Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4428. Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega sveta v Občini Komen, dne 10. oktobra 2010, stran 12567.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3, 45/08) objavlja Občinska volilna komisija Občine Komen
P O R O Č I L O
o izidu volitev župana in Občinskega sveta v Občini Komen, dne 10. oktobra 2010
Volitve župana in volitve članov v Občinski svet Občine Komen so bile opravljene v nedeljo, 10. 10. 2010. Pravico glasovanja je imelo 3.022 volivcev, glasovalo je 2011 volilnih upravičencev, kar znaša 66,55%. Od tega je predčasno glasovalo 15 volilnih upravičencev, po pošti ni glasoval noben volilni upravičenec.
I. VOLITVE ŽUPANA
Pri volitvah župana je bilo oddanih 2011 glasovnic, od katerih je bilo 1976 veljavnih, 35 pa neveljavnih.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+-------------------+----------+----------+
|Kandidat      |  Št.  |  %   |
|          |veljavnih |veljavnih |
|          | glasov | glasov |
+-------------------+----------+----------+
|DANIJEL BOŽIČ   |  483  | 24,44% |
+-------------------+----------+----------+
|IVO KOBAL     |  448  | 22,67% |
+-------------------+----------+----------+
|GOJMIR LEŠNJAK   |  632  | 31,98% |
+-------------------+----------+----------+
|IGOR ZEGA     |  413  | 20,90% |
+-------------------+----------+----------+
|Skupaj       |  1976  |  100%  |
+-------------------+----------+----------+
V skladu s prvim odstavkom 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3, 45/08) je za župana izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov. Občinska volilna komisija je ugotovila, da noben od kandidatov ni dobil večine glasov, zato se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov, in sicer:
1. GOJMIR LEŠNJAK
2. DANIJEL BOŽIČ.
II. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Občina Komen ima eno volilno enoto. Glasovalo je 2011 volivcev, veljavnih glasovnic je bilo 1910, neveljavnih glasovnic pa 101.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+---+----------------------+-------+-------+
|  |Ime liste       | Št. |  %  |
|  |           | glasov|glasov |
+---+----------------------+-------+-------+
|1. |Za Kras in Brkine,  | 144 | 7,54 |
|  |Neodvisna lista    |    |    |
|  |občanov        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|2. |SLS Slovenska ljudska | 166 | 8,69 |
|  |stranka        |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|3. |Lista za naše kmetije | 193 | 10,10 |
+---+----------------------+-------+-------+
|4. |NSi - Krščanska    | 243 | 12,72 |
|  |ljudska stranka    |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|5. |LDS Liberalna     | 226 | 11,83 |
|  |demokracija Slovenije |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|6. |SDS - Slovenska    | 337 | 17,64 |
|  |demokratska stranka  |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|7. |Socialni demokrati  | 324 | 16,96 |
+---+----------------------+-------+-------+
|8. |Zares - nova politika | 113 | 5,92 |
+---+----------------------+-------+-------+
|9. |Zveza za Primorsko - | 164 | 8,59 |
|  |ZZP          |    |    |
+---+----------------------+-------+-------+
|  |SKUPAJ        | 1910 | 100% |
+---+----------------------+-------+-------+
Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah so bili količniki razdeljeni kot sledi:
+----+--------+-----+------------------------+
| Z. |Količnik| Št. |Lista          |
|št. |    |liste|            |
+----+--------+-----+------------------------+
| 1. |337,00 | 6 |SDS - SLOVENSKA     |
|  |    |   |DEMOKRATSKA STRANKA   |
+----+--------+-----+------------------------+
| 2. |324,00 | 7 |SOCIALNI DEMOKRATI   |
+----+--------+-----+------------------------+
| 3. |243,00 | 4 |NSI - KRŠČANSKA LJUDSKA |
|  |    |   |STRANKA         |
+----+--------+-----+------------------------+
| 4. |226,00 | 5 |LDS LIBERALNA      |
|  |    |   |DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |
+----+--------+-----+------------------------+
| 5. |193,00 | 3 |LISTA ZA NAŠE KMETIJE  |
+----+--------+-----+------------------------+
| 6. |168,50 | 6 |SDS - SLOVENSKA     |
|  |    |   |DEMOKRATSKA STRANKA   |
+----+--------+-----+------------------------+
| 7. |166,00 | 2 |SLS SLOVENSKA LJUDSKA  |
|  |    |   |STRANKA         |
+----+--------+-----+------------------------+
| 8. |164,00 | 9 |ZVEZA ZA PRIMORSKO -  |
|  |    |   |ZZP           |
+----+--------+-----+------------------------+
| 9. |162,00 | 7 |SOCIALNI DEMOKRATI   |
+----+--------+-----+------------------------+
|10. |144,00 | 1 |ZA KRAS IN BRKINE,   |
|  |    |   |NEODVISNA LISTA OBČANOV |
+----+--------+-----+------------------------+
|11. |121,50 | 4 |NSI - KRŠČANSKA LJUDSKA |
|  |    |   |STRANKA         |
+----+--------+-----+------------------------+
|12. |113,00 | 8 |ZARES - NOVA POLITIKA  |
+----+--------+-----+------------------------+
|13. |113,00 | 5 |LDS LIBERALNA      |
|  |    |   |DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |
+----+--------+-----+------------------------+
|14. |112,33 | 6 |SDS - SLOVENSKA     |
|  |    |   |DEMOKRATSKA STRANKA   |
+----+--------+-----+------------------------+
|15. |108,00 | 7 |SOCIALNI DEMOKRATI   |
+----+--------+-----+------------------------+
|16. |96,50  | 3 |LISTA ZA NAŠE KMETIJE  |
+----+--------+-----+------------------------+
|17. |84,25  | 6 |SDS - SLOVENSKA     |
|  |    |   |DEMOKRATSKA STRANKA   |
+----+--------+-----+------------------------+
|18. |83,00  | 2 |SLS SLOVENSKA LJUDSKA  |
|  |    |   |STRANKA         |
+----+--------+-----+------------------------+
Na podlagi drugega odstavka 14. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) šteje Občinski svet Občine Komen 13 članov.
Mandati so razdeljeni na naslednji način:
+--------+--------------------------------+
| Št.  |      Ime liste      |
|mandatov|                |
+--------+--------------------------------+
|  1  |ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA  |
|    |LISTA OBČANOV          |
+--------+--------------------------------+
|  1  |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+--------+--------------------------------+
|  1  |LISTA ZA NAŠE KMETIJE      |
+--------+--------------------------------+
|  2  |NSI - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |
+--------+--------------------------------+
|  2  |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA    |
|    |SLOVENIJE            |
+--------+--------------------------------+
|  2  |SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|    |STRANKA             |
+--------+--------------------------------+
|  2  |SOCIALNI DEMOKRATI       |
+--------+--------------------------------+
|  1  |ZARES - NOVA POLITIKA      |
+--------+--------------------------------+
|  1  |ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP    |
+--------+--------------------------------+
|  13  |SKUPAJ             |
+--------+--------------------------------+
Vsota preferenčnih glasov je vplivala na drugačno razvrstitev kandidatov pri izvolitvi pri naslednjih kandidatnih listah:
- Lista št. 1 ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA OBČANOV
Izvoljen je Vojko Markočič, na listi kandidatov naveden pod zaporedno številko 3. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 73 volivcev, oziroma 50,69% volivcev, ki so glasovali za listo. Vojko Markočič je prejel 40 preferenčnih glasov oziroma 27,78% vseh preferenčnih glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah.
- Lista št. 2 SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Izvoljen je Vid Sorta, na listi kandidatov naveden pod zaporedno številko 4. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 88 volivcev, oziroma 53,01% volivcev, ki so glasovali za listo. Vid Sorta je prejel 32 preferenčnih glasov oziroma 19,28% vseh preferenčnih glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah.
- Lista št. 4 NSI - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Izvoljen je Ivan Žežlina, na listi kandidatov naveden pod zaporedno številko 3. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 142 volivcev, oziroma 58,44% volivcev, ki so glasovali za listo. Ivan Žežlina je prejel 28 preferenčnih glasov oziroma 11,52% vseh preferenčnih glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah.
- Lista št. 6 SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Za listo je preferenčni glas oddalo 120 volivcev oziroma 35,61% volivcev, ki so glasovali za listo. Kandidatka navedena pod zaporedno številko 3 Martina Rebula je prejela 37 preferenčnih glasov, oziroma 10,98% vseh preferenčnih glasov za listo, kar pomeni, da je bila na listi izvoljena kot prva.
- Lista št. 8 ZARES - NOVA POLITIKA
Za listo je preferenčni glas oddalo 46 volivcev oziroma 40,71% volivcev, ki so glasovali za listo.
Kandidata pod zaporedno številko 1 in 2, sta prejela enako število preferenčnih glasov, tj. 20, oziroma 17,70% vseh preferenčnih glasov oddanih za listo. Tretji odstavek 18. člena Zakona o lokalnih volitvah določa, da kolikor dva kandidata z liste kandidatov, ki prideta v poštev za izvolitev, dobita enako število preferenčnih glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb. Občinska volilna komisija je na svoji 6. seji, dne 14. 10. 2010 izvedla žrebanje med kandidatoma, ki prideta v poštev za izvolitev. V skladu s sklepom o načinu žrebanja, je bil izžreban kandidat Stojan Kosmina.
Pri ostalih listah pa preferenčni glasovi niso vplivali na razvrstitev, zato so bili z list, katerim so bili dodeljeni mandati, kandidati izvoljeni po vrstnem redu iz teh list.
Št. liste: 1 ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA OBČANOV
- 3. VOJKO MARKOČIČ
Št. liste: 2 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
- 4. VID SORTA
Št. liste: 3 LISTA ZA NAŠE KMETIJE
- 1. MARJAN MRŽEK
Št. liste: 4 NSI - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
- 1. IVO KOBAL
- 3. IVAN ŽEŽLINA
Št. liste: 5 LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
- 1. DANIJEL BOŽIČ
- 2. IVAN ŽVOKELJ
Št. liste: 6 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
- 3. MARTINA REBULA
- 1. IGOR ZEGA
Št. liste: 7 SOCIALNI DEMOKRATI
- 1. GOJMIR LEŠNJAK
- 2. MARIJAN GULIČ
Št. liste: 8 ZARES - NOVA POLITIKA
- 2. STOJAN KOSMINA
Št. liste: 9 ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP
- 1. DAMJAN GRMEK.
V Občinski svet Občine Komen so tako izvoljeni (po abecednem redu):
+---+-------------+---------+--------------+
|  |  Ime in  | Datum |  Naslov  |
|  |  priimek  | rojstva |       |
+---+-------------+---------+--------------+
| 1.|BOŽIČ    | 12. 3. |Gorjansko 41, |
|  |DANIJEL   |  1959 |6223 Komen  |
+---+-------------+---------+--------------+
| 2.|GRMEK DAMJAN | 24. 5. |Štanjel 115, |
|  |       |  1950 |6222 Štanjel |
+---+-------------+---------+--------------+
| 3.|GULIČ    | 7. 4. |Kobdilj 5b,  |
|  |MARIJAN   |  1958 |6222 Štanjel |
+---+-------------+---------+--------------+
| 4.|KOBAL IVO  | 2. 2. |Štanjel 55,  |
|  |       |  1967 |6222 Štanjel |
+---+-------------+---------+--------------+
| 5.|KOSMINA   | 13. 9. |Volčji Grad  |
|  |STOJAN    |  1966 |2, 6223 Komen |
+---+-------------+---------+--------------+
| 6.|LEŠNJAK   | 22. 2. |Škofi 6, 6223 |
|  |GOJMIR    |  1959 |Komen     |
+---+-------------+---------+--------------+
| 7.|MARKOČIČ   | 6. 2. |Štanjel 40,  |
|  |VOJKO    |  1959 |6222 Štanjel |
+---+-------------+---------+--------------+
| 8.|MRŽEK MARJAN | 20. 4. |Hruševica 12, |
|  |       |  1968 |6222 Štanjel |
+---+-------------+---------+--------------+
| 9.|REBULA    | 22. 8. |Brestovica  |
|  |MARTINA   |  1978 |pri Komnu 32, |
|  |       |     |6223 Komen  |
+---+-------------+---------+--------------+
|10.|SORTA VID  | 16. 12. |Kodreti 15,  |
|  |       |  1957 |6222 Štanjel |
+---+-------------+---------+--------------+
|11.|ZEGA IGOR  | 4. 1. |Komen 96,   |
|  |       |  1963 |6223 Komen  |
+---+-------------+---------+--------------+
|12.|ŽEŽLINA IVAN | 18. 3. |Brje pri   |
|  |       |  1967 |Komnu 1, 6223 |
|  |       |     |Komen     |
+---+-------------+---------+--------------+
|13.|ŽVOKELJ IVAN | 19. 5. |Sveto 2, 6223 |
|  |       |  1948 |Komen     |
+---+-------------+---------+--------------+
Št. 040-01/2010-38
Komen, dne 14. oktobra 2010
Predsednica OVK
Občine Komen
Rada Lilić l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti