Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4449. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Polje, stran 12605.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3 in 45/08 - odločba US) je Mestna volilna komisija na 32. seji dne 15. 10. 2010 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Polje
I.
Mestna volilna komisija je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Polje ugotovila:
1. Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo pravico voliti 15 svetnikov Sveta Četrtne skupnosti Polje, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 15.347 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 6.564 volivcev ali 42,68% volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
1. Za izvolitev 15 svetnikov Sveta Četrtne skupnosti Polje, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice je bilo oddanih 6.560 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 216 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 6.344.
III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+---+----------------------+-------+-------+
|  |Ime liste       |  Št.|   %|
|  |           | glasov| glasov|
+---+----------------------+-------+-------+
|1. |SLS - SLOVENSKA    |  222|  3.50|
|  |LJUDSKA STRANKA    |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|2. |NOVA SLOVENIJA -   |  413|  6.51|
|  |KRŠČANSKA LJUDSKA   |    |    |
|  |STRANKA        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|3. |LISTA ZORANA     |  2549| 40.18|
|  |JANKOVIĆA       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|4. |DeSUS - DEMOKRATIČNA |  493|  7.77|
|  |STRANKA UPOKOJENCEV  |    |    |
|  |SLOVENIJE       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|5. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA |  1079| 17.01|
|  |STRANKA - SDS     |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|6. |SMS - ZELENI, STRANKA |   78|  1.23|
|  |MLADIH - ZELENI    |    |    |
|  |EVROPE        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|7. |LDS - LIBERALNA    |  277|  4.37|
|  |DEMOKRACIJA SLOVENIJE |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|8. |LISTA CIVILNE DRUŽBE |  327|  5.15|
|  |SP. KAŠELJ - PODGRAD |    |    |
|  |- ZALOG        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|9. |SOCIALNI DEMOKRATI - |  537|  8.46|
|  |SD          |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|10.|ZARES - NOVA POLITIKA |  119|  1.88|
+---+----------------------+-------+-------+
|11.|ZELENI SLOVENIJE   |  216|  3.40|
+---+----------------------+-------+-------+
|12.|STRANKA ENAKIH    |   34|  0.54|
|  |MOŽNOSTI SLOVENIJE  |    |    |
|  |(SEM-Si)       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
 
2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
+----+---------------------------+--------+
|  |Ime liste         | Število|
|  |              |mandatov|
+----+---------------------------+--------+
|1. |SLS - SLOVENSKA LJUDSKA  |    0|
|  |STRANKA          |    |
+----+---------------------------+--------+
|2. |NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA |    1|
|  |LJUDSKA STRANKA      |    |
+----+---------------------------+--------+
|3. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA   |    8|
+----+---------------------------+--------+
|4. |DeSUS - DEMOKRATIČNA    |    1|
|  |STRANKA UPOKOJENCEV    |    |
|  |SLOVENIJE         |    |
+----+---------------------------+--------+
|5. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |    3|
|  |STRANKA - SDS       |    |
+----+---------------------------+--------+
|6. |SMS - ZELENI, STRANKA   |    0|
|  |MLADIH - ZELENI EVROPE   |    |
+----+---------------------------+--------+
|7. |LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA|    0|
|  |SLOVENIJE         |    |
+----+---------------------------+--------+
|8. |LISTA CIVILNE DRUŽBE SP.  |    1|
|  |KAŠELJ - PODGRAD - ZALOG  |    |
+----+---------------------------+--------+
|9. |SOCIALNI DEMOKRATI - SD  |    1|
+----+---------------------------+--------+
|10. |ZARES - NOVA POLITIKA   |    0|
+----+---------------------------+--------+
|11. |ZELENI SLOVENIJE      |    0|
+----+---------------------------+--------+
|12. |STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI  |    0|
|  |SLOVENIJE (SEM-Si)     |    |
+----+---------------------------+--------+
 
2. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
 
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
+----+-----------------------------------+
|1. |MARTI AVSEC            |
+----+-----------------------------------+
|2. |FRANČIŠKA AVSEC          |
+----+-----------------------------------+
|3. |ANTON PODOBNIK           |
+----+-----------------------------------+
|4. |MARIJA KOPRIVŠEK          |
+----+-----------------------------------+
|5. |MARJETA ČERNE           |
+----+-----------------------------------+
|6. |BOŠTJAN AVGUŠTINČIČ        |
+----+-----------------------------------+
|7. |DEJAN KORADE            |
+----+-----------------------------------+
|8. |IZTOK CONIČ            |
+----+-----------------------------------+
 
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
+----+-----------------------------------+
|1. |MAG. MARJAN CERAR         |
+----+-----------------------------------+
|2. |STANISLAV PUPIS          |
+----+-----------------------------------+
|3. |MOJCA BOLTA            |
+----+-----------------------------------+
 
3. SOCIALNI DEMOKRATI - SD
+----+-----------------------------------+
|1. |ANTON VATOVEC           |
+----+-----------------------------------+
 
4. DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
+----+-----------------------------------+
|1. |VLADIMIR MOHAR           |
+----+-----------------------------------+
 
5. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
+----+-----------------------------------+
|1. |BLAŽ KUHAR             |
+----+-----------------------------------+
 
6. LISTA CIVILNE DRUŽBE SP. KAŠELJ - PODGRAD - ZALOG
+----+-----------------------------------+
|1. |MAG. MARIJA MINKA JEREBIČ.     |
+----+-----------------------------------+
IV.
Svetniki izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Polje na volitvah 10. 10. 2010 so:
+---+------------------------------------+
|1. |MARTI AVSEC, roj. 2. 8. 1957,    |
|  |PODGRAJSKA 7B, Ljubljana      |
+---+------------------------------------+
|2. |FRANČIŠKA AVSEC, roj. 13. 11. 1937, |
|  |PODGRAJSKA 6, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|3. |ANTON PODOBNIK, roj. 23. 6. 1942,  |
|  |NOVO POLJE CESTA XVIII 4A,     |
|  |Ljubljana              |
+---+------------------------------------+
|4. |MARIJA KOPRIVŠEK, roj. 27. 2. 1944, |
|  |LOVSKA 27, Ljubljana        |
+---+------------------------------------+
|5. |MARJETA ČERNE, roj. 22. 4. 1949,  |
|  |AGROKOMBINATSKA 11, Ljubljana    |
+---+------------------------------------+
|6. |BOŠTJAN AVGUŠTINČIČ, roj. 28. 5.  |
|  |1968, POLJE CESTA VIII 2, Ljubljana |
+---+------------------------------------+
|7. |DEJAN KORADE, roj. 23. 12. 1970,  |
|  |POLJE CESTA XXVIII 5, Ljubljana   |
+---+------------------------------------+
|8. |IZTOK CONIČ, roj. 5. 5. 1961,    |
|  |AGROKOMBINATSKA 13B, Ljubljana   |
+---+------------------------------------+
|9. |MAG. MARJAN CERAR, roj. 15. 5.   |
|  |1943, NOVO POLJE C. IV 38,     |
|  |Ljubljana              |
+---+------------------------------------+
|10.|STANISLAV PUPIS, roj. 2. 6. 1948,  |
|  |KAŠELJSKA 10, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|11.|MOJCA BOLTA, roj. 17. 6. 1975, NOVO |
|  |POLJE C. XV 4, Ljubljana      |
+---+------------------------------------+
|12.|ANTON VATOVEC, roj. 10. 6. 1950,  |
|  |POLJE C. XX 13, Ljubljana      |
+---+------------------------------------+
|13.|VLADIMIR MOHAR, roj. 23. 7. 1942,  |
|  |NOVO POLJE CESTA I 57, Ljubljana  |
+---+------------------------------------+
|14.|BLAŽ KUHAR, roj. 19. 6. 1953, POT V |
|  |ZELENI GAJ 23, Ljubljana      |
+---+------------------------------------+
|15.|MAG. MARIJA MINKA JEREBIČ, roj. 21. |
|  |5. 1967, POT V ZELENI GAJ 27B,   |
|  |Ljubljana.             |
+---+------------------------------------+
V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Polje.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-134/2010-7
Ljubljana, dne 15. oktobra 2010
Člani
Marko Drobež l.r.
Sašo Matas l.r.
Jože Ruparčič l.r.
Blaž Košorok l.r.
Lidija Colja Roth l.r.
Ivan Kuhar l.r.
dr. Tjaša Strobelj l.r.
 
Predsednica
Mestne volilne komisije
Breda Razdevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti