Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4457. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah članov svetov KS oziroma MS Metlika v Občini Metlika, stran 12613.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je Občinska volilna komisija sestavila
P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah članov svetov KS oziroma MS Metlika v Občini Metlika
Občinska volilna komisija Metlika je na seji, dne 13. oktobra 2010, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov svetov KS oziroma MS v Občini Metlika na volitvah 10. oktobra 2010, ugotovila:
I.
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh od 5. oktobra do 7. oktobra 2010 ter na 21 voliščih dne 10. oktobra 2010, skupaj torej na 22 voliščih.
II.
Na območju Občine Metlika je predčasno glasovalo 29 volivcev, in sicer: iz volilne enote številka 4 (KS Grabrovec) 1 volivec, iz volilne enote številka 5 (KS Gradac) 2 volivca, iz volilne enote 9 (KS Krasinec) 1 volivec, iz volilne enote 7 (KS Lokvica) 1 volivec, iz volilne enote 8 (MS Metlika) 18 volivcev, iz volilne enote 10 (KS Podzemelj) 3 volivci, iz volilne enote 11 (KS Radovica) 1 volivec, iz volilne enote 13 (KS Slamna vas) 1 volivec in iz volilne enote 14 (KS Suhor) 3 volivci.
Po pošti so glasovali 3 volivci, in sicer 1 volivec za člane sveta KS Podzemelj (volilna enota številka 10) in 2 volivca za člane sveta MS Metlika (volilna enota številka 8).
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, ni glasoval noben volivec.
III.
Rezultati po krajevnih skupnostih so naslednji:
a) KS BOŽAKOVO - VOLILNA ENOTA 1
- v volilni imenik je bilo vpisanih 188 volivcev
- glasovalo je 125 volivcev ali 66,49% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
- veljavnih je bilo 114 glasovnic
- neveljavnih je bilo 11 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+--------------------------------+-------+
|1. FERKO BRANKA, Božakovo 15  |   65|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|2. KOČEVAR VILMA, Božakovo 24A |   65|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|3. NEMANIČ MARTIN, Želebej 14  |   70|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|4. JANJAC STJEPAN, Rakovec 2  |   69|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|5. NEMANIČ STANKO, Božakovo 21 |   84|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Božakovo izvoljeni:
+--------------------------------+-------+
|1. NEMANIČ STANKO, Božakovo 21 |   84|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|2. NEMANIČ MARTIN, Želebej 14  |   70|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|3. JANJAC STJEPAN, Rakovec 2  |   69|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|4. KOČEVAR VILMA, Božakovo 24A |   65|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|5. FERKO BRANKA, Božakovo 15  |   65|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
 
b) KS DOBRAVICE - VOLILNA ENOTA 2
- v volilni imenik je bilo vpisanih 170 volivcev
- glasovalo je 109 volivcev ali 64,12% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
- veljavnih je bilo 109 glasovnic
- neveljavnih je bilo 0 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+--------------------------------+-------+
|1. ŽUGELJ MARIJA, Dolnje    |   48|
|Dobravice 6           | glasov|
+--------------------------------+-------+
|2. JERŠIN STANISLAV, Dolnje   |   70|
|Dobravice 7A          | glasov|
+--------------------------------+-------+
|3. FORTUN MARIJA, Geršiči 1   |   64|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|4. MILAVEC JOŽE, Krivoglavice 8 |   59|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|5. RUS ZVONKO, Gornje Dobravice |   62|
|2A               | glasov|
+--------------------------------+-------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Dobravice izvoljeni:
+--------------------------------+-------+
|1. JERŠIN STANISLAV, Dolnje   |   70|
|Dobravice 7A          | glasov|
+--------------------------------+-------+
|2. FORTUN MARIJA, Geršiči 1   |   64|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|3. RUS ZVONKO, Gornje Dobravice |   62|
|2A               | glasov|
+--------------------------------+-------+
|4. MILAVEC JOŽE, Krivoglavice 8 |   59|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|5. ŽUGELJ MARIJA, Dolnje    |   48|
|Dobravice 6           | glasov|
+--------------------------------+-------+
 
c) KS DRAŠIČI - VOLILNA ENOTA 3
- v volilni imenik je bilo vpisanih 255 volivcev
- glasovalo je 135 volivcev ali 52,94% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
- veljavnih je bilo 131 glasovnic
- neveljavne so bile 4 glasovnice.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+--------------------------------+-------+
|1. PEČARIČ MARTIN, Drašiči 33  |   55|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|2. KOSTELEC IVAN, Drašiči 5   |   59|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|3. PRUS JOŽEF, Krmačina 6    |   77|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|4. PLUT VERONIKA, Drašiči 48  |   61|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|5. PETRUŠA MARJETKA, Železniki |   61|
|5                | glasov|
+--------------------------------+-------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Drašiči izvoljeni:
+--------------------------------+-------+
|1. PRUS JOŽEF, Krmačina 6    |   77|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|2. PLUT VERONIKA, Drašiči 48  |   61|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|3. PETRUŠA MARJETKA, Železniki |   61|
|5                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|4. KOSTELEC IVAN, Drašiči 5   |   59|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|5. PEČARIČ MARTIN, Drašiči 33  |   55|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
 
d) KS GRABROVEC - VOLILNA ENOTA 4
- v volilni imenik je bilo vpisanih 131 volivcev
- glasovalo je 84 volivcev ali 64,12% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
- veljavnih je bilo 84 glasovnic
- neveljavnih je bilo 0 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+--------------------------------+-------+
|1. PEZDIREC FRANC, Grabrovec 8A |   48|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|2. JAKLJEVIČ ANTON, Grabrovec 1 |   53|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|3. ŠTUBLJAR MARTIN, Grabrovec  |   67|
|41               | glasov|
+--------------------------------+-------+
|4. KRAMARIČ NADJA, Grabrovec 29 |   26|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|5. JAKLJEVIČ ANJA, Grabrovec 1 |   30|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|6. ČRNIČ MARJAN, Grabrovec 19  |   41|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|7. DRAGOVAN MARIJA, Grabrovec  |   52|
|14               | glasov|
+--------------------------------+-------+
|8. KRAMARIČ MARTIN, Grabrovec  |   30|
|38               | glasov|
+--------------------------------+-------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Grabrovec izvoljeni:
+--------------------------------+-------+
|1. ŠTUBLJAR MARTIN, Grabrovec  |   67|
|41               | glasov|
+--------------------------------+-------+
|2. JAKLJEVIČ ANTON, Grabrovec 1 |   53|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|3. DRAGOVAN MARIJA, Grabrovec  |   52|
|14               | glasov|
+--------------------------------+-------+
|4. PEZDIREC FRANC, Grabrovec 8A |   48|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
|5. ČRNIČ MARJAN, Grabrovec 19  |   41|
|                | glasov|
+--------------------------------+-------+
 
e) KS GRADAC - VOLILNA ENOTA 5
- v volilni imenik je bilo vpisanih 455 volivcev
- glasovalo je 269 volivcev ali 59,12% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
- veljavnih je bilo 265 glasovnic
- neveljavne so bile 4 glasovnice.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-------------------------------+--------+
|1. RENKO FRANC, Klošter 11   |   151|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. RUS ANA, Gradac 115     |   82|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. ŠTRUCELJ ZLATA, Klošter 19 |   104|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. RENKO FRANC, Klošter 11   |   116|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. GOLOBIČ PROSENJAK ANITA,  |   149|
|Gradac 114           | glasov|
+-------------------------------+--------+
|6. DEANOVIĆ MONIKA, Gradac 58 |   53|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|7. SLANC JOŽICA, Okljuka 5   |   79|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|8. ŽUNIČ MILAN, Gradac 24   |   160|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|9. KOČEVAR MIRKO, Gradac 43  |   96|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|10. FERK RENATA, Gradac 20   |   84|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|11. JAKLIČ MATEJ, Gradac 64  |   52|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|12. PLUT MATJAŽ, Klošter 14  |   88|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|13. MALNARIČ JAKA, Gradac 59  |   83|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|14. JUREJEVČIČ BRANKO, Gradac |   93|
|34               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|15. MALENŠEK ALOJZ, Gradac 86 |   160|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Gradac izvoljeni:
+-------------------------------+--------+
|1. ŽUNIČ MILAN, Gradac 24   |   160|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. MALENŠEK ALOJZ, Gradac 86  |   160|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. RENKO FRANC, Klošter 11   |   151|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. GOLOBIČ PROSENJAK ANITA,  |   149|
|Gradac 114           | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. RENKO FRANC, Klošter 11   |   116|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|6. ŠTRUCELJ ZLATA, Klošter 19 |   104|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|7. KOČEVAR MIRKO, Gradac 43  |   96|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
 
f) KS JUGORJE - VOLILNA ENOTA 6
- v volilni imenik sta bila vpisana 102 volivca
- glasovalo je 60 volivcev ali 58,82% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
- veljavnih je bilo 59 glasovnic
- neveljavna je bila 1 glasovnica.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-------------------------------+--------+
|1. BOJANC FRANC, Sela pri   |   38|
|Jugorju 9           | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. KOZJAN MAJA, Škemljevec 5  |   37|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. SODJA STANKO, Sela pri   |   43|
|Jugorju 8           | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. KLEMENČIČ MARTIN, Sela pri |   29|
|Jugorju 7           | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. KOŽAR SANDRA, Sela pri   |   32|
|Jugorju 3           | glasov|
+-------------------------------+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Jugorje izvoljeni:
+-------------------------------+--------+
|1. SODJA STANKO, Sela pri   |   43|
|Jugorju 8           | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. BOJANC FRANC, Sela pri   |   38|
|Jugorju 9           | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. KOZJAN MAJA, Škemljevec 5  |   37|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. KOŽAR SANDRA, Sela pri   |   32|
|Jugorju 3           | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. KLEMENČIČ MARTIN, Sela pri |   29|
|Jugorju 7           | glasov|
+-------------------------------+--------+
 
g) KS LOKVICA - VOLILNA ENOTA 7
- v volilni imenik je bilo vpisanih 299 volivcev
- glasovalo je 201 volivcev ali 67,22% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
- veljavnih je bilo 197 glasovnic
- neveljavne so bile 4 glasovnice.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-------------------------------+--------+
|1. DESNICA MLADAN, Trnovec 15 |   88|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. MIHEV UROŠ, Gornja Lokvica |   74|
|31               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. ŠUKLJE ANTON, Gornja    |   109|
|Lokvica 5A           | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. MUC STANISLAVA, Gornja   |   57|
|Lokvica 5B           | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. KAMBIČ MIRAN, Gornja    |   73|
|Lokvica 10A          | glasov|
+-------------------------------+--------+
|6. DRAGOVAN BRANKO, Dolnja   |   124|
|Lokvica 4A           | glasov|
+-------------------------------+--------+
|7. KAJIN IVAN, Gornja Lokvica |   87|
|54               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|8. STANIŠIČ IVICA, Trnovec 3A |   27|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|9. ŠVAJGER STANISLAV, Dolnja  |   112|
|Lokvica 11           | glasov|
+-------------------------------+--------+
|10. NEMANIČ MARIJA, Gornja   |   32|
|Lokvica 32           | glasov|
+-------------------------------+--------+
|11. ŠPINDLER ALEKSANDRA,    |   34|
|Gornja Lokvica 1A       | glasov|
+-------------------------------+--------+
|12. MATKOVIČ JANI, Gornja   |   48|
|Lokvica 22A          | glasov|
+-------------------------------+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Lokvica izvoljeni:
+-------------------------------+--------+
|1. DRAGOVAN BRANKO, Dolnja   |   124|
|Lokvica 4A           | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. ŠVAJGER STANISLAV, Dolnja  |   112|
|Lokvica 11           | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. ŠUKLJE ANTON, Gornja    |   109|
|Lokvica 5A           | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. DESNICA MLADAN, Trnovec 15 |   88|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. KAJIN IVAN, Gornja Lokvica |   87|
|54               | glasov|
+-------------------------------+--------+
 
h) MESTNA SKUPNOST METLIKA - VOLILNA ENOTA 8
- v volilni imenik je bilo vpisanih 2.821 volivcev
- glasovalo je 1.415 volivcev ali 50,16% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
- veljavnih je bilo 1.316 glasovnic
- neveljavnih je bilo 99 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-------------------------------+--------+
|1. PAUNOVIČ NADA, Šestova   |   164|
|ulica 1            | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. MUC ANTON, Gubčeva ulica 1 |   440|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. VLAH JADRANKA, Vejar 13   |   209|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. LADIKA NIKOLA, Bočka 10   |   352|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. VRANIČAR JOŽE, Na Obrh 14  |   488|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|6. KAPUŠIN JOŽE, Pot na    |   664|
|Veselico 25          | glasov|
+-------------------------------+--------+
|7. CAJNAR ZDRAVKO, Križevska  |   199|
|vas 62             | glasov|
+-------------------------------+--------+
|8. KRAJAČIČ BOJAN, CBE 2C   |   681|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|9. TOŠESKA ALBINA, Jerebova  |   468|
|ulica 4            | glasov|
+-------------------------------+--------+
|10. PREVALŠEK DRAGO,      |   441|
|Marentičeva ulica 20      | glasov|
+-------------------------------+--------+
|11. DOKL MIRKO, Cankarjeva   |   518|
|cesta 20            | glasov|
+-------------------------------+--------+
|12. ŠTUBLJAR MAJA, Ulica 1.  |   243|
|maja 2             | glasov|
+-------------------------------+--------+
|13. STRAHINIĆ MARTA, Ulica   |   429|
|XIV. divizije 11        | glasov|
+-------------------------------+--------+
|14. SKOLIBER TIHOMIR,     |   481|
|Levstikova 11         | glasov|
+-------------------------------+--------+
|15. BRAČIKA JANKO, Cankarjeva |   655|
|cesta 1            | glasov|
+-------------------------------+--------+
|16. MUC ALENKA, Gubčeva ulica |   439|
|1               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|17. BEZENŠEK ANTON, Cesta   |   767|
|bratstva in enotnosti 73    | glasov|
+-------------------------------+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta Mestne skupnosti Metlika izvoljeni:
+-------------------------------+--------+
|1. BEZENŠEK ANTON, Cesta    |   767|
|bratstva in enotnosti 73    | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. KRAJAČIČ BOJAN, CBE 2C   |   681|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. KAPUŠIN JOŽE, Pot na    |   664|
|Veselico 25          | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. BRAČIKA JANKO, Cankarjeva  |   655|
|cesta 1            | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. DOKL MIRKO, Cankarjeva   |   518|
|cesta 20            | glasov|
+-------------------------------+--------+
|6. VRANIČAR JOŽE, Na Obrh 14  |   488|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|7. SKOLIBER TIHOMIR,      |   481|
|Levstikova 11         | glasov|
+-------------------------------+--------+
 
i) KS KRASINEC - VOLILNA ENOTA 9
- v volilni imenik je bilo vpisanih 176 volivcev
- glasovali so 114 volivci ali 64,77% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
- veljavnih je bilo 113 glasovnic
- neveljavna je bila 1 glasovnica.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-------------------------------+--------+
|1. KAPUŠIN BRANKO, Krasinec  |   85|
|55A              | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. JAKOFČIČ JOŽE, Krasinec 5  |   73|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. KRIŽAN MIRICA, Krasinec 49A |   58|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. CAJNAR BARBARA, Krasinec 21 |   26|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. KAPUŠIN BOŽA, Krasinec 55A |   37|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|6. STARAŠINIČ BRANKO, Krasinec |   57|
|47               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|7. GALOVEC STANISLAV, Krasinec |   47|
|26               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|8. GALOVEC IVANKA, Krasinec 26 |   21|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|9. ZUPANIČ JOŽE, Krasinec 7  |   41|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|10. STARAŠINIČ PETER, Krasinec |   77|
|9A               | glasov|
+-------------------------------+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Podzemelj izvoljeni:
+-------------------------------+--------+
|1. KAPUŠIN BRANKO, Krasinec  |   85|
|55A              | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. STARAŠINIČ PETER, Krasinec |   77|
|9A               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. JAKOFČIČ JOŽE, Krasinec 5  |   73|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. KRIŽAN MIRICA, Krasinec 49A |   58|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. STARAŠINIČ BRANKO, Krasinec |   57|
|47               | glasov|
+-------------------------------+--------+
 
j) KS PODZEMELJ - VOLILNA ENOTA 10
- v volilni imenik je bilo vpisanih 549 volivcev
- glasovali so 304 volivci ali 55,37% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
- veljavnih je bilo 288 glasovnic
- neveljavnih je bilo 16 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-------------------------------+--------+
|1. PEZDIRC ANTON, Primostek 40 |   197|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. BUTALA MARINKA, Prilozje 10 |   130|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. HLEBEC TOMAŽ, Podzemelj 19B |   153|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. ŽNIDARŠIČ ANTON, Kapljišče |   135|
|6               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. ŠEGINA BOJAN, Boršt 5    |   142|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|6. ŠEGŠ FERDINAND, Otok 4   |   130|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|7. TASIČ GORDANA, Boginja vas |   135|
|4B               | glasov|
+-------------------------------+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Podzemelj izvoljeni:
+-------------------------------+--------+
|1. PEZDIRC ANTON, Primostek 40 |   197|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. HLEBEC TOMAŽ, Podzemelj 19B |   153|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. ŠEGINA BOJAN, Boršt 5    |   142|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. ŽNIDARŠIČ ANTON, Kapljišče |   135|
|6               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. TASIČ GORDANA, Boginja vas |   135|
|4B               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|6. ŠEGŠ FERDINAND, Otok 4   |   130|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|7. BUTALA MARINKA, Prilozje 10 |   130|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
 
k) KS RADOVICA - VOLILNA ENOTA 11
- v volilni imenik je bilo vpisanih 361 volivcev
- glasoval je 201 volivec ali 55,68% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
- veljavnih je bilo 198 glasovnic
- neveljavne so bile 3 glasovnice.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-------------------------------+--------+
|1. KOČEVAR FRANC, Bojanja vas |   35|
|3B               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. VOVK ZDRAVKO, Radovica 63  |   108|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. GRŠIČ MARIJAN, Bojanja vas |   83|
|12               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. ŠNELJER PETER, Radovica 33A |   109|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. SLOBODNIK IVAN, Radovica  |   107|
|56A              | glasov|
+-------------------------------+--------+
|6. LEGAN JANŽEKOVIČ MARTINA,  |   150|
|Radovica 40          | glasov|
+-------------------------------+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Radovica izvoljeni:
+-------------------------------+--------+
|1. LEGAN JANŽEKOVIČ MARTINA,  |   150|
|Radovica 40          | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. ŠNELJER PETER, Radovica 33A |   109|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. VOVK ZDRAVKO, Radovica 63  |   108|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. SLOBODNIK IVAN, Radovica  |   107|
|56A              | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. GRŠIČ MARIJAN, Bojanja vas |   83|
|12               | glasov|
+-------------------------------+--------+
 
l) KS ROSALNICE - VOLILNA ENOTA 12
- v volilni imenik je bilo vpisanih 557 volivcev
- glasovalo je 258 volivcev ali 46,32% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
- veljavnih je bilo 247 glasovnic
- neveljavnih je bilo 11 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-------------------------------+--------+
|1. PEČARIČ JANEZ, Čurile 4   |   130|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. SLANC MARTIN, Čurile 14B  |   91|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. KAMBIČ MARTIN, Rosalnice 67 |   120|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. GRGIĆ MILJENKO, Rosalnice  |   38|
|61               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. VIVODA MARIJA, Čurile 5   |   111|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|6. STOPAR ZEVNIK MOJCA,    |   85|
|Rosalnice 77          | glasov|
+-------------------------------+--------+
|7. ŽUGELJ BERNARDA, Čurile 22 |   108|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|8. MATJAŠIČ MARTIN, Rosalnice |   116|
|44               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|9. SIMONIČ JOŽE, Svržaki 1   |   89|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|10. ŠTUBLER ANTON, Rosalnice  |   120|
|67               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|11. DRAGOVAN DARJA, Rosalnice |   121|
|72               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|12. MATEŠIČ BOJANA, Rosalnice |   77|
|28A              | glasov|
+-------------------------------+--------+
|13. MARKOVIĆ MARKO, Rosalnice |   107|
|13               | glasov|
+-------------------------------+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Rosalnice izvoljeni:
+-------------------------------+--------+
|1. PEČARIČ JANEZ, Čurile 4   |   130|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. DRAGOVAN DARJA, Rosalnice  |   121|
|72               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. KAMBIČ MARTIN, Rosalnice 67 |   120|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. ŠTUBLER ANTON, Rosalnice 67 |   120|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. MATJAŠIČ MARTIN, Rosalnice |   116|
|44               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|6. VIVODA MARIJA, Čurile 5   |   111|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|7. ŽUGELJ BERNARDA, Čurile 22 |   108|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
 
m) KS SLAMNA VAS - VOLILNA ENOTA 13
- v volilni imenik je bilo vpisanih 141 volivcev
- glasovalo je 95 volivcev ali 67,38% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
- veljavnih je bilo 90 glasovnic
- neveljavnih je bilo 5 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-------------------------------+--------+
|1. GOVEDNIK BORIS, Slamna vas |   44|
|26               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. LUBINIĆ JOŽICA, Boldraž 1B |   28|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. SLOBODNIK VESNA, Slamna vas |   26|
|15               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. PLUT VIDA, Boldraž 2A    |   36|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. NEMANIČ MARTIN, Boldraž 7  |   44|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|6. SLOBODNIK JOŽE, Slamna vas |   19|
|15               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|7. ŠKOF ANDREJ, Boldraž 5   |   49|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|8. FIR ANTON, Slamna vas 24  |   33|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|9. MOLEK JOŽEF, Slamna vas 12 |   37|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|10. RUS ROBERT, Boldraž 17   |   46|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|11. VRANIČAR MARJETKA, Slamna |   35|
|vas 14             | glasov|
+-------------------------------+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Slamna vas izvoljeni:
+-------------------------------+--------+
|1. ŠKOF ANDREJ, Boldraž 5   |   49|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. RUS ROBERT, Boldraž 17   |   46|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. NEMANIČ MARTIN, Boldraž 7  |   44|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. GOVEDNIK BORIS, Slamna vas |   44|
|26               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. MOLEK JOŽEF, Slamna vas 12 |   37|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
 
n) KS SUHOR - VOLILNA ENOTA 14
- v volilni imenik je bilo vpisanih 764 volivcev
- glasovalo je 427 volivcev ali 55,89% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
- veljavnih je bilo 414 glasovnic
- neveljavnih je bilo 13 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-------------------------------+--------+
|1. PULJAK BRANKO, Dolnji Suhor |   146|
|pri Metliki 26         | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. ŽLOGAR BOJAN, Bušinja vas 6 |   266|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. ŠKOF ANTON, mag., Dragomlja |   298|
|vas 30             | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. MUC DRAGICA, Ravnace 9   |   143|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. GERKŠIČ ANTON, Gornji Suhor |   216|
|pri Metliki 21         | glasov|
+-------------------------------+--------+
|6. PLUT DAVID, Dolnji Suhor  |   206|
|pri Metliki 15         | glasov|
+-------------------------------+--------+
|7. ŽEFRAN MAJDA, Bereča vas 14 |   198|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|8. KLEMENČIČ ZALKA, Bereča vas |   196|
|47               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|9. KLARIĆ BRANKA, Brezovica  |   121|
|pri Metliki 10         | glasov|
+-------------------------------+--------+
|10. DIDOVIČ ŠTEFAN, Dolnji   |   58|
|Suhor pri Metliki 21      | glasov|
+-------------------------------+--------+
|11. VIDETIČ ANDREJ, Bereča vas |   121|
|50               | glasov|
+-------------------------------+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Suhor izvoljeni:
+-------------------------------+--------+
|1. ŠKOF ANTON, mag., Dragomlja |   298|
|vas 30             | glasov|
+-------------------------------+--------+
|2. ŽLOGAR BOJAN, Bušinja vas 6 |   266|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|3. GERKŠIČ ANTON, Gornji Suhor |   216|
|pri Metliki 21         | glasov|
+-------------------------------+--------+
|4. PLUT DAVID, Dolnji Suhor  |   206|
|pri Metliki 15         | glasov|
+-------------------------------+--------+
|5. ŽEFRAN MAJDA, Bereča vas 14 |   198|
|                | glasov|
+-------------------------------+--------+
|6. KLEMENČIČ ZALKA, Bereča vas |   196|
|47               | glasov|
+-------------------------------+--------+
|7. PULJAK BRANKO, Dolnji Suhor |   146|
|pri Metliki 26         | glasov.|
+-------------------------------+--------+
Št. 040-1/2010
Metlika, dne 13. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Metlika, Mestni trg 24
Tajnik
Milan Travnikar l.r.
 
Predsednica
Marija Črnugelj l.r.
 
namestnica predsednice
Marjeta Fortun l.r.
 
član
Rudolf Vlašič l.r.
 
namestnica člana
Andreja Muc l.r.
 
član
Janez Kremesec l.r.
 
namestnik člana
Andrej Sever l.r.
 
član
Stanislav Brodarič l.r.
 
namestnik člana
Matija Žabčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti