Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4440. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Sostro, stran 12593.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3 in 45/08 - odločba US) je Mestna volilna komisija na 32. seji dne 15. 10. 2010 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Sostro
I.
Mestna volilna komisija je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Sostro ugotovila:
1. Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo pravico voliti 13 svetnikov Sveta Četrtne skupnosti Sostro, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 5.169 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 2.370 volivcev ali 45,85% volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
1. Za izvolitev 13 svetnikov Sveta Četrtne skupnosti Sostro, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice je bilo oddanih 2.370 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 82 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 2.288.
III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+---+----------------------+-------+-------+
|  |Ime liste       |  Št.|   %|
|  |           | glasov| glasov|
+---+----------------------+-------+-------+
|1. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA |  668| 29.20|
|  |STRANKA - SDS     |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|2. |NOVA SLOVENIJA -   |  145|  6.34|
|  |KRŠČANSKA LJUDSKA   |    |    |
|  |STRANKA        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|3. |ZELENI SLOVENIJE   |   65|  2.84|
+---+----------------------+-------+-------+
|4. |STRANKA ENAKIH    |   11|  0.48|
|  |MOŽNOSTI SLOVENIJE  |    |    |
|  |(SEM-Si)       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|5. |SLS - SLOVENSKA    |  282| 12.33|
|  |LJUDSKA STRANKA    |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|6. |LISTA ZORANA     |  575| 25.13|
|  |JANKOVIĆA       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|7. |DeSUS - DEMOKRATIČNA |  177|  7.74|
|  |STRANKA UPOKOJENCEV  |    |    |
|  |SLOVENIJE       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|8. |LISTA ZA ČISTO PITNO |   54|  2.36|
|  |VODO         |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|9. |SOCIALNI DEMOKRATI - |  226|  9.88|
|  |SD          |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|10.|LDS - LIBERALNA    |   85|  3.72|
|  |DEMOKRACIJA SLOVENIJE |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
 
2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
+----+----------------------------+--------+
|  |Ime liste          |Število |
|  |              |mandatov|
+----+----------------------------+--------+
|1. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |   4 |
|  |STRANKA - SDS        |    |
+----+----------------------------+--------+
|2. |NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA |   1 |
|  |LJUDSKA STRANKA       |    |
+----+----------------------------+--------+
|3. |ZELENI SLOVENIJE      |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|4. |STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI   |   0 |
|  |SLOVENIJE (SEM-Si)     |    |
+----+----------------------------+--------+
|5. |SLS - SLOVENSKA LJUDSKA   |   2 |
|  |STRANKA           |    |
+----+----------------------------+--------+
|6. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA   |   4 |
+----+----------------------------+--------+
|7. |DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA|   1 |
|  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE    |    |
+----+----------------------------+--------+
|8. |LISTA ZA ČISTO PITNO VODO  |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|9. |SOCIALNI DEMOKRATI - SD   |   1 |
+----+----------------------------+--------+
|10. |LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA |   0 |
|  |SLOVENIJE          |    |
+----+----------------------------+--------+
 
3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
 
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
+----+-----------------------------------+
|1. |JANEZ MOŠKRIČ           |
+----+-----------------------------------+
|2. |MARIJA GAŠPERŠIČ          |
+----+-----------------------------------+
|3. |IVAN OVEN             |
+----+-----------------------------------+
|4. |MATEJA HORVAT           |
+----+-----------------------------------+
 
2. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
+----+-----------------------------------+
|1. |DUŠAN PENE             |
+----+-----------------------------------+
|2. |MARJANCA MARN           |
+----+-----------------------------------+
|3. |JANEZ KONČAR            |
+----+-----------------------------------+
|4. |TATJANA MESARIČ          |
+----+-----------------------------------+
 
3. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
+----+-----------------------------------+
|1. |JANEZ ŽAGAR            |
+----+-----------------------------------+
|2. |IGOR KOPRIVNIKAR          |
+----+-----------------------------------+
 
4. SOCIALNI DEMOKRATI - SD
+----+-----------------------------------+
|1. |BRANKA KASTELIC          |
+----+-----------------------------------+
 
5. DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
+----+-----------------------------------+
|1. |ANTON HOČEVAR           |
+----+-----------------------------------+
 
6. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
+----+-----------------------------------+
|1. |MATIJA LOKAR.           |
+----+-----------------------------------+
IV.
Svetniki izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Sostro na volitvah 10. 10. 2010 so:
+---+------------------------------------+
|1. |JANEZ MOŠKRIČ, roj. 15. 2. 1979,  |
|  |LITIJSKA C. 278, Ljubljana     |
+---+------------------------------------+
|2. |MARIJA GAŠPERŠIČ, roj. 9. 4. 1950, |
|  |LITIJSKA C. 186, Ljubljana     |
+---+------------------------------------+
|3. |IVAN OVEN, roj. 23. 2. 1959,    |
|  |SADINJA VAS 12, Ljubljana      |
+---+------------------------------------+
|4. |MATEJA HORVAT, roj. 5. 12. 1978,  |
|  |PREŽGANJE 9C, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|5. |DUŠAN PENE, roj. 13. 2. 1968,    |
|  |BESNICA 54, Ljubljana        |
+---+------------------------------------+
|6. |MARJANCA MARN, roj. 25. 7. 1966,  |
|  |GABRJE PRI JANČAH 1A, Ljubljana   |
+---+------------------------------------+
|7. |JANEZ KONČAR, roj. 11. 10. 1967,  |
|  |GABRJE PRI JANČAH 1, Ljubljana   |
+---+------------------------------------+
|8. |TATJANA MESARIČ, roj. 4. 2. 1969,  |
|  |VNAJNARJE 13, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|9. |JANEZ ŽAGAR, roj. 7. 4. 1959,    |
|  |BESNICA 23A, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|10.|IGOR KOPRIVNIKAR, roj. 3. 2. 1973, |
|  |CESTA 13. JULIJA 63, Ljubljana   |
+---+------------------------------------+
|11.|BRANKA KASTELIC, roj. 11. 12. 1952, |
|  |LITIJSKA C. 363, Ljubljana     |
+---+------------------------------------+
|12.|ANTON HOČEVAR, roj. 14. 1. 1951,  |
|  |ZAVRŠJE 17, Ljubljana        |
+---+------------------------------------+
|13.|MATIJA LOKAR, roj. 11. 11. 1948, C. |
|  |13. JULIJA 83, Ljubljana.      |
+---+------------------------------------+
V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Sostro.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-134/2010-8
Ljubljana, dne 15. oktobra 2010
Člani
Marko Drobež l.r.
Sašo Matas l.r.
Jože Ruparčič l.r.
Blaž Košorok l.r.
Lidija Colja Roth l.r.
Ivan Kuhar l.r.
dr. Tjaša Strobelj l.r.
 
Predsednica
Mestne volilne komisije
Breda Razdevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti