Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4461. Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, stran 12621.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija sestavila
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota je na seji, dne 13. oktobra 2010, ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota:
I.
Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico glasovati skupaj 16.893 volivcev.
Glasovalo je skupaj 9459 volivcev ali 55,99% od vseh, ki so imeli pravico voliti, od tega je
a) 9449 volivcev glasovalo na voliščih
b) 10 volivcev je glasovalo po pošti.
II.
Za volitve članov mestnega sveta je bilo oddanih 9458 glasovnic. Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk pred imeni list kandidatov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca je bilo 362 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 9096 glasovnic.
III.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Mestni občini Murska Sobota dobile naslednje število glasov:
+--------+--------++-----+--------------------------------------+
| Glasov|% glasov|| Št.|Ime liste               |
+--------+--------++-----+--------------------------------------+
|   359|  3,95||  1|ZARES - NOVA POLITIKA         |
+--------+--------++-----+--------------------------------------+
|   117|  1,29||  2|SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ    |
|    |    ||   |SLOVENIJE               |
+--------+--------++-----+--------------------------------------+
|  1235|  13,58||  3|SD - SOCIALNI DEMOKRATI        |
+--------+--------++-----+--------------------------------------+
|   382|  4,20||  4|NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   |
|    |    ||   |LJUDSKA STRANKA            |
+--------+--------++-----+--------------------------------------+
|   301|  3,31||  5|NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA    |
+--------+--------++-----+--------------------------------------+
|  1700|  18,69||  6|LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE |
+--------+--------++-----+--------------------------------------+
|  1337|  14,70||  7|SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  |
+--------+--------++-----+--------------------------------------+
|   527|  5,79||  8|SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA    |
+--------+--------++-----+--------------------------------------+
|   462|  5,08||  9|SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA  |
+--------+--------++-----+--------------------------------------+
|   743|  8,17||  10|DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA     |
|    |    ||   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |
+--------+--------++-----+--------------------------------------+
|  1933|  21,25||  11|MODRA LISTA ANTONA ŠTIHCA       |
+--------+--------++-----+--------------------------------------+
|  9096|    ||   |: skupaj               |
+--------+--------++-----+--------------------------------------+
IV.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 13 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. in 86. členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
 
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 7 količnik: 289.43
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|Glasov| % gl.| Mand.|   %| Št.|Ime liste         |
|   |    |    |ostan.|   |              |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  53|  2.62|   0| 18.31|  1|ZARES - NOVA POLITIKA   |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  35|  1.73|   0| 12.09|  2|SEG - STRANKA EKOLOŠKIH  |
|   |    |    |   |   |GIBANJ SLOVENIJE      |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  300| 14.81|   1| 3.65|  3|SD - SOCIALNI DEMOKRATI  |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|   |    |    |   |   |izvoljen je: Goran     |
|   |    |    |   |   |MILOŠEVIČ, roj. 10. 5.   |
|   |    |    |   |   |1968, Murska Sobota,    |
|   |    |    |   |   |Cvetkova ulica 12     |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  74|  3.65|   0| 25.57|  4|NSI - NOVA SLOVENIJA -   |
|   |    |    |   |   |KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  87|  4.29|   0| 30.06|  5|NSP - NEODVISNA STRANKA  |
|   |    |    |   |   |POMURJA          |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  339| 16.73|   1| 17.13|  6|LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA|
|   |    |    |   |   |SLOVENIJE         |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|   |    |    |   |   |izvoljen je: Iztok ZRINSKI,|
|   |    |    |   |   |roj. 8. 2. 1962, Murska  |
|   |    |    |   |   |Sobota, Gregorčičeva ulica |
|   |    |    |   |   |25             |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  281| 13.87|   0| 97.09|  7|SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA|
|   |    |    |   |   |STRANKA          |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  98|  4.84|   0| 33.86|  8|SLS - SLOVENSKA LJUDSKA  |
|   |    |    |   |   |STRANKA          |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  148|  7.31|   0| 51.14|  9|SNS - SLOVENSKA NACIONALNA |
|   |    |    |   |   |STRANKA          |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  179|  8.84|   0| 61.85|  10|DESUS - DEMOKRATIČNA    |
|   |    |    |   |   |STRANKA UPOKOJENCEV    |
|   |    |    |   |   |SLOVENIJE         |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  432| 21.32|   1| 49.26|  11|MODRA LISTA ANTONA ŠTIHCA |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|   |    |    |   |   |izvoljena je: Angela NOVAK,|
|   |    |    |   |   |roj. 17. 10. 1943, Murska |
|   |    |    |   |   |Sobota, Ulica Staneta   |
|   |    |    |   |   |Rozmana 5         |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
| 2026|    |   3|   :|   |              |
|   |    |    |skupaj|   |              |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
 
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 9 količnik: 354.11
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|Glasov| % gl.| Mand.|   %| Št.|Ime liste         |
|   |    |    |ostan.|   |              |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  133|  4.17|   0| 37.56|  1|ZARES - NOVA POLITIKA   |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  43|  1.35|   0| 12.14|  2|SEG - STRANKA EKOLOŠKIH  |
|   |    |    |   |   |GIBANJ SLOVENIJE      |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  488| 15.31|   1| 37.81|  3|SD - SOCIALNI DEMOKRATI  |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|   |    |    |   |   |izvoljena je: mag. Brigita |
|   |    |    |   |   |PERHAVEC, roj. 18. 4. 1962,|
|   |    |    |   |   |Murska Sobota, Mladinska  |
|   |    |    |   |   |ulica 24          |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  116|  3.64|   0| 32.76|  4|NSI - NOVA SLOVENIJA -   |
|   |    |    |   |   |KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  111|  3.48|   0| 31.35|  5|NSP - NEODVISNA STRANKA  |
|   |    |    |   |   |POMURJA          |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  745| 23.38|   2| 10.39|  6|LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA|
|   |    |    |   |   |SLOVENIJE         |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|   |    |    |   |   |izvoljena sta:       |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|   |    |    |   |   |dr. Mitja SLAVINEC, roj.  |
|   |    |    |   |   |30. 5. 1964, Murska Sobota,|
|   |    |    |   |   |Klavniška ulica 15     |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|   |    |    |   |   |mag. Marjan GUJT, roj. 8. |
|   |    |    |   |   |2. 1963, Murska Sobota,  |
|   |    |    |   |   |Vegova ulica 13      |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  449| 14.09|   1| 26.80|  7|SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA|
|   |    |    |   |   |STRANKA          |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|   |    |    |   |   |izvoljen je: Marko     |
|   |    |    |   |   |MARTINUZZI, roj. 19. 1.  |
|   |    |    |   |   |1977, Murska Sobota,    |
|   |    |    |   |   |Naselje Ljudske pravice 29 |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  140|  4.39|   0| 39.54|  8|SLS - SLOVENSKA LJUDSKA  |
|   |    |    |   |   |STRANKA          |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  136|  4.27|   0| 38.41|  9|SNS - SLOVENSKA NACIONALNA |
|   |    |    |   |   |STRANKA          |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  255|  8.00|   0| 72.01|  10|DESUS - DEMOKRATIČNA    |
|   |    |    |   |   |STRANKA UPOKOJENCEV    |
|   |    |    |   |   |SLOVENIJE         |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  571| 17.92|   1| 61.25|  11|MODRA LISTA ANTONA ŠTIHCA |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|   |    |    |   |   |izvoljen je: Ludvik ZELKO, |
|   |    |    |   |   |roj. 10. 3. 1944, Murska  |
|   |    |    |   |   |Sobota, Ulica Prekmurske  |
|   |    |    |   |   |čete 2           |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
| 3187|    |   5|   :|   |              |
|   |    |    |skupaj|   |              |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
 
VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 9 količnik: 431.44
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|Glasov| % gl.| Mand.|   %| Št.|Ime liste         |
|   |    |    |ostan.|   |              |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  173|  4.46|   0| 40.10|  1|ZARES - NOVA POLITIKA   |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  39|  1.00|   0| 9.04|  2|SEG - STRANKA EKOLOŠKIH  |
|   |    |    |   |   |GIBANJ SLOVENIJE      |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  447| 11.51|   1| 3.61|  3|SD - SOCIALNI DEMOKRATI  |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|   |    |    |   |   |izvoljen je: Dušan BENCIK, |
|   |    |    |   |   |roj. 15. 1. 1958, Nemčavci |
|   |    |    |   |   |2 a            |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  192|  4.94|   0| 44.50|  4|NSI - NOVA SLOVENIJA -   |
|   |    |    |   |   |KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  103|  2.65|   0| 23.87|  5|NSP - NEODVISNA STRANKA  |
|   |    |    |   |   |POMURJA          |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  616| 15.86|   1| 42.78|  6|LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA|
|   |    |    |   |   |SLOVENIJE         |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|   |    |    |   |   |izvoljena je: mag. Nataša |
|   |    |    |   |   |HORVAT, roj. 28. 8. 1971, |
|   |    |    |   |   |Černelavci, Gederovska   |
|   |    |    |   |   |ulica 36          |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  607| 15.63|   1| 40.69|  7|SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA|
|   |    |    |   |   |STRANKA          |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|   |    |    |   |   |izvoljen je: mag. Robert  |
|   |    |    |   |   |CELEC, roj. 28. 5. 1975,  |
|   |    |    |   |   |Černelavci, Gorička ulica |
|   |    |    |   |   |45             |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  289|  7.44|   0| 66.98|  8|SLS - SLOVENSKA LJUDSKA  |
|   |    |    |   |   |STRANKA          |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  178|  4.58|   0| 41.26|  9|SNS - SLOVENSKA NACIONALNA |
|   |    |    |   |   |STRANKA          |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  309|  7.96|   0| 71.62|  10|DESUS - DEMOKRATIČNA    |
|   |    |    |   |   |STRANKA UPOKOJENCEV    |
|   |    |    |   |   |SLOVENIJE         |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|  930| 23.95|   2| 15.55|  11|MODRA LISTA ANTONA ŠTIHCA |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|   |    |    |   |   |izvoljena sta:       |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|   |    |    |   |   |Anton ŠTIHEC, roj. 14. 11. |
|   |    |    |   |   |1964, Rakičan, Partizanska |
|   |    |    |   |   |ulica 27 a         |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
|   |    |    |   |   |Suzana VARGA, roj. 20. 6. |
|   |    |    |   |   |1966, Krog, Dobelska ulica |
|   |    |    |   |   |3             |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
| 3883|    |   5|   :|   |              |
|   |    |    |skupaj|   |              |
+------+-------+-------+------+-----+---------------------------+
V.
V skladu s 16. in 87. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 12 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 30 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 30 količnikov naslednje:
+-----+---------+----+------------------------------------------+
| Zap.| Količnik| Št.|Ime liste                 |
|  št|     |  |                     |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  1| 1933.00|  |Angela Novak In Skupina Volivcev     |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  2| 1700.00|  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  3| 1337.00|  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  4| 1235.00|  |SOCIALNI DEMOKRATI            |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  5|  966.50|  |Angela Novak In Skupina Volivcev     |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  6|  850.00|  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  7|  743.00|  |DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV |
|   |     |  |SLOVENIJE                 |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  8|  668.50|  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  9|  644.33|  |Angela Novak In Skupina Volivcev     |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  10|  617.50|  |SOCIALNI DEMOKRATI            |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  11|  566.67|  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  12|  527.00|  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  13|  483.25|  |Angela Novak In Skupina Volivcev     |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  14|  462.00|  |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA       |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  15|  445.67|  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  16|  425.00|  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  17|  411.67|  |SOCIALNI DEMOKRATI            |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  18|  386.60|  |Angela Novak In Skupina Volivcev     |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  19|  382.00|  |NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA    |
|   |     |  |STRANKA                  |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  20|  371.50|  |DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV |
|   |     |  |SLOVENIJE                 |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  21|  359.00|  |ZARES - NOVA POLITIKA           |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  22|  340.00|  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  23|  334.25|  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  24|  322.17|  |Angela Novak In Skupina Volivcev     |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  25|  308.75|  |SOCIALNI DEMOKRATI            |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  26|  301.00|  |NEODVISNA STRANKA POMURJA         |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  27|  283.33|  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  28|  276.14|  |Angela Novak In Skupina Volivcev     |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  29|  267.40|  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
|  30|  263.50|  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         |
+-----+---------+----+------------------------------------------+
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Mestne občine Murska Sobota dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se v skladu s 17. členom Zakona o lokalnih volitvah dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti iz 15. člena citiranega zakona, ter ob upoštevanju četrtega odstavka 92. člena in drugega stavka prvega odstavka 93. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - ZVDZ-UPB1, 54/07 - odločba US).
Na ta način in v skladu z drugim odstavkom 18. člena Zakona o lokalnih volitvah so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
+---+-----------------------+--------+--------------------------+
|Št.|Ime liste       |Volilna |Izvoljen je        |
|  |            | enota |(ime, priimek, roj.,   |
|  |            |    |bivališče)        |
+---+-----------------------+--------+--------------------------+
|10 |DESUS - Demokratična  |  2  |Cvetka ŠKAFAR, roj. 15.  |
|  |stranka upokojencev  |    |10. 1958, Murska Sobota, |
|  |Slovenije       |    |Lendavska ulica 45 b   |
+---+-----------------------+--------+--------------------------+
|8 |SLS - Slovenska    |  3  |Jasmina OPEC, roj. 2. 8. |
|  |ljudska stranka    |    |1985, Rakičan, Jezera 22 |
+---+-----------------------+--------+--------------------------+
|9 |SNS - Slovenska    |  1  |Davor ŠKORJANEC, roj. 15. |
|  |nacionalna stranka   |    |3. 1978, Murska Sobota,  |
|  |            |    |Ulica Staneta Rozmana 6  |
+---+-----------------------+--------+--------------------------+
|7 |SDS - Slovenska    |  1  |Andrej MEŠIČ, roj. 23. 11.|
|  |demokratska stranka  |    |1973, Murska Sobota, Stara|
|  |            |    |ulica 9          |
+---+-----------------------+--------+--------------------------+
|11 |Modra lista Antona   |  2  |Simona ČOPI, roj. 11. 7. |
|  |ŠTIHCA         |    |1964, Murska Sobota, Ulica|
|  |            |    |Vinka Megle 8 a      |
+---+-----------------------+--------+--------------------------+
|4 |NSI - Nova Slovenija - |  3  |Dezider ŠOOŠ, roj. 9. 5. |
|  |krščanska ljudska   |    |1945, Veščica 4 d     |
|  |stranka        |    |             |
+---+-----------------------+--------+--------------------------+
|10 |DESUS - Demokratična  |  3  |Jožef CASAR, roj. 4. 8.  |
|  |stranka upokojencev  |    |1956, Rakičan, Tomšičeva |
|  |Slovenije       |    |ulica 31         |
+---+-----------------------+--------+--------------------------+
|1 |ZARES - Nova politika |  3  |Jožef RECEK, roj. 1. 3.  |
|  |            |    |1955, Kupšinci 1 b    |
+---+-----------------------+--------+--------------------------+
|6 |LDS - Liberalna    |  1  |Zoran KOS, roj. 2. 12.  |
|  |demokracija Slovenije |    |1972, Murska Sobota, Ulica|
|  |            |    |Staneta Rozmana 1 b    |
+---+-----------------------+--------+--------------------------+
|7 |SDS - Slovenska    |  2  |Jolanda PRELEC LAINŠČAK, |
|  |demokratska stranka  |    |roj. 17. 12. 1946, Murska |
|  |            |    |Sobota, Ulica Štefana   |
|  |            |    |Kuharja 14        |
+---+-----------------------+--------+--------------------------+
|11 |Modra lista Antona   |  1  |Tomaž DUNDEK, roj. 16. 1. |
|  |ŠTIHCA         |    |1984, Murska Sobota, Stara|
|  |            |    |ulica 10         |
+---+-----------------------+--------+--------------------------+
|3 |SD - Socialni     |  2  |Marija BAČIČ, roj. 25. 8. |
|  |demokrati       |    |1947, Murska Sobota, Južna|
|  |            |    |ulica 12         |
+---+-----------------------+--------+--------------------------+
VI.
Člani Občinskega sveta Mestne občine Murska Sobota, izvoljeni na volitvah 10. oktobra 2010, so:
+--------+------------------+-----------------------------------+
|Volil. |Ime in priimek  |Št. Ime liste           |
|enota  |         |                  |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|1    |Goran MILOŠEVIČ  |3 SD - Socialni demokrati     |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|1    |Iztok ZRINSKI   |6 LDS - Liberalna demokracija   |
|    |         |Slovenije             |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|1    |Zoran KOS     |6 LDS - Liberalna demokracija   |
|    |         |Slovenije             |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|1    |Andrej MEŠIČ   |7 SDS - Slovenska demokratska   |
|    |         |stranka              |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|1    |Davor ŠKORJANEC  |9 SNS - Slovenska nacionalna    |
|    |         |stranka              |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|1    |Angela NOVAK   |11 Modra lista Antona ŠTIHCA    |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|1    |Tomaž DUNDEK   |11 Modra lista Antona ŠTIHCA    |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|2    |mag. Brigita   |3 SD - Socialni demokrati     |
|    |PERHAVEC     |                  |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|2    |Marija BAČIČ   |3 SD - Socialni demokrati     |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|2    |dr. Mitja     |6 LDS - Liberalna demokracija   |
|    |SLAVINEC     |Slovenije             |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|2    |mag. Marjan GUJT |6 LDS - Liberalna demokracija   |
|    |         |Slovenije             |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|2    |Marko MARTINUZZI |7 SDS - Slovenska demokratska   |
|    |         |stranka              |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|2    |Jolanda PRELEC  |7 SDS - Slovenska demokratska   |
|    |LAINŠČAK     |stranka              |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|2    |Cvetka ŠKAFAR   |10 DESUS - Demokratična stranka  |
|    |         |upokojencev Slovenije       |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|2    |Ludvik ZELKO   |11 Modra lista Antona ŠTIHCA    |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|2    |Simona ČOPI    |11 Modra lista Antona ŠTIHCA    |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|3    |Jožef RECEK    |1 ZARES - Nova politika      |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|3    |Dušan BENCIK   |3 SD - Socialni demokrati     |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|3    |Dezider ŠOOŠ   |4 NSI - Nova Slovenija - krščanska |
|    |         |ljudska stranka          |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|3    |mag. Nataša    |6 LDS - Liberalna demokracija   |
|    |HORVAT      |Slovenije             |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|3    |mag. Robert CELEC |7 SDS - Slovenska demokratska   |
|    |         |stranka              |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|3    |Jasmina OPEC   |8 SLS - Slovenska ljudska stranka |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|3    |Jožef CASAR    |10 DESUS - Demokratična stranka  |
|    |         |upokojencev Slovenije       |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|3    |Anton ŠTIHEC   |11 Modra lista Antona ŠTIHCA    |
+--------+------------------+-----------------------------------+
|3    |Suzana VARGA   |11 Modra lista Antona ŠTIHCA    |
+--------+------------------+-----------------------------------+
Št. 041-0014/2010-23
Murska Sobota, dne 13. oktobra 2010
Predsednik Občinske volilne komisije
Bojan Žunič l.r.
 
Člani
Natalija Kerec l.r.
Alina Györek l.r.
Metka Obal l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti