Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4459. Poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta in župana Občine Mozirje, stran 12618.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3, 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija (v nadaljevanju: ObVK) na seji dne 14. 10. 2010
u g o t o v i l a:
I.
Na dan glasovanja je glasovanje potekalo na osmih voliščih. Volivci, ki so bili na dan glasovanja odsotni, so lahko od 5.10.-7. 10. 2010, glasovali na volišču za predčasno glasovanje (št. volišča 901). Volivcem, ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo stalnega prebivališča v domu ter volivcem, ki so bili na dan glasovanja na zdravljenju v bolnišnicah in so do 30. 9. 2010, občinski volilni komisiji sporočili, da želijo glasovati, je bilo omogočeno glasovanje po pošti (št. volišča za glasovanje po pošti je 997).
Občinska volilna komisija je s sklepom o določitvi volišč na podlagi določb 79.a člena Zakona o volitvah v državni zbor, določila volišče dostopno invalidom s sedežem v Upravnem centru v Mozirju, Šmihelska cesta 2. Številka volišča je 950. Ker občinska volilna komisija do 7. 10. 2010, ni prejela zahtev volivcev, da želijo glasovati na posebnem volišču, to volišče na dan splošnega glasovanja ni bilo odprto.
V volilne imenike za območje Občine Mozirje je bilo vpisanih 3317 volivcev. Skupaj je na območju občine glasovalo 2077 volivcev oziroma 62,62% volivcev.
II.
A) Za volitve župana Občine Mozirje je bilo območje občine ena volilna enota, ki je obsegala naselja: Mozirje, Brezje, Dobrovlje pri Mozirju, Lepa Njiva, Ljubija, Loke pri Mozirju, Radegunda in Šmihel nad Mozirjem.
Kandidata za župana sta bila:
1. Ivan SUHOVERŠNIK, roj. 14. 6. 1961, Loke 26, 3330 Mozirje, univ. dipl. teolog. Predlagatelj kandidature je bil Jožef Skornšek in skupina volivcev.
2. Samo KRAMER, roj. 12. 2. 1970, Prešernova 25, Mozirje, mag. ekonomskih znanosti. Predlagatelj kandidature je bil Ivan MILOVANOVIČ in skupina volivcev.
Vseh oddanih glasovnic na volitvah župana je bilo 2077 oziroma je glasovalo 62,62% volivcev. Vseh neveljavnih glasovnic je bilo 12, veljavnih glasovnic je bilo 2065.
Posamezna kandidata sta prejela naslednje število glasov:
1. Ivan SUHOVERŠNIK 1580 glasov oziroma 76,51% glasov
2. Samo KRAMER 485 glasov oziroma 23,49% glasov.
B) Izid volitev župana Občine Mozirje:
V skladu z določbo prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da je za župana izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov, je za župana Občine Mozirje izvoljen
Ivan SUHOVERŠNIK, roj. 14. 6. 1961, stanujoč Loke 26, 3330 Mozirje,
ki je na glasovanju dne 10. 10. 2010 prejel večino veljavnih glasov.
III.
A) Za volitve članov Občinskega sveta Občine Mozirje je bilo območje občine ena volilna enota, ki je obsegala naselja: Mozirje, Brezje, Dobrovlje pri Mozirju, Lepa Njiva, Ljubija, Loke pri Mozirju, Radegunda in Šmihel nad Mozirjem.
Volilo se je 13 članov občinskega sveta.
Za volitve članov občinskega sveta je občinska volilna komisija potrdila osem list kandidatov.
Vseh oddanih glasovnic na volitvah članov občinskega sveta je bilo 2077 oziroma je glasovalo 62,62% volivcev. Vseh neveljavnih glasovnic je bilo 80, veljavnih glasovnic je bilo 1997.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
+----------------------------------+--------------+-------------+
|1. DeSUS             |  225 glasov|   oziroma|
|                 |       |    11,27%|
+----------------------------------+--------------+-------------+
|2. Slovenska demokratska stranka |  485 glasov|   oziroma|
|SDS                |       |    24,29%|
+----------------------------------+--------------+-------------+
|3. Nova Slovenija - Krščanska   |  167 glasov|oziroma 8,36%|
|ljudska stranka NSi        |       |       |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|4. Liberalna demokracija Slovenije|  101 glasov|oziroma 5,06%|
|LDS                |       |       |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|5. ZARES nova politika      |   32 glasov|oziroma 1,60%|
+----------------------------------+--------------+-------------+
|6. SLS Slovenska ljudska stranka |  487 glasov|   oziroma|
|                 |       |    24,39%|
+----------------------------------+--------------+-------------+
|7. LISTA PRIHODNOSTI - za napredek|  446 glasov|   oziroma|
|in razvoj Mozirja         |       |    22,33%|
+----------------------------------+--------------+-------------+
|8. Socialni demokrati SD     |   54 glasov|oziroma 2,70%|
+----------------------------------+--------------+-------------+
B) Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da če se glasuje o listah kandidatov v občini kot eni volilni enoti, se mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se izračunajo tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov občinskega sveta (d¨Hondtov sistem). Izračunani so bili naslednji količniki:
Glede na zaporedje najvišjih količnikov so posamezne liste kandidatov dobile naslednje število mandatov:
+------------+--------------------------------------------------+
|Št. mand.  |Št. Ime liste                   |
+------------+--------------------------------------------------+
|1      |1 DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV    |
|      |SLOVENIJE                     |
+------------+--------------------------------------------------+
|4      |2 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |
+------------+--------------------------------------------------+
|1      |3 NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|
+------------+--------------------------------------------------+
|0      |4 LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |
+------------+--------------------------------------------------+
|0      |5 ZARES - NOVA POLITIKA              |
+------------+--------------------------------------------------+
|4      |6 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         |
+------------+--------------------------------------------------+
|3      |7 LISTA PRIHODNOSTI - ZA NAPREDEK IN RAZVOJ    |
|      |MOZIRJA                      |
+------------+--------------------------------------------------+
|0      |8 SD - SOCIALNI DEMOKRATI             |
+------------+--------------------------------------------------+
|13     |SKUPAJ                      |
+------------+--------------------------------------------------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je bilo pri posameznih listah oddanih naslednje število preferenčnih glasov:
+----------------------------------+--------------+-------------+
|1. DeSUS             |   51 pref.|   oziroma|
|                 |    glasov|    22,67%|
+----------------------------------+--------------+-------------+
|2. Slovenska demokratska stranka |   124 pref.|   oziroma|
|SDS                |    glasov|    25,57%|
+----------------------------------+--------------+-------------+
|3. Nova Slovenija - Krščanska   |   59 pref.|   oziroma|
|ljudska stranka NSi        |    glasov|    35,33%|
+----------------------------------+--------------+-------------+
|4. Liberalna demokracija Slovenije|   24 pref.|   oziroma|
|LDS                |    glasov|    23,76%|
+----------------------------------+--------------+-------------+
|5. ZARES nova politika      |    5 pref.|   oziroma|
|                 |    glasov|    15,63%|
+----------------------------------+--------------+-------------+
|6. SLS Slovenska ljudska stranka |   188 pref.|   oziroma|
|                 |    glasov|    38,60%|
+----------------------------------+--------------+-------------+
|7. LISTA PRIHODNOSTI - za napredek|   143 pref.|   oziroma|
|in razvoj Mozirja         |    glasov|    32,06%|
+----------------------------------+--------------+-------------+
|8. Socialni demokrati SD     | 1 pref. glas|   oziroma|
|                 |       |    1,85%.|
+----------------------------------+--------------+-------------+
Najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, je oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate pri naslednjih listah:
+----------------------------------+--------------+-------------+
|Slovenska demokratska stranka SDS |   124 pref.|   oziroma|
|                 |    glasov|    25,57%|
+----------------------------------+--------------+-------------+
|Nova Slovenija - Krščanska ljudska|   59 pref.|   oziroma|
|stranka NSi            |    glasov|    35,33%|
+----------------------------------+--------------+-------------+
|SLS Slovenska ljudska stranka   |   188 pref.|   oziroma|
|                 |    glasov|    38,60%|
+----------------------------------+--------------+-------------+
|LISTA PRIHODNOSTI - za napredek in|   143 pref.|   oziroma|
|razvoj Mozirja          |    glasov|   32,06%.|
+----------------------------------+--------------+-------------+
Pri navedenih listah kandidatov je samo pri listi kandidatov LISTA PRIHODNOSTI - za napredek in razvoj Mozirja kandidat pod zaporedno številko 2 - Peter GOLTNIK prejel 10,99% vseh glasov oddanih za listo in bil izvoljen kot prvi kandidat iz te liste.
C) Občinska volilna komisija je na podlagi 86. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so na podlagi dobljenega števila mandatov na posameznih listah kandidatov za člane Občinskega sveta Občine Mozirje izvoljeni naslednji kandidati:
+-------------------------------------------+-------------------+
|Ime in priimek, rojstni podatki, naslov  |     Ime liste|
+-------------------------------------------+-------------------+
|Jakob PRESEČNIK, roj. 23. 7. 1948, Podvrh |        SLS|
|31, Mozirje                |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Roman ČRETNIK, roj. 18. 4. 1956, Nove Loke |        SLS|
|44, Mozirje                |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Mojca FINKŠT, roj. 4. 12. 1953, Ob Trnavi |        SLS|
|9, Mozirje                 |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Boštjan GOLIČNIK, roj. 18. 4. 1987, Šmihel |        SLS|
|nad Mozirjem 14, Mozirje          |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Jožef JELEN, roj. 30. 4. 1964, Aškerčeva  |        SDS|
|65, Mozirje                |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Robert STROPNIK, roj. 22. 12. 1971, Lepa  |        SDS|
|Njiva 26, Mozirje             |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Marija JEŽOVNIK, roj. 8. 4. 1944,     |        SDS|
|Praprotnikova 32, Mozirje         |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Nejc KLANČNIK, roj. 29. 1. 1984, Ljubija  |        SDS|
|6a, Mozirje                |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Peter GOLTNIK, roj. 10. 5. 1971,      | Lista prihodnosti|
|Praprotnikova 15, Mozirje         |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Samo KRAMER, roj. 12. 2. 1970, Prešernova | Lista prihodnosti|
|25, Mozirje                |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Urška CAR, roj. 16. 7. 1971, Praprotnikova | Lista prihodnosti|
|22, Mozirje                |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Peter Marjan HABJAN, roj. 25. 3. 1939,   |   Mozirje DeSUS|
|Radegunda 82,               |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Jurij REPENŠEK, roj. 6. 4. 1958, Na Tratah |        NSi|
|1a, Mozirje.                |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
Št. 041-0001/2010
Mozirje, dne 14. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Mozirje
Predsednica
Janja Port l.r.
 
Člani
Damjana Paulič l.r.
Blanka Plesec l.r.
Metod Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti