Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4447. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Jarše, stran 12602.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3 in 45/08 - odločba US) je Mestna volilna komisija na 32. seji dne 15. 10. 2010 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Jarše
I.
Mestna volilna komisija je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Jarše ugotovila:
1. Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo pravico voliti 15 svetnikov Sveta Četrtne skupnosti Jarše, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 11.693 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 4.896 volivcev ali 41,87% volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
1. Za izvolitev 15 svetnikov Sveta Četrtne skupnosti Jarše, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice je bilo oddanih 4.882 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 191 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 4.691.
III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+---+----------------------+-------+-------+
|  |Ime liste       |  Št.|   %|
|  |           | glasov| glasov|
+---+----------------------+-------+-------+
|1. |LDS - LIBERALNA    |  303|  6.46|
|  |DEMOKRACIJA SLOVENIJE |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|2. |SOCIALNI DEMOKRATI - |  526| 11.21|
|  |SD          |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|3. |NOVA SLOVENIJA -   |  237|  5.05|
|  |KRŠČANSKA LJUDSKA   |    |    |
|  |STRANKA        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|4. |ZELENI SLOVENIJE   |  156|  3.33|
+---+----------------------+-------+-------+
|5. |STRANKA ENAKIH    |   15|  0.32|
|  |MOŽNOSTI SLOVENIJE  |    |    |
|  |(SEM-Si)       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|6. |LISTA ZA ČISTO PITNO |   97|  2.07|
|  |VODO         |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|7. |ZARES - NOVA POLITIKA |   97|  2.07|
+---+----------------------+-------+-------+
|8. |DeSUS - DEMOKRATIČNA |  416|  8.87|
|  |STRANKA UPOKOJENCEV  |    |    |
|  |SLOVENIJE       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|9. |SLS - SLOVENSKA    |   86|  1.83|
|  |LJUDSKA STRANKA    |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|10.|STRANKA SLOVENSKEGA  |   21|  0.45|
|  |NARODA        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|11.|SMS - ZELENI, STRANKA |   67|  1.43|
|  |MLADIH - ZELENI    |    |    |
|  |EVROPE        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|12.|LISTA ZORANA     |  1992| 42.46|
|  |JANKOVIĆA       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|13.|SLOVENSKA DEMOKRATSKA |  678| 14.45|
|  |STRANKA - SDS     |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
 
2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
+----+----------------------------+--------+
|  |Ime liste          |Število |
|  |              |mandatov|
+----+----------------------------+--------+
|1. |LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA |   1 |
|  |SLOVENIJE          |    |
+----+----------------------------+--------+
|2. |SOCIALNI DEMOKRATI - SD   |   2 |
+----+----------------------------+--------+
|3. |NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA |   1 |
|  |LJUDSKA STRANKA       |    |
+----+----------------------------+--------+
|4. |ZELENI SLOVENIJE      |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|5. |STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI   |   0 |
|  |SLOVENIJE (SEM-Si)     |    |
+----+----------------------------+--------+
|6. |LISTA ZA ČISTO PITNO VODO  |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|7. |ZARES - NOVA POLITIKA    |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|8. |DeSUS - DEMOKRATIČNA    |   1 |
|  |STRANKA UPOKOJENCEV     |    |
|  |SLOVENIJE          |    |
+----+----------------------------+--------+
|9. |SLS - SLOVENSKA LJUDSKA   |   0 |
|  |STRANKA           |    |
+----+----------------------------+--------+
|10. |STRANKA SLOVENSKEGA NARODA |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|11. |SMS - ZELENI, STRANKA    |   0 |
|  |MLADIH - ZELENI EVROPE   |    |
+----+----------------------------+--------+
|12. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA   |   8 |
+----+----------------------------+--------+
|13. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |   2 |
|  |STRANKA - SDS        |    |
+----+----------------------------+--------+
 
3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
 
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
+----+-----------------------------------+
|1. |MAG. BOJAN HAJDINJAK        |
+----+-----------------------------------+
|2. |NIVES STELE            |
+----+-----------------------------------+
|3. |TOMAŽ ŽABJEK            |
+----+-----------------------------------+
|4. |MILAN ŽALIK            |
+----+-----------------------------------+
|5. |ALENKA RUTAR            |
+----+-----------------------------------+
|6. |VIDA KRIŽAJ            |
+----+-----------------------------------+
|7. |ZORAN SERMEK            |
+----+-----------------------------------+
|8. |ERNA MARIJA RUPNIK         |
+----+-----------------------------------+
 
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
+----+-----------------------------------+
|1. |MATJAŽ LULIK            |
+----+-----------------------------------+
|2. |ELIZABETA SVETE          |
+----+-----------------------------------+
 
3. SOCIALNI DEMOKRATI - SD
+----+-----------------------------------+
|1. |FRANC GROM             |
+----+-----------------------------------+
|2. |IRENA NOSE             |
+----+-----------------------------------+
 
4. DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
+----+-----------------------------------+
|1. |LEOPOLD ROJS            |
+----+-----------------------------------+
 
5. LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
+----+-----------------------------------+
|1. |ZLATICA KOSTANDINOVIČ       |
+----+-----------------------------------+
 
6. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
+----+-----------------------------------+
|1. |VILJEM CELESTINA.         |
+----+-----------------------------------+
IV.
Svetniki izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Jarše na volitvah 10. 10. 2010 so:
+---+------------------------------------+
|1. |MAG. BOJAN HAJDINJAK, roj. 5. 9.  |
|  |1973, KVEDROVA 7          |
+---+------------------------------------+
|2. |NIVES STELE, roj. 14. 4. 1966,   |
|  |BEBLERJEV TRG 1           |
+---+------------------------------------+
|3. |TOMAŽ ŽABJEK, roj. 20. 6. 1962,   |
|  |BERNEKERJEVA 30           |
+---+------------------------------------+
|4. |MILAN ŽALIK, roj. 17. 9. 1961,   |
|  |KRIŽNA UL. 2            |
+---+------------------------------------+
|5. |ALENKA RUTAR, roj. 21. 2. 1963,   |
|  |POLJEDELSKA 3            |
+---+------------------------------------+
|6. |VIDA KRIŽAJ, roj. 1. 2. 1979,    |
|  |KVEDROVA C. 17           |
+---+------------------------------------+
|7. |ZORAN SERMEK, roj. 12. 1. 1974,   |
|  |ŠMARTINSKA C. 153          |
+---+------------------------------------+
|8. |ERNA MARIJA RUPNIK, roj. 3. 9.   |
|  |1938, BERNEKERJEVA 32        |
+---+------------------------------------+
|9. |MATJAŽ LULIK, roj. 7. 10. 1970,   |
|  |HERMANA POTOČNIKA 35        |
+---+------------------------------------+
|10.|ELIZABETA SVETE, roj. 16. 11. 1954, |
|  |CLEVELANDSKA 25           |
+---+------------------------------------+
|11.|FRANC GROM, roj. 28. 1. 1944, UL.  |
|  |HERMANA POTOČNIKA 37        |
+---+------------------------------------+
|12.|IRENA NOSE, roj. 12. 5. 1982,    |
|  |JARŠKA C. 75            |
+---+------------------------------------+
|13.|LEOPOLD ROJS, roj. 8. 10. 1944,   |
|  |KVEDROVA 18             |
+---+------------------------------------+
|14.|ZLATICA KOSTANDINOVIČ, roj. 22. 6. |
|  |1955, CLEVELANDSKA 43        |
+---+------------------------------------+
|15.|VILJEM CELESTINA, roj. 23. 10.   |
|  |1932, KAJUHOVA UL. 19.       |
+---+------------------------------------+
V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Jarše.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-134/2010-5
Ljubljana, dne 15. oktobra 2010
Člani
Marko Drobež l.r.
Sašo Matas l.r.
Jože Ruparčič l.r.
Blaž Košorok l.r.
Lidija Colja Roth l.r.
Ivan Kuhar l.r.
dr. Tjaša Strobelj l.r.
 
Predsednica
Mestne volilne komisije
Breda Razdevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti