Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4448. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Moste, stran 12603.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3 in 45/08 - odločba US) je Mestna volilna komisija na 32. seji dne 15. 10. 2010 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Moste
I.
Mestna volilna komisija je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Moste ugotovila:
1. Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo pravico voliti 17 svetnikov Sveta Četrtne skupnosti Moste, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 18.901 volivcev, pri čemer je bilo 18.900 volivcev, ki so vpisani v volilne imenike ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom pristojnega organa, ker ni bil vpisan v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 7.645 volivcev ali 40,45% volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od števila volivcev, ki so glasovali, je:
- 1 glasoval s potrdilom, ostali so bili vpisani v volilne imenike.
II.
1. Za izvolitev 17 svetnikov Sveta Četrtne skupnosti Moste, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice je bilo oddanih 7.641 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 267 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 7.374.
III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+---+----------------------+-------+-------+
|  |Ime liste       |  Št.|   %|
|  |           | glasov| glasov|
+---+----------------------+-------+-------+
|1. |SLS - SLOVENSKA    |   84|  1.14|
|  |LJUDSKA STRANKA    |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|2. |NOVA SLOVENIJA -   |  315|  4.27|
|  |KRŠČANSKA LJUDSKA   |    |    |
|  |STRANKA        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|3. |LISTA ZA ČISTO PITNO |  156|  2.12|
|  |VODO         |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|4. |ZARES - NOVA POLITIKA |  163|  2.21|
+---+----------------------+-------+-------+
|5. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA |  910| 12.34|
|  |STRANKA - SDS     |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|6. |STRANKA ENAKIH    |   46|  0.62|
|  |MOŽNOSTI SLOVENIJE  |    |    |
|  |(SEM-Si)       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|7. |ZELENI SLOVENIJE   |  274|  3.72|
+---+----------------------+-------+-------+
|8. |LISTA ZORANA     |  3867| 52.44|
|  |JANKOVIĆA       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|9. |LDS - LIBERALNA    |  329|  4.46|
|  |DEMOKRACIJA SLOVENIJE |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|10.|SOCIALNI DEMOKRATI - |  765| 10.37|
|  |SD          |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|11.|DeSUS - DEMOKRATIČNA |  465|  6.31|
|  |STRANKA UPOKOJENCEV  |    |    |
|  |SLOVENIJE       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
 
2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
+----+---------------------------+--------+
|  |Ime liste         | Število|
|  |              |mandatov|
+----+---------------------------+--------+
|1. |SLS - SLOVENSKA LJUDSKA  |    0|
|  |STRANKA          |    |
+----+---------------------------+--------+
|2. |NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA |    0|
|  |LJUDSKA STRANKA      |    |
+----+---------------------------+--------+
|3. |LISTA ZA ČISTO PITNO VODO |    0|
+----+---------------------------+--------+
|4. |ZARES - NOVA POLITIKA   |    0|
+----+---------------------------+--------+
|5. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |    2|
|  |STRANKA - SDS       |    |
+----+---------------------------+--------+
|6. |STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI  |    0|
|  |SLOVENIJE (SEM-Si)     |    |
+----+---------------------------+--------+
|7. |ZELENI SLOVENIJE      |    0|
+----+---------------------------+--------+
|8. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA   |   11|
+----+---------------------------+--------+
|9. |LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA|    1|
|  |SLOVENIJE         |    |
+----+---------------------------+--------+
|10. |SOCIALNI DEMOKRATI - SD  |    2|
+----+---------------------------+--------+
|11. |DeSUS - DEMOKRATIČNA    |    1|
|  |STRANKA UPOKOJENCEV    |    |
|  |SLOVENIJE         |    |
+----+---------------------------+--------+
 
3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
 
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
+-----+----------------------------------+
|1.  |STANKA FERENČAK MARIN       |
+-----+----------------------------------+
|2.  |IGOR BOLE             |
+-----+----------------------------------+
|3.  |DR. BRANKA BERCE BRATKO      |
+-----+----------------------------------+
|4.  |JURE MATOH            |
+-----+----------------------------------+
|5.  |BREDA PŠAG            |
+-----+----------------------------------+
|6.  |DALIBOR NOVAKOVIĆ         |
+-----+----------------------------------+
|7.  |MANICA BORENOVIĆ         |
+-----+----------------------------------+
|8.  |ELVIS BALTIĆ           |
+-----+----------------------------------+
|9.  |RADMILA ŠEŠIĆ           |
+-----+----------------------------------+
|10. |STANISLAV MARKOJA         |
+-----+----------------------------------+
|11. |MITJA ZAPLATIL          |
+-----+----------------------------------+
 
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
+-----+----------------------------------+
|1.  |JOŽICA VIRANT           |
+-----+----------------------------------+
|2.  |JAKOB LOJK            |
+-----+----------------------------------+
 
3. SOCIALNI DEMOKRATI - SD
+-----+----------------------------------+
|1.  |DANICA SIMŠIČ           |
+-----+----------------------------------+
|2.  |MIRA KLJUČANIN          |
+-----+----------------------------------+
 
4. DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
+-----+----------------------------------+
|1.  |ANDREJ TORKAR           |
+-----+----------------------------------+
 
5. LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
+-----+----------------------------------+
|1.  |MIHA MOHORKO.           |
+-----+----------------------------------+
IV.
Svetniki izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Moste na volitvah 10. 10. 2010 so:
+---+------------------------------------+
|1. |STANKA FERENČAK MARIN, roj. 26. 6. |
|  |1955, RUSJANOV TRG 2, Ljubljana   |
+---+------------------------------------+
|2. |IGOR BOLE, roj. 16. 11. 1953, POT  |
|  |NA FUŽINE 21, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|3. |DR. BRANKA BERCE BRATKO, roj. 10.  |
|  |4. 1951, JANA HUSA 90, Ljubljana  |
+---+------------------------------------+
|4. |JURE MATOH, roj. 17. 2. 1981,    |
|  |MOŠKRIČEVA 40A, Ljubljana      |
+---+------------------------------------+
|5. |BREDA PŠAG, roj. 11. 9. 1963,    |
|  |RUSJANOV TRG 6, Ljubljana      |
+---+------------------------------------+
|6. |DALIBOR NOVAKOVIĆ, roj. 14. 8.   |
|  |1981, MOŠKRIČEVA UL. 32, Ljubljana |
+---+------------------------------------+
|7. |MANICA BORENOVIĆ, roj. 1. 6. 1953, |
|  |BRODARJEV TRG 10, Ljubljana     |
+---+------------------------------------+
|8. |ELVIS BALTIĆ, roj. 14. 1. 1984,   |
|  |MOŠKRIČEVA 34, Ljubljana      |
+---+------------------------------------+
|9. |RADMILA ŠEŠIĆ, roj. 4. 5. 1958,   |
|  |OSENAKOVA UL. 4, Ljubljana     |
+---+------------------------------------+
|10.|STANISLAV MARKOJA, roj. 17. 7.   |
|  |1966, ROJČEVA UL. 20, Ljubljana   |
+---+------------------------------------+
|11.|MITJA ZAPLATIL, roj. 15. 4. 1981,  |
|  |NA PEČI 22, Ljubljana        |
+---+------------------------------------+
|12.|JOŽICA VIRANT, roj. 19. 2. 1957,  |
|  |PREGLOV TRG 13, Ljubljana      |
+---+------------------------------------+
|13.|JAKOB LOJK, roj. 24. 8. 1966,    |
|  |PRVOMAJSKA 10, Ljubljana      |
+---+------------------------------------+
|14.|DANICA SIMŠIČ, roj. 22. 2. 1955,  |
|  |CHENGDUJSKA C. 12, Ljubljana    |
+---+------------------------------------+
|15.|MIRA KLJUČANIN, roj. 9. 6. 1952,  |
|  |BRODARJEV TRG 7, Ljubljana     |
+---+------------------------------------+
|16.|ANDREJ TORKAR, roj. 16. 10. 1949,  |
|  |BRODARJEV TRG 13, Ljubljana     |
+---+------------------------------------+
|17.|MIHA MOHORKO, roj. 8. 6. 1986,   |
|  |RUSJANOV TRG 1, Ljubljana.     |
+---+------------------------------------+
V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Moste.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-134/2010-6
Ljubljana, dne 15. oktobra 2010
Člani
Marko Drobež l.r.
Sašo Matas l.r.
Jože Ruparčič l.r.
Blaž Košorok l.r.
Lidija Colja Roth l.r.
Ivan Kuhar l.r.
dr. Tjaša Strobelj l.r.
 
Predsednica
Mestne volilne komisije
Breda Razdevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti