Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4444. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Center, stran 12598.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3 in 45/08 - odločba US) je Mestna volilna komisija na 32. seji dne 15. 10. 2010 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Center
I.
Mestna volilna komisija je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Center ugotovila:
1. Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo pravico voliti 17 svetnikov Sveta Četrtne skupnosti Center, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 20.305 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 9.462 volivcev ali 46,59% volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
1. Za izvolitev 17 svetnikov Sveta Četrtne skupnosti Center, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 9.456 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 351 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 9.105.
III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+---+----------------------+-------+-------+
|  |Ime liste       |  Št.|   %|
|  |           | glasov| glasov|
+---+----------------------+-------+-------+
|1. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA |  1606| 17.64|
|  |STRANKA - SDS     |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|2. |SOCIALNI DEMOKRATI - |  1171| 12.86|
|  |SD          |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|3. |LISTA ZA ČISTO PITNO |  190|  2.09|
|  |VODO         |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|4. |ZELENI SLOVENIJE   |  527|  5.79|
+---+----------------------+-------+-------+
|5. |STRANKA ENAKIH    |   57|  0.63|
|  |MOŽNOSTI SLOVENIJE  |    |    |
|  |(SEM - Si)      |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|6. |SMS - ZELENI, STRANKA |  144|  1.58|
|  |MLADIH - ZELENI    |    |    |
|  |EVROPE        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|7. |LDS - LIBERALNA    |  371|  4.07|
|  |DEMOKRACIJA SLOVENIJE |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|8. |DEMOKRATSKA STRANKA  |   43|  0.47|
|  |SLOVENIJE       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|9. |NOVA SLOVENIJA -   |  507|  5.57|
|  |KRŠČANSKA LJUDSKA   |    |    |
|  |STRANKA        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|10.|ZARES - NOVA POLITIKA |  299|  3.28|
+---+----------------------+-------+-------+
|11.|SLS - SLOVENSKA    |   70|  0.77|
|  |LJUDSKA STRANKA    |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|12.|DeSUS - DEMOKRATIČNA |  547|  6.01|
|  |STRANKA UPOKOJENCEV  |    |    |
|  |SLOVENIJE       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|13.|LISTA ZORANA     |  3573| 39.24|
|  |JANKOVIĆA       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
 
2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
+----+----------------------------+--------+
|  |Ime liste          |Število |
|  |              |mandatov|
+----+----------------------------+--------+
|1. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |   4 |
|  |STRANKA - SDS        |    |
+----+----------------------------+--------+
|2. |SOCIALNI DEMOKRATI - SD   |   2 |
+----+----------------------------+--------+
|3. |LISTA ZA ČISTO PITNO VODO  |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|4. |ZELENI SLOVENIJE      |   1 |
+----+----------------------------+--------+
|5. |STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI   |   0 |
|  |SLOVENIJE (SEM - Si)    |    |
+----+----------------------------+--------+
|6. |SMS - ZELENI, STRANKA MLADIH|   0 |
|  |- ZELENI EVROPE       |    |
+----+----------------------------+--------+
|7. |LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA |   0 |
|  |SLOVENIJE          |    |
+----+----------------------------+--------+
|8. |DEMOKRATSKA STRANKA     |   0 |
|  |SLOVENIJE          |    |
+----+----------------------------+--------+
|9. |NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA |   1 |
|  |LJUDSKA STRANKA       |    |
+----+----------------------------+--------+
|10. |ZARES - NOVA POLITIKA    |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|11. |SLS - SLOVENSKA LJUDSKA   |   0 |
|  |STRANKA           |    |
+----+----------------------------+--------+
|12. |DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA|   1 |
|  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE    |    |
+----+----------------------------+--------+
|13. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA   |   8 |
+----+----------------------------+--------+
 
3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
 
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
+----+-----------------------------------+
|1. |MARJETA VERBIČ           |
+----+-----------------------------------+
|2. |PETER KAUČIČ            |
+----+-----------------------------------+
|3. |MATEJA ŠPAN            |
+----+-----------------------------------+
|4. |DARKA SAJKO            |
+----+-----------------------------------+
|5. |DR. SAVIN JOGAN          |
+----+-----------------------------------+
|6. |MATEJA GABER            |
+----+-----------------------------------+
|7. |VESNA ŠKRINJAR PEVC        |
+----+-----------------------------------+
|8. |MAG. DAVID CERAR          |
+----+-----------------------------------+
 
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
+----+-----------------------------------+
|1. |MARIJA KOBE            |
+----+-----------------------------------+
|2. |MIRKO BRNIČ JAGER         |
+----+-----------------------------------+
|3. |OMAR HANUNA            |
+----+-----------------------------------+
|4. |CVETKA DONOŠA           |
+----+-----------------------------------+
 
3. SOCIALNI DEMOKRATI - SD
+----+-----------------------------------+
|1. |GORAN ISKRIĆ            |
+----+-----------------------------------+
|2. |ALIJANA LEPŠINA          |
+----+-----------------------------------+
 
4. DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
+----+-----------------------------------+
|1. |PAVEL BRGLEZ            |
+----+-----------------------------------+
 
5. ZELENI SLOVENIJE
+----+-----------------------------------+
|1. |KARL BRADAČ            |
+----+-----------------------------------+
 
6. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
+----+-----------------------------------+
|1. |MIHA SEDEJ.            |
+----+-----------------------------------+
IV.
Svetniki, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Center na volitvah 10. 10. 2010, so:
+---+------------------------------------+
|1. |MARJETA VERBIČ, roj. 12. 2. 1944,  |
|  |ROZMANOVA 2, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|2. |PETER KAUČIČ, roj. 1. 4. 1946,   |
|  |TRUBARJEVA 89, Ljubljana      |
+---+------------------------------------+
|3. |MATEJA ŠPAN, roj. 8. 9. 1968,    |
|  |ILIRSKA 28, Ljubljana        |
+---+------------------------------------+
|4. |DARKA SAJKO, roj. 8. 9. 1957,    |
|  |TRUBARJEVA 91, Ljubljana      |
+---+------------------------------------+
|5. |DR. SAVIN JOGAN, roj. 4. 7. 1937,  |
|  |POLJANSKA 19, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|6. |MATEJA GABER, roj. 18. 11. 1965,  |
|  |ŠTEFANOVA 3, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|7. |VESNA ŠKRINJAR PEVC, roj. 27. 4.  |
|  |1956, GRABLOVIČEVA 26, Ljubljana  |
+---+------------------------------------+
|8. |MAG. DAVID CERAR, roj. 4. 4. 1978, |
|  |WOLFOVA 3, Ljubljana        |
+---+------------------------------------+
|9. |MARIJA KOBE, roj. 5. 2. 1945, STARE |
|  |PRAVDE 5, Ljubljana         |
+---+------------------------------------+
|10.|MIRKO BRNIČ JAGER, roj. 11. 1.   |
|  |1954, SLOVENSKA CESTA 28, Ljubljana |
+---+------------------------------------+
|11.|OMAR HANUNA, roj. 25. 4. 1968,   |
|  |JAKOPIČEVA 6, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|12.|CVETKA DONOŠA, roj. 5. 3. 1954,   |
|  |JAKOPIČEVA 18, Ljubljana      |
+---+------------------------------------+
|13.|GORAN ISKRIĆ, roj. 27. 6. 1948,   |
|  |PETKOVŠKOVO NABREŽJE 23, Ljubljana |
+---+------------------------------------+
|14.|ALIJANA LEPŠINA, roj. 2. 4. 1961,  |
|  |JAKOPIČEVA 9, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|15.|PAVEL BRGLEZ, roj. 15. 4. 1939,   |
|  |CANKARJEVO NABREŽJE 7, Ljubljana  |
+---+------------------------------------+
|16.|KARL BRADAČ, roj. 4. 8. 1943,    |
|  |SLOMŠKOVA ULICA 14, Ljubljana    |
+---+------------------------------------+
|17.|MIHA SEDEJ, roj. 16. 5. 1974,    |
|  |PRIJATELJEVA UL. 1, Ljubljana.   |
+---+------------------------------------+
V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Center.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-134/2010-4
Ljubljana, dne 15. oktobra 2010
Člani
Marko Drobež l.r.
Sašo Matas l.r.
Jože Ruparčič l.r.
Blaž Košorok l.r.
Lidija Colja Roth l.r.
Ivan Kuhar l.r.
dr. Tjaša Strobelj l.r.
 
Predsednica
Mestne volilne komisije
Breda Razdevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti