Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4443. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Bežigrad, stran 12597.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3 in 45/08 - odločba US) je Mestna volilna komisija na 32. seji dne 15. 10. 2010 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Bežigrad
I.
Mestna volilna komisija je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Bežigrad ugotovila:
1. Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo pravico voliti 17 svetnikov Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 27.162 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 12.451 volivcev ali 45,84% volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
1. Za izvolitev 17 svetnikov Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 12.442 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 466 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 11.976.
III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+---+----------------------+-------+-------+
|  |Ime liste       |  Št.|   %|
|  |           | glasov| glasov|
+---+----------------------+-------+-------+
|1. |SLS - SLOVENSKA    |  176|  1.47|
|  |LJUDSKA STRANKA    |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|2. |SOCIALNI DEMOKRATI - |  1363| 11.38|
|  |SD          |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|3. |SMS - ZELENI, STRANKA |  241|  2.01|
|  |MLADIH - ZELENI    |    |    |
|  |EVROPE        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|4. |LISTA ZORANA     |  5288| 44.15|
|  |JANKOVIĆA       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|5. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA |  1922| 16.05|
|  |STRANKA - SDS     |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|6. |LDS - LIBERALNA    |  504|  4.21|
|  |DEMOKRACIJA SLOVENIJE |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|7. |ZELENI SLOVENIJE   |  708|  5.91|
+---+----------------------+-------+-------+
|8. |STRANKA ENAKIH    |   90|  0.75|
|  |MOŽNOSTI SLOVENIJE  |    |    |
|  |(SEM-Si)       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|9. |DeSUS - DEMOKRATIČNA |  819|  6.84|
|  |STRANKA UPOKOJENCEV  |    |    |
|  |SLOVENIJE       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|10.|NOVA SLOVENIJA -   |  562|  4.69|
|  |KRŠČANSKA LJUDSKA   |    |    |
|  |STRANKA        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|11.|ZARES - NOVA POLITIKA |  303|  2.53|
+---+----------------------+-------+-------+
 
2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
+----+----------------------------+--------+
|  |Ime liste          |Število |
|  |              |mandatov|
+----+----------------------------+--------+
|1. |SLS - SLOVENSKA LJUDSKA   |   0 |
|  |STRANKA           |    |
+----+----------------------------+--------+
|2. |SOCIALNI DEMOKRATI - SD   |   2 |
+----+----------------------------+--------+
|3. |SMS - ZELENI, STRANKA    |   0 |
|  |MLADIH - ZELENI EVROPE   |    |
+----+----------------------------+--------+
|4. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA   |   9 |
+----+----------------------------+--------+
|5. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |   3 |
|  |STRANKA - SDS        |    |
+----+----------------------------+--------+
|6. |LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA |   0 |
|  |SLOVENIJE          |    |
+----+----------------------------+--------+
|7. |ZELENI SLOVENIJE      |   1 |
+----+----------------------------+--------+
|8. |STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI   |   0 |
|  |SLOVENIJE (SEM-Si)     |    |
+----+----------------------------+--------+
|9. |DeSUS - DEMOKRATIČNA    |   1 |
|  |STRANKA UPOKOJENCEV     |    |
|  |SLOVENIJE          |    |
+----+----------------------------+--------+
|10. |NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA |   1 |
|  |LJUDSKA STRANKA       |    |
+----+----------------------------+--------+
|11. |ZARES - NOVA POLITIKA    |   0 |
+----+----------------------------+--------+
 
3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
 
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
+----+-----------------------------------+
|1. |AMRAK ZALOKAR           |
+----+-----------------------------------+
|2. |MIRAN BIZJAK            |
+----+-----------------------------------+
|3. |MARINKA LEVIČAR          |
+----+-----------------------------------+
|4. |GREGOR MAKOVEC           |
+----+-----------------------------------+
|5. |HASEDA BAŠIĆ            |
+----+-----------------------------------+
|6. |TOMAŽ ŠKORJANC           |
+----+-----------------------------------+
|7. |MAG. NIVES CESAR          |
+----+-----------------------------------+
|8. |JERNEJ ZUPANC           |
+----+-----------------------------------+
|9. |ALENKA ŽIBERT           |
+----+-----------------------------------+
 
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
+----+-----------------------------------+
|1. |MARKO KIAUTA            |
+----+-----------------------------------+
|2. |JOŽICA DOLINAR           |
+----+-----------------------------------+
|3. |MARKO ŠIŠKA            |
+----+-----------------------------------+
 
3. SOCIALNI DEMOKRATI - SD
+----+-----------------------------------+
|1. |AVGUŠTINA ZUPANČIČ         |
+----+-----------------------------------+
|2. |IGNACIJ BORŠTNAR          |
+----+-----------------------------------+
 
4. DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
+----+-----------------------------------+
|1. |EDITA TOMIĆ            |
+----+-----------------------------------+
 
5. ZELENI SLOVENIJE
+----+-----------------------------------+
|1. |PETER RONDAIJ           |
+----+-----------------------------------+
 
6. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
+----+-----------------------------------+
|1. |LIDIJA DROBNIČ.          |
+----+-----------------------------------+
IV.
Svetniki izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Bežigrad na volitvah 10. 10. 2010 so:
+---+------------------------------------+
|1. |AMRAK ZALOKAR, roj. 6. 10. 1977,  |
|  |EINSPIELERJEVA 20, Ljubljana    |
+---+------------------------------------+
|2. |MIRAN BIZJAK, roj. 20. 3. 1952,   |
|  |VODOVODNA 28, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|3. |MARINKA LEVIČAR, roj. 5. 7. 1951,  |
|  |NEUBERGERJEVA 25, Ljubljana     |
+---+------------------------------------+
|4. |GREGOR MAKOVEC, roj. 13. 9. 1974,  |
|  |REBOLJEVA 4, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|5. |HASEDA BAŠIĆ, roj. 30. 4. 1963,   |
|  |NEUBERGERJEVA 5, Ljubljana     |
+---+------------------------------------+
|6. |TOMAŽ ŠKORJANC, roj. 19. 6. 1972,  |
|  |LINHARTOVA 64, Ljubljana      |
+---+------------------------------------+
|7. |MAG. NIVES CESAR, roj. 28. 9. 1956, |
|  |PERIČEVA 37, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|8. |JERNEJ ZUPANC, roj. 25. 3. 1946,  |
|  |STANIČEVA 3A, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|9. |ALENKA ŽIBERT, roj. 22. 3. 1963,  |
|  |NEUBERGERJEVA 3, Ljubljana     |
+---+------------------------------------+
|10.|MARKO KIAUTA, roj. 22. 6. 1948,   |
|  |PUHOVA UL. 13, Ljubljana      |
+---+------------------------------------+
|11.|JOŽICA DOLINAR, roj. 21. 2. 1961,  |
|  |UL. POHORSKEGA BATALJONA 10,    |
|  |Ljubljana              |
+---+------------------------------------+
|12.|MARKO ŠIŠKA, roj. 11. 10. 1975,   |
|  |MAROLTOVA 5, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|13.|AVGUŠTINA ZUPANČIČ, roj. 8. 8.   |
|  |1950, POSAVSKEGA 28, Ljubljana   |
+---+------------------------------------+
|14.|IGNACIJ BORŠTNAR, roj. 10. 11.   |
|  |1931, ČRTOMIROVA UL. 1, Ljubljana  |
+---+------------------------------------+
|15.|EDITA TOMIĆ, roj. 13. 4. 1959,   |
|  |MAJARONOVA 18, Ljubljana      |
+---+------------------------------------+
|16.|PETER RONDAIJ, roj. 1. 7. 1951,   |
|  |KOROŠKA 24, Ljubljana        |
+---+------------------------------------+
|17.|LIDIJA DROBNIČ, roj. 16. 5. 1931,  |
|  |PERIČEVA 7, Ljubljana.       |
+---+------------------------------------+
V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-134/2010-3
Ljubljana, dne 15. oktobra 2010
Člani
 
Marko Drobež l.r.
Sašo Matas l.r.
Jože Ruparčič l.r.
Blaž Košorok l.r.
Lidija Colja Roth l.r.
Ivan Kuhar l.r.
dr. Tjaša Strobelj l.r.
 
Predsednica
Mestne volilne komisije
Breda Razdevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti