je za posameznega upravičenca največ 3 leta.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-0001/2010
Pivka, dne 4. oktobra 2010
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti