Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4439. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora, stran 12592.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3 in 45/08 - odločba US) je Mestna volilna komisija na 32. seji dne 15. 10. 2010 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora
I.
Mestna volilna komisija je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Šmarna gora ugotovila:
1. Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo pravico voliti 13 svetnikov Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 3.845 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 1.813 volivcev ali 47,15% volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
1. Za izvolitev 13 svetnikov Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice je bilo oddanih 1.813 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 39 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 1.774.
III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+---+----------------------+-------+-------+
|  |Ime liste       |Število|   %|
|  |           | glasov| glasov|
+---+----------------------+-------+-------+
|1. |LISTA ZORANA     |  577| 32.53|
|  |JANKOVIĆA       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|2. |NOVA SLOVENIJA -   |  112|  6.31|
|  |KRŠČANSKA LJUDSKA   |    |    |
|  |STRANKA        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|3. |SOCIALNI DEMOKRATI - |  138|  7.78|
|  |SD          |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|4. |DRUŠTVO UPOKOJENCEV  |   95|  5.36|
|  |ŠMARTNO-TACEN,    |    |    |
|  |GAMELJNE-RAŠICA    |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|5. |LDS - LIBERALNA    |   64|  3.61|
|  |DEMOKRACIJA SLOVENIJE |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|6. |ZA DOMAČI KRAJ    |  298| 16.80|
+---+----------------------+-------+-------+
|7. |ZARES - NOVA POLITIKA |   21|  1.18|
+---+----------------------+-------+-------+
|8. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA |  311| 17.53|
|  |STRANKA - SDS     |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|9. |LISTA ZA ČISTO PITNO |   31|  1.75|
|  |VODO         |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|10.|SLS - SLOVENSKA    |   34|  1.92|
|  |LJUDSKA STRANKA    |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|11.|DeSUS - DESUS -    |   93|  5.24|
|  |DEMOKRATIČNA STRANKA |    |    |
|  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
+----+----------------------------+--------+
|  |Ime liste          |Število |
|  |              |mandatov|
+----+----------------------------+--------+
|1  |LISTA ZORANA JANKOVIĆA   |   5 |
+----+----------------------------+--------+
|2  |NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA |   1 |
|  |LJUDSKA STRANKA       |    |
+----+----------------------------+--------+
|3  |SOCIALNI DEMOKRATI - SD   |   1 |
+----+----------------------------+--------+
|4  |DRUŠTVO UPOKOJENCEV     |   0 |
|  |ŠMARTNO-TACEN, GAMELJNE-  |    |
|  |RAŠICA           |    |
+----+----------------------------+--------+
|5  |LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA |   0 |
|  |SLOVENIJE          |    |
+----+----------------------------+--------+
|6  |ZA DOMAČI KRAJ       |   3 |
+----+----------------------------+--------+
|7  |ZARES - NOVA POLITIKA    |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|8  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |   3 |
|  |STRANKA - SDS        |    |
+----+----------------------------+--------+
|9  |LISTA ZA ČISTO PITNO VODO  |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|10 |SLS - SLOVENSKA LJUDSKA   |   0 |
|  |STRANKA           |    |
+----+----------------------------+--------+
|11 |DeSUS - DESUS -       |   0 |
|  |DEMOKRATIČNA STRANKA    |    |
|  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE    |    |
+----+----------------------------+--------+
3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
+----+-----------------------------------+
|1. |DEJAN CRNEK            |
+----+-----------------------------------+
|2. |RENATA ZAJC            |
+----+-----------------------------------+
|3. |FRANC MAROLT            |
+----+-----------------------------------+
|4. |MAJA PREMRL            |
+----+-----------------------------------+
|5. |JOŽE PONIKVAR           |
+----+-----------------------------------+
 
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
+----+-----------------------------------+
|1. |JELISLAVA LEBESMÜHLBACHER     |
+----+-----------------------------------+
|2. |MARKO RAMOVŽ            |
+----+-----------------------------------+
|3. |BOGDAN GROZNIK           |
+----+-----------------------------------+
 
3. ZA DOMAČI KRAJ
+----+-----------------------------------+
|1. |JOŽE JEŽEK             |
+----+-----------------------------------+
|2. |MATJAŽ GROZNIK           |
+----+-----------------------------------+
|3. |METI BUH GAŠPARIČ         |
+----+-----------------------------------+
 
4. SOCIALNI DEMOKRATI - SD
+----+-----------------------------------+
|1. |BOŠTJAN LAH            |
+----+-----------------------------------+
 
5. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
+----+-----------------------------------+
|1. |ALOJZ SUHOVERŠNIK.         |
+----+-----------------------------------+
IV.
Svetniki izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora na volitvah 10. 10. 2010 so:
+---+------------------------------------+
|1. |DEJAN CRNEK, roj. 5. 3. 1964,    |
|  |PRELOGE 15, Ljubljana        |
+---+------------------------------------+
|2. |RENATA ZAJC, roj. 30. 12. 1962,   |
|  |ROCENSKA 24, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|3. |FRANC MAROLT, roj. 16. 7. 1988,   |
|  |GROBELJCA 56, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|4. |MAJA PREMRL, roj. 10. 6. 1963,   |
|  |PRELOGE 13, Ljubljana        |
+---+------------------------------------+
|5. |JOŽE PONIKVAR, roj. 11. 6. 1959,  |
|  |PRELOGE 27, Ljubljana        |
+---+------------------------------------+
|6. |JELISLAVA LEBESMÜHLBACHER, roj. 10. |
|  |4. 1950, RAŠICA 1, Ljubljana    |
+---+------------------------------------+
|7. |MARKO RAMOVŽ, roj. 9. 1. 1962, SP. |
|  |GAMELJNE 30, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|8. |BOGDAN GROZNIK, roj. 11. 1. 1944,  |
|  |ZG. GAMELJNE 3, Ljubljana      |
+---+------------------------------------+
|9. |JOŽE JEŽEK, roj. 11. 2. 1959,    |
|  |JURIČEVA 14, Ljubljana       |
+---+------------------------------------+
|10.|MATJAŽ GROZNIK, roj. 24. 6. 1967,  |
|  |POT SODARJEV 13, Ljubljana     |
+---+------------------------------------+
|11.|METI BUH GAŠPARIČ, roj. 24. 1.   |
|  |1981, GUSTINČIČEVA 4, Ljubljana   |
+---+------------------------------------+
|12.|BOŠTJAN LAH, roj. 25. 3. 1969,   |
|  |VIPOTNIKOVA UL. 11, Ljubljana    |
+---+------------------------------------+
|13.|ALOJZ SUHOVERŠNIK, roj. 16. 5.   |
|  |1967, SPODNJE GAMELJNE 36,     |
|  |Ljubljana              |
+---+------------------------------------+
V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-134/2010-17
Ljubljana, dne 15. oktobra 2010
Člani
Marko Drobež l.r.
Sašo Matas l.r.
Jože Ruparčič l.r.
Blaž Košorok l.r.
Lidija Colja Roth l.r.
Ivan Kuhar l.r.
dr. Tjaša Strobelj l.r.
 
Predsednica
Mestne volilne komisije
Breda Razdevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti