Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4456. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Metlika, stran 12612.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H), je Občinska volilna komisija sestavila
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Metlika
Občinska volilna komisija Metlika je na seji, dne 13. oktobra 2010, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Metlika na volitvah 10. oktobra 2010, ugotovila:
I.
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh od 5. oktobra do 7. oktobra 2010 ter na 21 voliščih dne 10. oktobra 2010, skupaj torej na 22 voliščih.
II.
Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico voliti skupaj 6.969 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
Glasovalo je skupaj 3.797 volivcev ali 54,48% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 3765 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku na dan glasovanja,
b) 29 volivcev je glasovalo predčasno,
c) 3 volivec je glasoval po pošti.
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, ni glasoval noben volivec.
III.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 3.797 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo možno ugotoviti volje volivca, ker sta bili obkroženi dve ali celo več zaporednih številk pred nazivom oziroma imenom politične stranke ali kandidatne liste, ali je bilo oddanih več kot en preferenčni glas, je bilo neveljavnih 233 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 3.564.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+------+--------+-------------------------+
|Glasov|% glasov|Ime liste        |
+------+--------+-------------------------+
| 523 | 14,67% |SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |
|   |    |STRANKA - SDS      |
+------+--------+-------------------------+
| 129 | 3,62% |ZARES - NOVA POLITIKA  |
+------+--------+-------------------------+
| 120 | 3,37% |SMS STRANKA MLADIH -   |
|   |    |ZELENI EVROPE      |
+------+--------+-------------------------+
| 131 | 3,68% |SLOVENSKA NACIONALNA   |
|   |    |STRANKA - SNS      |
+------+--------+-------------------------+
| 315 | 8,84% |SLOVENSKA LJUDSKA    |
|   |    |STRANKA OO METLIKA    |
+------+--------+-------------------------+
| 158 | 4,43% |LIBERALNA DEMOKRACIJA  |
|   |    |SLOVENIJE        |
+------+--------+-------------------------+
| 366 | 10,27% |DeSUS METLIKA      |
+------+--------+-------------------------+
| 347 | 9,74% |GLAS NEODVISNIH     |
+------+--------+-------------------------+
| 80 | 2,24% |DEMOKRATSKA STRANKA   |
|   |    |SLOVENIJE        |
+------+--------+-------------------------+
| 153 | 4,29% |NEODVISNI KANDIDAT ANTON |
|   |    |MUC           |
+------+--------+-------------------------+
| 451 | 12,65% |SOCIALNI DEMOKRATI    |
+------+--------+-------------------------+
| 109 | 3,06% |ANITA GOLOBIČ PROSENJAK |
+------+--------+-------------------------+
| 121 | 3,40% |GORAZD PRHNE NEODVISNI  |
|   |    |KANDIDAT         |
+------+--------+-------------------------+
| 348 | 9,76% |LISTA ZA METLIKO     |
+------+--------+-------------------------+
| 213 | 5,98% |NOVA SLOVENIJA -     |
|   |    |KRŠČANSKA LJUDSKA    |
|   |    |STRANKA         |
+------+--------+-------------------------+
|3.564 | 100% |S K U P A J       |
+------+--------+-------------------------+
IV.
Na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H), je komisija ugotovila, da so večino preferenčnih glasov prejeli kandidatka MARTINA LEGAN JANŽEKOVIČ - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA OO METLIKA in ANTONIO AGUSTIN KOSTELEC - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, sicer ni bilo kandidata na nobeni drugi kandidatni listi, ki bi dobil večino preferenčnih glasov, potrebnih za izvolitev, zato se mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na posamezni kandidatni listi na osnovi izračunanega števila mandatov, ki so dodeljeni posamezni listi. Mandata pa se glede na večino preferenčnih glasov dodelita le kandidatoma Martini Legan Janžekovič in Antoniu Agustinu Kostelcu.
V.
Na podlagi 14. in 86. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) je pripadlo listam kandidatov naslednje število mandatov:
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS - 3 mandate
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
   1. VAJDA IGOR
   2. DRAGINC ANTON
   3. MOLEK KATJA
2. ZARES - NOVA POLITIKA - lista ni dobila mandata
3. SMS STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE - lista ni dobila mandata
4. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS - 1 mandat
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
   1. KAMENŠEK MARJAN
5. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA OO METLIKA - 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
   1. LEGAN JANŽEKOVIČ MARTINA
   2. CAJNAR JOŽE
6. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - 1 mandat
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
   1. MATEKOVIČ JOŽE
7. DeSUS METLIKA - 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
   1. MATKOVIČ BRANKO
   2. RUS DUŠAN
8. GLAS NEODVISNIH - 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
   1. BRUNSKOLE RENATA
   2. KREMESEC MILAN
9. DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - lista ni dobila mandata
10. NEODVISNI KANDIDAT ANTON MUC - 1 mandat
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
   1. MUC ANTON
11. SOCIALNI DEMOKRATI - 3 mandati
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
   1. ZEVNIK DARKO
   2. KRAJAČIČ BOJAN
   3. VRANIČAR BARBARA
12. ANITA GOLOBIČ PROSENJAK - lista ni dobila mandata
13. GORAZD PRHNE NEODVISNI KANDIDAT - lista ni dobila mandata
14. LISTA ZA METLIKO - 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
   1. GAŠPERIČ ANTON
   2. ČRNUGELJ MARTIN
15. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA - 1 mandat
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
   1. KOSTELEC ANTONIO AGUSTIN.
Št. 040-1/2010
Metlika, dne 13. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Metlika, Mestni trg 24
Tajnik
Milan Travnikar l.r.
 
Predsednica
Marija Črnugelj l.r.
 
namestnica predsednice
Marjeta Fortun l.r.
 
član
Rudolf Vlašič l.r.
 
namestnica člana
Andreja Muc l.r.
član
Janez Kremesec l.r.
namestnik člana
Andrej Sever l.r.
 
član
Stanislav Brodarič l.r.
 
namestnik člana
Matija Žabčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti