Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4462. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota, na volitvah, dne 10. oktobra 2010, stran 12625.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota, na volitvah, dne 10. oktobra 2010
I.
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota je na seji, dne 13. oktobra 2010, na podlagi zapisnikov o ugotovitvi izida glasovanja za svete krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti, ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev za člane svetov krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota:
 
KRAJEVNA SKUPNOST BAKOVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Bakovci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik          1354 volivcev
b) glasovalo s potrdili              0 volivcev
II. Oddanih je bilo 657 glasovnic, od tega je bilo 9 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+------------------------------+-----+
|1. |NIVES CAJNKO         | 177|
+----+------------------------------+-----+
|2. |JOŽICA LUKAČ         | 429|
+----+------------------------------+-----+
|3. |Mag. GORAN MAUČEC       | 434|
+----+------------------------------+-----+
|4. |ANDREJ ŠAJNOVIČ        | 440|
+----+------------------------------+-----+
|5. |STANKO MES          | 250|
+----+------------------------------+-----+
|6. |JANKO ROŽMAN         | 334|
+----+------------------------------+-----+
|7. |FRANC CELEC          | 235|
+----+------------------------------+-----+
|8. |ROMAN BALAŽIC         | 360|
+----+------------------------------+-----+
|9. |FRANJO REBERNAK        | 349|
+----+------------------------------+-----+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Bakovci izvoljeni naslednji kandidati:
+----+-----------------------------------+
|1. |ANDREJ ŠAJNOVIČ, roj. 9. 4. 1950, |
|  |Bakovci, Nova ulica 6       |
+----+-----------------------------------+
|2. |Mag. GORAN MAUČEC, roj. 2. 2. 1975,|
|  |Bakovci, Mladinska ulica 68    |
+----+-----------------------------------+
|3. |JOŽICA LUKAČ, roj. 11. 5. 1972,  |
|  |Bakovci, Poljska ulica 13     |
+----+-----------------------------------+
|4. |ROMAN BALAŽIC, roj. 12. 4. 1967,  |
|  |Bakovci, Cvetna ulica 23      |
+----+-----------------------------------+
|5. |FRANJO REBERNAK, roj. 6. 10. 1964, |
|  |Bakovci, Poljska ulica 13     |
+----+-----------------------------------+
|6. |JANKO ROŽMAN, roj. 24. 8. 1947,  |
|  |Bakovci, Poljska ulica 13     |
+----+-----------------------------------+
|7. |STANKO MES, roj. 19. 8. 1946,   |
|  |Bakovci, Soboška ulica 43     |
+----+-----------------------------------+
 
KRAJEVNA SKUPNOST ČERNELAVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Černelavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik          1117 volivcev
b) glasovalo s potrdili              0 volivcev
II. Oddanih je bilo 714 glasovnic, od tega je bilo 32 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+-----------------------------+------+
|1. |IGNAC HORVAT         |  173|
+----+-----------------------------+------+
|2. |ŠTEFAN ŠANTAVEC       |  321|
+----+-----------------------------+------+
|3. |NADA KUMIN          |  389|
+----+-----------------------------+------+
|4. |ANDREJ VIDONJA        |  397|
+----+-----------------------------+------+
|5. |SANDI FARTEK         |  348|
+----+-----------------------------+------+
|6. |ROLAND ČONTALA        |  354|
+----+-----------------------------+------+
|7. |DARJA MEOLIC         |  353|
+----+-----------------------------+------+
|8. |MIRAN FORJANIČ        |  390|
+----+-----------------------------+------+
|9. |DRAGAN KONTREC        |  125|
+----+-----------------------------+------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Černelavci izvoljeni naslednji kandidati:
+----+-----------------------------------+
|1. |ANDREJ VIDONJA, roj. 20. 10. 1970, |
|  |Černelavci, Liškova ulica 30    |
+----+-----------------------------------+
|2. |MIRAN FORJANIČ, roj. 4. 8. 1963,  |
|  |Černelavci, Črtomirova ulica 6   |
+----+-----------------------------------+
|3. |NADA KUMIN, roj. 5. 2. 1966,    |
|  |Černelavci, Ledavska ulica 37   |
+----+-----------------------------------+
|4. |ROLAND ČONTALA, roj. 8. 3. 1973,  |
|  |Černelavci, Liškova ulica 54    |
+----+-----------------------------------+
|5. |DARJA MEOLIC, roj. 13. 5. 1967,  |
|  |Černelavci, Ledavska ulica 3    |
+----+-----------------------------------+
|6. |SANDI FARTEK, roj. 3. 8. 1989,   |
|  |Černelavci, Ledavska ulica 35   |
+----+-----------------------------------+
|7. |ŠTEFAN ŠANTAVEC, roj. 10. 4. 1941, |
|  |Černelavci, Slovenska ulica 20   |
+----+-----------------------------------+
 
KRAJEVNA SKUPNOST KROG
I. Na območju Krajevne skupnosti Krog je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik          979 volivcev
b) glasovalo s potrdili              0 volivcev
II. Oddanih je bilo 619 glasovnic, od tega je bilo 13 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+-----------------------------+------+
|1. |JANEZ KUMIN         |  170|
+----+-----------------------------+------+
|2. |ERIKA VOGRINČIČ BARBARIČ   |  380|
+----+-----------------------------+------+
|3. |JOŽICA HODŽAR        |  355|
+----+-----------------------------+------+
|4. |OLGA FLISAR HOLCMAN     |  309|
+----+-----------------------------+------+
|5. |BENJAMIN SAKAČ        |  370|
+----+-----------------------------+------+
|6. |ANITA KOVAČIČ        |  330|
+----+-----------------------------+------+
|7. |JOŽEF ŽITEK         |  322|
+----+-----------------------------+------+
|8. |ANTON ŠKRABAN        |  303|
+----+-----------------------------+------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Krog izvoljeni naslednji kandidati:
+----+-----------------------------------+
|1. |ERIKA VOGRINČIČ BARBARIČ, roj. 10. |
|  |1. 1955, Krog, Plečnikova ulica 71 |
+----+-----------------------------------+
|2. |BENJAMIN SAKAČ, roj. 27. 1. 1980, |
|  |Krog, Ravenska ulica 10      |
+----+-----------------------------------+
|3. |JOŽICA HODŽAR, roj. 19. 3. 1951,  |
|  |Krog, Vodnikova ulica 6      |
+----+-----------------------------------+
|4. |ANITA KOVAČIČ, roj. 6. 10. 1974,  |
|  |Krog, Plečnikova ulica 18     |
+----+-----------------------------------+
|5. |JOŽEF ŽITEK, roj. 13. 3. 1957,   |
|  |Krog, Murska ulica 40       |
+----+-----------------------------------+
|6. |OLGA FLISAR HOLCMAN, roj. 11. 7.  |
|  |1956, Krog, Brodarska ulica 43   |
+----+-----------------------------------+
|7. |ANTON ŠKRABAN, roj. 7. 6. 1949,  |
|  |Krog, Plečnikova ulica 3a     |
+----+-----------------------------------+
 
KRAJEVNA SKUPNOST KUPŠINCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Kupšinci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik          314 volivcev
b) glasovalo s potrdili              0 volivcev
II. Oddanih je bilo 228 glasovnic, od tega je bilo 9 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+-----------------------------+------+
|1. |ANDREJA ŠIFTAR        |  157|
+----+-----------------------------+------+
|2. |ANA-MARIJA BANFI       |  98|
+----+-----------------------------+------+
|3. |JOŽEF RECEK         |  147|
+----+-----------------------------+------+
|4. |ŠTEFAN GERGORIČ       |  96|
+----+-----------------------------+------+
|5. |TOMAŽ ŠIFTAR         |  151|
+----+-----------------------------+------+
|6. |MITJA KOVAČIČ        |  152|
+----+-----------------------------+------+
|7. |FRANC NEMEC         |  60|
+----+-----------------------------+------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Kupšinci izvoljeni naslednji kandidati:
+----+-----------------------------------+
|1. |ANDREJA ŠIFTAR, roj. 4. 6. 1980,  |
|  |Kupšinci 12            |
+----+-----------------------------------+
|2. |MITJA KOVAČIČ, roj. 15. 3. 1979,  |
|  |Kupšinci 24            |
+----+-----------------------------------+
|3. |TOMAŽ ŠIFTAR, roj. 15. 6. 1981,  |
|  |Kupšinci 72a            |
+----+-----------------------------------+
|4. |JOŽEF RECEK, roj. 1. 3. 1955,   |
|  |Kupšinci 1b            |
+----+-----------------------------------+
|5. |ANA-MARIJA BANFI, roj. 19. 9.   |
|  |1968, Kupšinci 62         |
+----+-----------------------------------+
 
KRAJEVNA SKUPNOST MARKIŠAVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Markišavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik          168 volivcev
b) glasovalo s potrdili              0 volivcev
II. Oddanih je bilo 117 glasovnic, od tega so bile 3 glasovnice neveljavne.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+-----------------------------+------+
|1. |MILAN HORVAT         |  79|
+----+-----------------------------+------+
|2. |MIRA FRIDRICH        |  61|
+----+-----------------------------+------+
|3. |VLADIMIR SAPAČ        |  58|
+----+-----------------------------+------+
|4. |KRISTINA DOVIDIJA      |  62|
+----+-----------------------------+------+
|5. |ANDREJ BARBER        |  60|
+----+-----------------------------+------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Markišavci izvoljeni naslednji kandidati:
+----+-----------------------------------+
|1. |MILAN HORVAT, roj. 17. 9. 1968,  |
|  |Markišavci 5            |
+----+-----------------------------------+
|2. |KRISTINA DOVIDIJA, roj. 26. 6.   |
|  |1956, Markišavci 9         |
+----+-----------------------------------+
|3. |MIRA FRIDRICH, roj. 5. 2. 1954,  |
|  |Markišavci 27c           |
+----+-----------------------------------+
|4. |ANDREJ BARBER, roj. 1. 9. 1974,  |
|  |Markišavci 21           |
+----+-----------------------------------+
|5. |VLADIMIR SAPAČ, roj. 4. 6. 1965,  |
|  |Markišavci 20           |
+----+-----------------------------------+
 
KRAJEVNA SKUPNOST NEMČAVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Nemčavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik          226 volivcev
b) glasovalo s potrdili              0 volivcev
II. Oddanih je bilo 180 glasovnic, od tega je bilo 0 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+-----------------------------+------+
|1. |SILVO ŠNEPF         |  113|
+----+-----------------------------+------+
|2. |KAREL FUJS          |  92|
+----+-----------------------------+------+
|3. |DEJAN BURNIK         |  148|
+----+-----------------------------+------+
|4. |ALEKSANDRA SOVJAK      |  47|
+----+-----------------------------+------+
|5. |SREČKO HORVAT        |  101|
+----+-----------------------------+------+
|6. |NINA SEVER          |  74|
+----+-----------------------------+------+
|7. |IRENA GRAH          |  51|
+----+-----------------------------+------+
|8. |ŠTEFAN BARBARIČ       |  125|
+----+-----------------------------+------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Nemčavci izvoljeni naslednji kandidati:
+----+-----------------------------------+
|1. |DEJAN BURNIK, roj. 30. 9. 1978,  |
|  |Nemčavci 2i            |
+----+-----------------------------------+
|2. |ŠTEFAN BARBARIČ, roj. 5. 12. 1946, |
|  |Nemčavci 20            |
+----+-----------------------------------+
|3. |SILVO ŠNEPF, roj. 15. 10. 1967,  |
|  |Nemčavci 33            |
+----+-----------------------------------+
|4. |SREČKO HORVAT, roj. 16. 5. 1966,  |
|  |Nemčavci 15a            |
+----+-----------------------------------+
|5. |KAREL FUJS, roj. 26. 8. 1944,   |
|  |Nemčavci 14a            |
+----+-----------------------------------+
 
KRAJEVNA SKUPNOST POLANA
I. Na območju Krajevne skupnosti Polana je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik          183 volivcev
b) glasovalo s potrdili              0 volivcev
II. Oddanih je bilo 125 glasovnic, od tega je bilo 0 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+-----------------------------+------+
|1. |KAREL ZELKO         |  68|
+----+-----------------------------+------+
|2. |MARTINA SEVER        |  29|
+----+-----------------------------+------+
|3. |ANDREJ CIPOT         |  55|
+----+-----------------------------+------+
|4. |PAVEL ŠIFTAR         |  12|
+----+-----------------------------+------+
|5. |KAREL OUČEK         |  66|
+----+-----------------------------+------+
|6. |NINA SEVER          |  46|
+----+-----------------------------+------+
|7. |DRAGO DÜNDEK         |  27|
+----+-----------------------------+------+
|8. |EDITA CAR          |  80|
+----+-----------------------------+------+
|9. |KAREL GJERGEK        |  75|
+----+-----------------------------+------+
|10. |ALEKSANDER KERČMAR      |  44|
+----+-----------------------------+------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Polana izvoljeni naslednji kandidati:
+----+-----------------------------------+
|1. |EDITA CAR, roj. 26. 12. 1957,   |
|  |Polana 1              |
+----+-----------------------------------+
|2. |KAREL GJERGEK, roj. 25. 3. 1953,  |
|  |Polana 43a             |
+----+-----------------------------------+
|3. |KAREL ZELKO, roj. 26. 8. 1954,   |
|  |Polana 31             |
+----+-----------------------------------+
|4. |KAREL OUČEK, roj. 18. 8. 1962,   |
|  |Polana 18a             |
+----+-----------------------------------+
|5. |ANDREJ CIPOT, roj. 4. 11. 1981,  |
|  |Polana 48             |
+----+-----------------------------------+
 
KRAJEVNA SKUPNOST PUŠČA
I. Na območju Krajevne skupnosti Pušča je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik          413 volivcev
b) glasovalo s potrdili              0 volivcev
II. Oddanih je bilo 354 glasovnic, od tega so bile 3 glasovnice neveljavne.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+-----------------------------+------+
|1. |ALEŠ MÜLLER         |  143|
+----+-----------------------------+------+
|2. |BORUT HORVAT         |  73|
+----+-----------------------------+------+
|3. |IVAN HORVAT         |  65|
+----+-----------------------------+------+
|4. |IGNAC HORVAT         |  220|
+----+-----------------------------+------+
|5. |MIŠEL HORVAT         |  119|
+----+-----------------------------+------+
|6. |DAMJANA PESTNER       |  63|
+----+-----------------------------+------+
|7. |SAMIRA HORVAT        |  85|
+----+-----------------------------+------+
|8. |ZDENKO PESTNER        |  67|
+----+-----------------------------+------+
|9. |DEJVID HORVAT        |  135|
+----+-----------------------------+------+
|10. |VLADIMIR HORVAT       |  127|
+----+-----------------------------+------+
|11. |JOŽEK HORVAT         |  101|
+----+-----------------------------+------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Pušča izvoljeni naslednji kandidati:
+----+-----------------------------------+
|1. |IGNAC HORVAT, roj. 6. 7. 1963,   |
|  |Pušča, Ulica ob kapelici 49    |
+----+-----------------------------------+
|2. |ALEŠ MÜLLER, roj. 3. 1. 1978,   |
|  |Pušča, Bela ulica 19        |
+----+-----------------------------------+
|3. |DEJVID HORVAT, roj. 17. 1. 1976,  |
|  |Pušča, Bela ulica 18        |
+----+-----------------------------------+
|4. |VLADIMIR HORVAT, roj. 21. 9. 1957, |
|  |Pušča, Bela ulica 16        |
+----+-----------------------------------+
|5. |MIŠEL HORVAT, roj. 9. 7. 1979,   |
|  |Pušča, Nova ulica 14        |
+----+-----------------------------------+
 
KRAJEVNA SKUPNOST RAKIČAN
I. Na območju Krajevne skupnosti Rakičan je bilo:
c) vpisanih v volilni imenik          1127 volivcev
d) glasovalo s potrdili              0 volivcev
II. Oddanih je bilo 634 glasovnic, od tega je bilo 15 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+-----------------------------+------+
|1. |TOMAŽ STROPNIK        |  234|
+----+-----------------------------+------+
|2. |JANEZ VLAJ          |  279|
+----+-----------------------------+------+
|3. |MARTA VIDOVIČ        |  200|
+----+-----------------------------+------+
|4. |ŠTEFAN RAJNAR        |  262|
+----+-----------------------------+------+
|5. |BARBARA ŽEKŠ         |  272|
+----+-----------------------------+------+
|6. |GREGOR VIDOVIČ        |  229|
+----+-----------------------------+------+
|7. |JASMINA OPEC         |  373|
+----+-----------------------------+------+
|8. |BORIS ŠUSTER         |  177|
+----+-----------------------------+------+
|9. |SILVO JAKOB         |  243|
+----+-----------------------------+------+
|10. |MARJAN ŠERNEK        |  305|
+----+-----------------------------+------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Rakičan izvoljeni naslednji kandidati:
+----+-----------------------------------+
|1. |JASMINA OPEC, roj. 2. 8. 1985,   |
|  |Rakičan, Jezera 22         |
+----+-----------------------------------+
|2. |MARJAN ŠERNEK, roj. 16. 7. 1970,  |
|  |Rakičan, Cvetkova ulica 59     |
+----+-----------------------------------+
|3. |JANEZ VLAJ, roj. 24. 8. 1963,   |
|  |Rakičan, Tomšičeva ulica 21    |
+----+-----------------------------------+
|4. |BARBARA ŽEKŠ, roj. 10. 7. 1980,  |
|  |Rakičan, Cankarjeva ulica 18    |
+----+-----------------------------------+
|5. |ŠTEFAN RAJNAR, roj. 1. 12. 1958,  |
|  |Rakičan, Ulica Štefana Kovača 35a |
+----+-----------------------------------+
|6. |SILVO JAKOB, roj. 12. 11. 1965,  |
|  |Rakičan, Tomšičeva ulica 19    |
+----+-----------------------------------+
|7. |TOMAŽ STROPNIK, roj. 9. 7. 1977,  |
|  |Rakičan, Cvetkova ulica 64     |
+----+-----------------------------------+
 
KRAJEVNA SKUPNOST SATAHOVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Satahovci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik          266 volivcev
b) glasovalo s potrdili              0 volivcev
II. Oddanih je bilo 148 glasovnic, od tega je bilo 4 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+-----------------------------+------+
|1. |IGOR ERJAVEC         |  87|
+----+-----------------------------+------+
|2. |ALOJZ LAPOŠI         |  66|
+----+-----------------------------+------+
|3. |MARJAN MARTINEC       |  68|
+----+-----------------------------+------+
|4. |JOŽEF ERJAVEC        |  92|
+----+-----------------------------+------+
|5. |ALENKA KARLOVČEC       |  88|
+----+-----------------------------+------+
|6. |FRANC BORIŠ         |  77|
+----+-----------------------------+------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Satahovci izvoljeni naslednji kandidati:
+----+-----------------------------------+
|1. |JOŽEF ERJAVEC, roj. 8. 10. 1960,  |
|  |Satahovci 58            |
+----+-----------------------------------+
|2. |ALENKA KARLOVČEC, roj. 16. 10.   |
|  |1974, Satahovci 5a         |
+----+-----------------------------------+
|3. |IGOR ERJAVEC, roj. 15. 2. 1964,  |
|  |Satahovci 58d           |
+----+-----------------------------------+
|4. |FRANC BORIŠ, roj. 26. 11. 1958,  |
|  |Satahovci 28a           |
+----+-----------------------------------+
|5. |MARJAN MARTINEC, roj. 16. 6. 1946, |
|  |Satahovci 51            |
+----+-----------------------------------+
 
KRAJEVNA SKUPNOST VEŠČICA
I. Na območju Krajevne skupnosti Veščica je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik          369 volivcev
b) glasovalo s potrdili              0 volivcev
II. Oddanih je bilo 232 glasovnic, od tega je bilo 7 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+-----------------------------+------+
|1. |DAMIR BANFI         |  119|
+----+-----------------------------+------+
|2. |JOŽEF DRASKOVIČ       |  96|
+----+-----------------------------+------+
|3. |BRIGITA PINTARIČ       |  50|
+----+-----------------------------+------+
|4. |KAREL KOSEDNAR        |  91|
+----+-----------------------------+------+
|5. |RENATO ZVER         |  66|
+----+-----------------------------+------+
|6. |SABINA FUJS KUHAR      |  79|
+----+-----------------------------+------+
|7. |DEZIDER ŠOOŠ         |  139|
+----+-----------------------------+------+
|8. |MIRKO ŠERUGA         |  57|
+----+-----------------------------+------+
|9. |MARTINA FELKAR        |  80|
+----+-----------------------------+------+
|10. |JOŽEFA PERKIČ        |  58|
+----+-----------------------------+------+
|11. |METKA BENCIK         |  75|
+----+-----------------------------+------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Veščica izvoljeni naslednji kandidati:
+----+-----------------------------------+
|1. |DEZIDER ŠOOŠ, roj. 9. 5. 1945,   |
|  |Veščica 4d             |
+----+-----------------------------------+
|2. |DAMIR BANFI, roj. 21. 4. 1951,   |
|  |Veščica 17             |
+----+-----------------------------------+
|3. |JOŽEF DRASKOVIČ, roj. 9. 5. 1968, |
|  |Veščica 36             |
+----+-----------------------------------+
|4. |KAREL KOSEDNAR, roj. 26. 2. 1960, |
|  |Veščica 45a            |
+----+-----------------------------------+
|5. |MARTINA FELKAR, roj. 31. 10. 1987, |
|  |Veščica 15             |
+----+-----------------------------------+
 
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT CENTER
I. Na območju Mestne četrti Center je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik          4277 volivcev
b) glasovalo s potrdili              0 volivcev
II. Oddanih je bilo 2069 glasovnic, od tega je bilo 185 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+-----------------------------+------+
|1. |MARJETA GOMBOC        |  423|
+----+-----------------------------+------+
|2. |ŠTEFAN OBAL         |  561|
+----+-----------------------------+------+
|3. |ROMANA VINČEC        |  343|
+----+-----------------------------+------+
|4. |ERIKA MATAJ         |  356|
+----+-----------------------------+------+
|5. |ZORAN KOS          |  506|
+----+-----------------------------+------+
|6. |ZVEZDANA WOLF        |  298|
+----+-----------------------------+------+
|7. |STANISLAV KULAR       |  235|
+----+-----------------------------+------+
|8. |ZLATA BERDEN         |  419|
+----+-----------------------------+------+
|9. |IZTOK ZRINSKI        |  635|
+----+-----------------------------+------+
|10. |JOŽE STVARNIK        |  617|
+----+-----------------------------+------+
|11. |ANGELA NOVAK         |  667|
+----+-----------------------------+------+
|12. |SUZANA ZEKOVIĆ        |  255|
+----+-----------------------------+------+
|13. |MIHAELA GUMILAR KETIŠ    |  256|
+----+-----------------------------+------+
|14. |JANEZ ŠIJANEC        |  299|
+----+-----------------------------+------+
|15. |EVGEN TITAN         |  563|
+----+-----------------------------+------+
|16. |ŽUŽANA SEČKO         |  300|
+----+-----------------------------+------+
|17. |TOMAŽ DUNDEK         |  367|
+----+-----------------------------+------+
|18. |MAJDA SLAVIC         |  377|
+----+-----------------------------+------+
|19. |ERNEST EBENŠPANGER      |  547|
+----+-----------------------------+------+
|20. |DANIJELA MÖREC        |  534|
+----+-----------------------------+------+
|21. |FRANC PELCL         |  263|
+----+-----------------------------+------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne četrti Center izvoljeni naslednji kandidati:
+----+-----------------------------------+
|1. |ANGELA NOVAK, roj. 17. 10. 1943,  |
|  |Murska Sobota, Ulica Staneta    |
|  |Rozmana 5             |
+----+-----------------------------------+
|2. |IZTOK ZRINSKI, roj. 8. 2. 1962,  |
|  |Murska Sobota, Gregorčičeva ulica |
|  |25                 |
+----+-----------------------------------+
|3. |JOŽE STVARNIK, roj. 6. 5. 1946,  |
|  |Murska Sobota, Slomškova ulica 68 |
+----+-----------------------------------+
|4. |EVGEN TITAN, roj. 27. 1. 1929,   |
|  |Murska Sobota, Kocljeva ulica 6a  |
+----+-----------------------------------+
|5. |ŠTEFAN OBAL, roj. 30. 8. 1933,   |
|  |Murska Sobota, Zelena ulica 38   |
+----+-----------------------------------+
|6. |ERNEST EBENŠPANGER, roj. 17. 9.  |
|  |1939, Murska Sobota, Zelena ulica |
|  |37                 |
+----+-----------------------------------+
|7. |DANIJELA MÖREC, roj. 8. 7. 1951,  |
|  |Murska Sobota, Naselje Jožeta   |
|  |Kerenčiča 28            |
+----+-----------------------------------+
 
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT LEDAVA
I. Na območju Mestne četrti Ledava je bilo:
c) vpisanih v volilni imenik          1337 volivcev
d) glasovalo s potrdili              0 volivcev
II. Oddanih je bilo 652 glasovnic, od tega je bilo 85 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+-----------------------------+------+
|1. |LEA FRIŠKIČ         |  212|
+----+-----------------------------+------+
|2. |JOŽEF KUHAR         |  225|
+----+-----------------------------+------+
|3. |ZLATA FICKO         |  211|
+----+-----------------------------+------+
|4. |MILAN SEČKO         |  237|
+----+-----------------------------+------+
|5. |MARJETA OBAL         |  192|
+----+-----------------------------+------+
|6. |ŠTEFAN BOŽANOVIČ       |  217|
+----+-----------------------------+------+
|7. |NINA PENHOFER        |  177|
+----+-----------------------------+------+
|8. |MATEJ OBAL          |  172|
+----+-----------------------------+------+
|9. |TATJANA MAJERIČ MAČEK    |  208|
+----+-----------------------------+------+
|10. |SLAVICA SINIC-MALAČIČ    |  142|
+----+-----------------------------+------+
|11. |DANIJELA CUG         |  199|
+----+-----------------------------+------+
|12. |NIKOLAJ CUG         |  106|
+----+-----------------------------+------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne četrti Ledava izvoljeni naslednji kandidati:
+----+-----------------------------------+
|1. |MILAN SEČKO, roj. 13. 11. 1964,  |
|  |Murska Sobota, Lendavska ulica 17b |
+----+-----------------------------------+
|2. |JOŽEF KUHAR, roj. 5. 4. 1948,   |
|  |Murska Sobota, Ledavsko naselje 36 |
+----+-----------------------------------+
|3. |ŠTEFAN BOŽANOVIČ, roj. 3. 8. 1948, |
|  |Murska Sobota, Klavniška ulica 9  |
+----+-----------------------------------+
|4. |LEA FRIŠKIČ, roj. 18. 7. 1960,   |
|  |Murska Sobota, Lendavska ulica 51 |
+----+-----------------------------------+
|5. |ZLATA FICKO, roj. 27. 9. 1961,   |
|  |Murska Sobota, Lendavska ulica 51 |
+----+-----------------------------------+
|6. |TATJANA MAJERIČ MAČEK, roj. 11. 1. |
|  |1965, Murska Sobota, Lendavska   |
|  |ulica 23a             |
+----+-----------------------------------+
|7. |DANIJELA CUG, roj. 2. 11. 1977,  |
|  |Murska Sobota, Lendavska ulica 25 |
+----+-----------------------------------+
 
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT PARK
I. Na območju Mestne četrti Park je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik          1865 volivcev
b) glasovalo s potrdili              0 volivcev
II. Oddanih je bilo 997 glasovnic, od tega je bilo 76 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+-----------------------------+------+
|1. |KLAUDIJA ZVER        |  380|
+----+-----------------------------+------+
|2. |JOŽEFA FIŠER         |  384|
+----+-----------------------------+------+
|3. |KAREL ČASAR         |  295|
+----+-----------------------------+------+
|4. |BORUT KLEPEC         |  373|
+----+-----------------------------+------+
|5. |IGOR VITEZ          |  426|
+----+-----------------------------+------+
|6. |BILJANA KRAMBERGER      |  232|
+----+-----------------------------+------+
|7. |LADISLAV ORBAN        |  232|
+----+-----------------------------+------+
|8. |BRIGITA OBAL         |  244|
+----+-----------------------------+------+
|9. |NIKOLAJ HOCHSTETTER     |  474|
+----+-----------------------------+------+
|10. |ZORAN HOBLAJ         |  296|
+----+-----------------------------+------+
|11. |ALENKA GLAVAČ GERŠANOV    |  392|
+----+-----------------------------+------+
|12. |VOJKO PRAH          |  212|
+----+-----------------------------+------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne četrti Park izvoljeni naslednji kandidati:
+----+-----------------------------------+
|1. |NIKOLAJ HOCHSTETTER, roj. 24. 10. |
|  |1945, Murska Sobota, Ciril     |
|  |Metodova 11            |
+----+-----------------------------------+
|2. |IGOR VITEZ, roj. 22. 6. 1957,   |
|  |Murska Sobota, Ulica Štefana    |
|  |Kuzmiča 25             |
+----+-----------------------------------+
|3. |ALENKA GLAVAČ GERŠANOV, roj. 20.  |
|  |5. 1965, Murska Sobota, Severjeva |
|  |ul. 1               |
+----+-----------------------------------+
|4. |JOŽEFA FIŠER, roj. 21. 2. 1941,  |
|  |Murska Sobota, Naselje Ljudske   |
|  |pravice 40             |
+----+-----------------------------------+
|5. |KLAUDIJA ZVER, roj. 4. 3. 1968,  |
|  |Murska Sobota, Ulica ob kanalu 13 |
+----+-----------------------------------+
|6. |Mag. BORUT KLEPEC, roj. 8. 10.   |
|  |1966, Murska Sobota, Miklošičeva  |
|  |ulica 23              |
+----+-----------------------------------+
|7. |ZORAN HOBLAJ, roj. 3. 11. 1967,  |
|  |Murska Sobota, Šolsko naselje 10  |
+----+-----------------------------------+
 
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT PARTIZAN
I. Na območju Mestne četrti Partizan je bilo:
c) vpisanih v volilni imenik          1592 volivcev
d) glasovalo s potrdili              0 volivcev
II. Oddanih je bilo 967 glasovnic, od tega je bilo 64 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+-----------------------------+------+
|1. |OLGA BELEC          |  375|
+----+-----------------------------+------+
|2. |Mag. MARJAN GUJT       |  438|
+----+-----------------------------+------+
|3. |MARJAN MAČEK         |  312|
+----+-----------------------------+------+
|4. |SONJA KRESLIN        |  287|
+----+-----------------------------+------+
|5. |JOŽEF OBAL          |  311|
+----+-----------------------------+------+
|6. |MILKO PODLESEK        |  273|
+----+-----------------------------+------+
|7. |DARINKA DOMINKO       |  293|
+----+-----------------------------+------+
|8. |KATJA TOTH          |  437|
+----+-----------------------------+------+
|9. |JUDITA ŠERUGA        |  272|
+----+-----------------------------+------+
|10. |JASENKA KEREC        |  294|
+----+-----------------------------+------+
|11. |MARIJA BAČIČ         |  413|
+----+-----------------------------+------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne četrti Partizan izvoljeni naslednji kandidati:
+----+-----------------------------------+
|1. |mag. MARJAN GUJT, roj. 8. 2. 1963, |
|  |Murska Sobota, Vegova ulica 13   |
+----+-----------------------------------+
|2. |KATJA TOTH, roj. 21. 1. 1969,   |
|  |Murska Sobota, Sončna ulica 44   |
+----+-----------------------------------+
|3. |MARIJA BAČIČ, roj. 25. 8. 1947,  |
|  |Murska Sobota, Južna ulica 12   |
+----+-----------------------------------+
|4. |OLGA BELEC, roj. 16. 7. 1968,   |
|  |Murska Sobota, Mirna ulica 9    |
+----+-----------------------------------+
|5. |MARJAN MAČEK, roj. 16. 2. 1964,  |
|  |Murska Sobota, Sončna ulica 34   |
+----+-----------------------------------+
|6. |JOŽEF OBAL, roj. 1. 3. 1946,    |
|  |Murska Sobota, Cankarjeva ulica 57 |
+----+-----------------------------------+
|7. |JASENKA KEREC, roj. 21. 5. 1957,  |
|  |Murska Sobota, Cankarjeva ulica 41 |
+----+-----------------------------------+
 
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT TUROPOLJE
I. Na območju Mestne četrti Turopolje je bilo:
e) vpisanih v volilni imenik          1306 volivcev
f) glasovalo s potrdili              0 volivcev
II. Oddanih je bilo 682 glasovnic, od tega je bilo 45 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+-----------------------------+------+
|1. |ANA SAPAČ          |  269|
+----+-----------------------------+------+
|2. |JASNA LOVRENČIČ       |  281|
+----+-----------------------------+------+
|3. |KAREL HORVAT         |  223|
+----+-----------------------------+------+
|4. |RUDOLF HORVAT        |  264|
+----+-----------------------------+------+
|5. |MILENA POČIČ         |  261|
+----+-----------------------------+------+
|6. |VLASTA JEVŠEK        |  300|
+----+-----------------------------+------+
|7. |ALENKA KUKEL         |  271|
+----+-----------------------------+------+
|8. |ANDREJ KUHAR         |  262|
+----+-----------------------------+------+
|9. |HELENA NEMEC         |  316|
+----+-----------------------------+------+
|10. |RUDOLF KEREC         |  233|
+----+-----------------------------+------+
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne četrti Turopolje izvoljeni naslednji kandidati:
+----+-----------------------------------+
|1. |HELENA NEMEC, roj. 12. 4. 1960,  |
|  |Murska Sobota, Tomšičeva ulica 20 |
+----+-----------------------------------+
|2. |VLASTA JEVŠEK, roj. 21. 12. 1960, |
|  |Murska Sobota, Kajuhova ulica 50  |
+----+-----------------------------------+
|3. |JASNA LOVRENČIČ, roj. 9. 7. 1959, |
|  |Murska Sobota, Zorana Velnarja 36 |
+----+-----------------------------------+
|4. |ALENKA KUKEL, roj. 23. 12. 1964,  |
|  |Murska Sobota, Ul. Generala    |
|  |Maistra 12             |
+----+-----------------------------------+
|5. |ANA SAPAČ, roj. 11. 12. 1947,   |
|  |Murska Sobota, Kajuhova ulica 44  |
+----+-----------------------------------+
|6. |RUDOLF HORVAT, roj. 2. 11. 1953,  |
|  |Murska Sobota, Ul. Matije Gubca 15 |
+----+-----------------------------------+
|7. |ANDREJ KUHAR, roj. 22. 9. 1951,  |
|  |Murska Sobota, Zorana Velnarja 41 |
+----+-----------------------------------+
Št. 041-0018/2010-115
Murska Sobota, dne 13. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota
Predsednik
Bojan Žunič l.r.
 
Člani
Natalija Kerec l.r.
Alina Györek l.r.
Metka Obal l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti