Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4436. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana, stran 12587.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3 in 45/08 - odločba US) je Mestna volilna komisija na 32. seji dne 15. 10. 2010 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana
I.
1. Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo pravico voliti 45 svetnikov mestnega sveta, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 224.328 volivcev, pri čemer je bilo 224.327 volivcev, ki so vpisani v volilne imenike ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom pristojnega organa, ker ni bil vpisan v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 100.478 volivcev ali 44,79% volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od števila volivcev, ki so glasovali, je:
- 1 glasoval s potrdilom, ostali so bili vpisani v volilne imenike.
II.
1. Za izvolitev 45 svetnikov mestnega sveta, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 100.413 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 3.351 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 97.062.
III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+---+----------------------+-------+-------+
|  |Ime liste       |  Št.|   %|
|  |           | glasov| glasov|
+---+----------------------+-------+-------+
|1. |LISTA ZORANA     | 45965| 47.36|
|  |JANKOVIĆA       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|2. |ZELENI SLOVENIJE   |  4056|  4.18|
+---+----------------------+-------+-------+
|3. |SOCIALNA LIBERALNA  |  201|  0.21|
|  |STRANKA        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|4. |SOCIALNI DEMOKRATI - |  7563|  7.79|
|  |SD          |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|5. |LISTA ZA ČISTO PITNO |  1457|  1.50|
|  |VODO         |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|6. |DEMOKRATSKA STRANKA  |  355|  0.37|
|  |SLOVENIJE       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|7. |STRANKA ENAKIH    |  242|  0.25|
|  |MOŽNOSTI SLOVENIJE  |    |    |
|  |(SEM-Si)       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|8. |STRANKA SLOVENSKEGA  |  344|  0.35|
|  |NARODA        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|9. |LIPA         |  211|  0.22|
+---+----------------------+-------+-------+
|10.|ZVEZA ZA PRIHODNOST  |  264|  0.27|
+---+----------------------+-------+-------+
|11.|SLOVENSKA NACIONALNA |  930|  0.96|
|  |STRANKA - SNS     |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|12.|SLOVENSKA DEMOKRATSKA | 16333| 16.83|
|  |STRANKA - SDS     |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|13.|SMS - ZELENI, STRANKA |  968|  1.00|
|  |MLADIH - ZELENI    |    |    |
|  |EVROPE        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|14.|KRŠČANSKI SOCIALISTI |  231|  0.24|
|  |SLOVENIJE       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|15.|KSU - KRŠČANSKI    |  113|  0.12|
|  |SOCIALISTI      |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|16.|DeSUS - DEMOKRATIČNA |  5396|  5.56|
|  |STRANKA UPOKOJENCEV  |    |    |
|  |SLOVENIJE       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|17.|SLOVENSKA UNIJA    |  506|  0.52|
+---+----------------------+-------+-------+
|18.|PREMIK        |  199|  0.21|
+---+----------------------+-------+-------+
|19.|LDS - LIBERALNA    |  2989|  3.08|
|  |DEMOKRACIJA SLOVENIJE |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|20.|NAPREJ SLOVENIJA -  |  108|  0.11|
|  |NPS          |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|21.|NOVA SLOVENIJA -   |  5030|  5.18|
|  |KRŠČANSKA LJUDSKA   |    |    |
|  |STRANKA        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|22.|SEG - STRANKA     |  635|  0.65|
|  |EKOLOŠKIH GIBANJ   |    |    |
|  |SLOVENIJE       |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|23.|ZARES - NOVA POLITIKA |  1787|  1.84|
+---+----------------------+-------+-------+
|24.|SLS - SLOVENSKA    |  1179|  1.21|
|  |LJUDSKA STRANKA    |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
IV.
1. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
+----+----------------------------+--------+
|  |Ime liste          |Število |
|  |              |mandatov|
+----+----------------------------+--------+
|1. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA   |   25 |
+----+----------------------------+--------+
|2. |ZELENI SLOVENIJE      |   2 |
+----+----------------------------+--------+
|3. |SOCIALNA LIBERALNA STRANKA |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|4. |SOCIALNI DEMOKRATI - SD   |   4 |
+----+----------------------------+--------+
|5. |LISTA ZA ČISTO PITNO VODO  |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|6. |DEMOKRATSKA STRANKA     |   0 |
|  |SLOVENIJE          |    |
+----+----------------------------+--------+
|7. |STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI   |   0 |
|  |SLOVENIJE (SEM-Si)     |    |
+----+----------------------------+--------+
|8. |STRANKA SLOVENSKEGA NARODA |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|9. |LIPA            |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|10. |ZVEZA ZA PRIHODNOST     |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|11. |SLOVENSKA NACIONALNA    |   0 |
|  |STRANKA - SNS        |    |
+----+----------------------------+--------+
|12. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |   9 |
|  |STRANKA - SDS        |    |
+----+----------------------------+--------+
|13. |SMS - ZELENI, STRANKA    |   0 |
|  |MLADIH - ZELENI EVROPE   |    |
+----+----------------------------+--------+
|14. |KRŠČANSKI SOCIALISTI    |   0 |
|  |SLOVENIJE          |    |
+----+----------------------------+--------+
|15. |KSU - KRŠČANSKI SOCIALISTI |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|16. |DeSUS - DEMOKRATIČNA    |   2 |
|  |STRANKA UPOKOJENCEV     |    |
|  |SLOVENIJE          |    |
+----+----------------------------+--------+
|17. |SLOVENSKA UNIJA       |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|18. |PREMIK           |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|19. |LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA |   1 |
|  |SLOVENIJE          |    |
+----+----------------------------+--------+
|20. |NAPREJ SLOVENIJA - NPS   |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|21. |NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA |   2 |
|  |LJUDSKA STRANKA       |    |
+----+----------------------------+--------+
|22. |SEG - STRANKA EKOLOŠKIH   |   0 |
|  |GIBANJ SLOVENIJE      |    |
+----+----------------------------+--------+
|23. |ZARES - NOVA POLITIKA    |   0 |
+----+----------------------------+--------+
|24. |SLS - SLOVENSKA LJUDSKA   |   0 |
|  |STRANKA           |    |
+----+----------------------------+--------+
2. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
+-----+----------------------------------+
|1.  |ZORAN JANKOVIĆ          |
+-----+----------------------------------+
|2.  |JADRANKA DAKIĆ          |
+-----+----------------------------------+
|3.  |ALEŠ ČERIN            |
+-----+----------------------------------+
|4.  |JANEZ KOŽELJ           |
+-----+----------------------------------+
|5.  |DR. MARTA BON           |
+-----+----------------------------------+
|6.  |JANKO MÖDERNDORFER        |
+-----+----------------------------------+
|7.  |ROMAN JAKIČ            |
+-----+----------------------------------+
|8.  |MARIJA DUNJA PIŠKUR KOSMAČ    |
+-----+----------------------------------+
|9.  |MIRO GORENŠEK           |
+-----+----------------------------------+
|10. |EVA STRMLJAN KRESLIN       |
+-----+----------------------------------+
|11. |SAŠO RINK             |
+-----+----------------------------------+
|12. |DR. MILENA MILEVA BLAŽIĆ     |
+-----+----------------------------------+
|13. |BOJAN ALBREHT           |
+-----+----------------------------------+
|14. |MAG. NIVES CESAR         |
+-----+----------------------------------+
|15. |PETER VILFAN           |
+-----+----------------------------------+
|16. |MARKO BOKAL            |
+-----+----------------------------------+
|17. |MAŠA KOCIPER           |
+-----+----------------------------------+
|18. |DR. GREGOR TOMC          |
+-----+----------------------------------+
|19. |MITJA MERŠOL           |
+-----+----------------------------------+
|20. |MOJCA KAVTIČNIK OCVIRK      |
+-----+----------------------------------+
|21. |BRUNA ANTAUER           |
+-----+----------------------------------+
|22. |IZTOK KORDIŠ           |
+-----+----------------------------------+
|23. |MARJAN JERNEJ VIRANT       |
+-----+----------------------------------+
|24. |JELKA ŽEKAR            |
+-----+----------------------------------+
|25. |TJAŠA FICKO            |
+-----+----------------------------------+
 
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
+-----+----------------------------------+
|1.  |ZOFIJA MAZEJ KUKOVIČ       |
+-----+----------------------------------+
|2.  |DRAGUTIN MATE           |
+-----+----------------------------------+
|3.  |DR. ŽIGA TURK           |
+-----+----------------------------------+
|4.  |MOJCA ŠKRINJAR          |
+-----+----------------------------------+
|5.  |MAG. ANŽE LOGAR          |
+-----+----------------------------------+
|6.  |MIRKO BRNIČ JAGER         |
+-----+----------------------------------+
|7.  |PAVLA MUREKAR           |
+-----+----------------------------------+
|8.  |MARKO ŠIŠKA            |
+-----+----------------------------------+
|9.  |UROŠ MINODRAŠ           |
+-----+----------------------------------+
 
3. SOCIALNI DEMOKRATI - SD
+-----+----------------------------------+
|1.  |PROF. DR. METKA TEKAVČIČ     |
+-----+----------------------------------+
|2.  |BORIS MAKOTER           |
+-----+----------------------------------+
|3.  |BREDA BREZOVAR PAPEŽ       |
+-----+----------------------------------+
|4.  |GREGOR ISTENIČ          |
+-----+----------------------------------+
 
4. DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
+-----+----------------------------------+
|1.  |META VESEL VALENTINČIČ      |
+-----+----------------------------------+
|2.  |ALEŠ KARDELJ           |
+-----+----------------------------------+
 
5. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
+-----+----------------------------------+
|1.  |MOJCA KUCLER DOLINAR       |
+-----+----------------------------------+
|2.  |ANTON KRANJC           |
+-----+----------------------------------+
 
6. ZELENI SLOVENIJE
+-----+----------------------------------+
|1.  |MIHA JAZBINŠEK          |
+-----+----------------------------------+
|2.  |MAG. TOMAŽ OGRIN         |
+-----+----------------------------------+
 
7. LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
+-----+----------------------------------+
|1.  |PROF. DR. SLAVKO ZIHERL.     |
+-----+----------------------------------+
V.
Svetniki, izvoljeni v Mestni svet Mestne občine Ljubljana na volitvah 10. 10. 2010, so:
+---+------------------------------------+
|1. |ZORAN JANKOVIĆ, roj. 1. 1. 1953,  |
|  |LJUBLJANA, VINTERCA 55       |
+---+------------------------------------+
|2. |JADRANKA DAKIĆ, roj. 13. 7. 1955,  |
|  |LJUBLJANA, TOPNIŠKA 27       |
+---+------------------------------------+
|3. |ALEŠ ČERIN, roj. 18. 7. 1949,    |
|  |LJUBLJANA, GRADAŠKA 20       |
+---+------------------------------------+
|4. |JANEZ KOŽELJ, roj. 19. 8. 1945,   |
|  |LJUBLJANA, TABOR 5         |
+---+------------------------------------+
|5. |DR. MARTA BON, roj. 22. 3. 1962,  |
|  |LJUBLJANA, ANE ZIHERLOVE 14     |
+---+------------------------------------+
|6. |JANKO MÖDERNDORFER, roj. 3. 10.   |
|  |1965, LJUBLJANA, SUHADOLČANOVA 85  |
+---+------------------------------------+
|7. |ROMAN JAKIČ, roj. 1. 5. 1967,    |
|  |LJUBLJANA, MIRKA JURCE 19      |
+---+------------------------------------+
|8. |MARIJA DUNJA PIŠKUR KOSMAČ, roj.  |
|  |23. 11. 1941, LJUBLJANA, RIMSKA 16 |
+---+------------------------------------+
|9. |MIRO GORENŠEK, roj. 9. 9. 1947,   |
|  |LJUBLJANA, HAUPTMANCA 58      |
+---+------------------------------------+
|10.|EVA STRMLJAN KRESLIN, roj. 4. 2.  |
|  |1969, LJUBLJANA, IZLETNIŠKA 13   |
+---+------------------------------------+
|11.|SAŠO RINK, roj. 11. 6. 1975,    |
|  |LJUBLJANA, PERIČEVA 37       |
+---+------------------------------------+
|12.|DR. MILENA MILEVA BLAŽIĆ, roj. 12. |
|  |9. 1956, LJUBLJANA, KOTNIKOVA 13  |
+---+------------------------------------+
|13.|BOJAN ALBREHT, roj. 7. 8. 1947,   |
|  |LJUBLJANA, PRELOGE 9        |
+---+------------------------------------+
|14.|MAG. NIVES CESAR, roj. 28. 9. 1956, |
|  |LJUBLJANA, PERIČEVA 37       |
+---+------------------------------------+
|15.|PETER VILFAN, roj. 29. 6. 1957,   |
|  |LJUBLJANA, KAMNOGORIŠKA 95     |
+---+------------------------------------+
|16.|MARKO BOKAL, roj. 24. 10. 1952,   |
|  |LJUBLJANA, BOLGARSKA 21       |
+---+------------------------------------+
|17.|MAŠA KOCIPER, roj. 17. 7. 1972,   |
|  |LJUBLJANA, POD TOPOLI 55      |
+---+------------------------------------+
|18.|DR. GREGOR TOMC, roj. 3. 2. 1952,  |
|  |LJUBLJANA, PALMEJEVA 22       |
+---+------------------------------------+
|19.|MITJA MERŠOL, roj. 13. 8. 1945,   |
|  |LJUBLJANA, GREGORČIČEVA 11A     |
+---+------------------------------------+
|20.|MOJCA KAVTIČNIK OCVIRK, roj. 16. 6. |
|  |1980, LJUBLJANA, DOLENJSKA C. 45F  |
+---+------------------------------------+
|21.|BRUNA ANTAUER, roj. 22. 5. 1954,  |
|  |LJUBLJANA, CHENGDUJSKA 26      |
+---+------------------------------------+
|22.|IZTOK KORDIŠ, roj. 16. 4. 1953,   |
|  |LJUBLJANA, HUDOVERNIKOVA 4     |
+---+------------------------------------+
|23.|MARJAN JERNEJ VIRANT, roj. 29. 1.  |
|  |1934, LJUBLJANA, VINTERCA 30    |
+---+------------------------------------+
|24.|JELKA ŽEKAR, roj. 24. 10. 1949,   |
|  |LJUBLJANA, RESLJEVA C. 42      |
+---+------------------------------------+
|25.|TJAŠA FICKO, roj. 9. 9. 1981,    |
|  |LJUBLJANA, DUNAJSKA 184A      |
+---+------------------------------------+
|26.|ZOFIJA MAZEJ KUKOVIČ, roj. 14. 5.  |
|  |1955, LJUBLJANA, GASPARIJEVA 11   |
+---+------------------------------------+
|27.|DRAGUTIN MATE, roj. 2. 5. 1963,   |
|  |LJUBLJANA, CIGALETOVA 8       |
+---+------------------------------------+
|28.|DR. ŽIGA TURK, roj. 4. 2. 1962,   |
|  |LJUBLJANA, PREGLJEVA 70       |
+---+------------------------------------+
|29.|MOJCA ŠKRINJAR, roj. 30. 11. 1955, |
|  |LJUBLJANA, PODJUNSKA 16       |
+---+------------------------------------+
|30.|MAG. ANŽE LOGAR, roj. 15. 5. 1976, |
|  |LJUBLJANA, PARMOVA 40        |
+---+------------------------------------+
|31.|MIRKO BRNIČ JAGER, roj. 11. 1.   |
|  |1954, LJUBLJANA, SLOVENSKA C. 28  |
+---+------------------------------------+
|32.|PAVLA MUREKAR, roj. 23. 11. 1958,  |
|  |LJUBLJANA, POLANŠKOVA 23      |
+---+------------------------------------+
|33.|MARKO ŠIŠKA, roj. 11. 10. 1975,   |
|  |LJUBLJANA, MAROLTOVA 5       |
+---+------------------------------------+
|34.|UROŠ MINODRAŠ, roj. 25. 5. 1980,  |
|  |LJUBLJANA, GLINŠKOVA PLOŠČAD 12   |
+---+------------------------------------+
|35.|PROF. DR. METKA TEKAVČIČ, roj. 12. |
|  |6. 1961, LJUBLJANA, NEUBERGERJEVA 7 |
+---+------------------------------------+
|36.|BORIS MAKOTER, roj. 13. 1. 1954,  |
|  |LJUBLJANA, VOJKOVA 71        |
+---+------------------------------------+
|37.|BREDA BREZOVAR PAPEŽ, roj. 11. 6.  |
|  |1959, LJUBLJANA, PUGLJEVA 5     |
+---+------------------------------------+
|38.|GREGOR ISTENIČ, roj. 5. 1. 1971,  |
|  |LJUBLJANA, STANEŽIČE 2.       |
+---+------------------------------------+
|39.|META VESEL VALENTINČIČ, roj. 31.  |
|  |10. 1951, LJUBLJANA, KARLOVŠKA 24  |
+---+------------------------------------+
|40.|ALEŠ KARDELJ, roj. 14. 5. 1951,   |
|  |LJUBLJANA, ADAMIČEVA 13       |
+---+------------------------------------+
|41.|MOJCA KUCLER DOLINAR, roj. 26. 8.  |
|  |1972, LJUBLJANA, GORNJI TRG 22   |
+---+------------------------------------+
|42.|ANTON KRANJC, roj. 17. 5. 1955,   |
|  |LJUBLJANA, ROŽNA DOLINA C. IV 39  |
+---+------------------------------------+
|43.|MIHA JAZBINŠEK, roj. 4. 11. 1941,  |
|  |LJUBLJANA, ČESNIKOVA 8       |
+---+------------------------------------+
|44.|MAG. TOMAŽ OGRIN, roj. 9. 11. 1940, |
|  |LJUBLJANA, UL. BRATOV UČAKAR 4   |
+---+------------------------------------+
|45.|PROF. DR. SLAVKO ZIHERL, roj. 23.  |
|  |9. 1945, LJUBLJANA, KOSOVELOVA 14. |
+---+------------------------------------+
VI.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-133/2010-1
Ljubljana, dne 15. oktobra 2010
Člani
Marko Drobež l.r.
Sašo Matas l.r.
Jože Ruparčič l.r.
Blaž Košorok l.r.
Lidija Colja Roth l.r.
Ivan Kuhar l.r.
dr. Tjaša Strobelj l.r.
 
Predsednica
Mestne volilne komisije
Breda Razdevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti