Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4422. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Bovec, ki so bile 10. oktobra 2010, stran 12559.

Občinska volilna komisija Bovec je na seji dne 14. 10. 2010 na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah /ZLV/ (Uradni list RS, št. 94-4693/07 - ZLV-UPB3, 45-1987/08 - ZLV-H) in Zapisnikov o delu volilnih odborov o ugotavljanju volilnih izidov za volitve članov občinskega sveta na volitvah 10. 10. 2010 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Bovec, ki so bile 10. oktobra 2010
1. SKUPNI REZULTAT UDELEŽBE
Skupno število volilcev z
območja občine        :   2843
Skupaj glasovalo po imeniku  :   1636
Skupaj glasovalo s potrdili  :    0
Skupaj glasovalo       :   1636
Procent udeležbe v občini   : 57.54 %.
2. REZULTATI ZA OBČINSKI SVET
Z Odlokom o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Bovec pripada listam kandidatov v Občini Bovec 12 mandatov, in sicer v 1. volilni enoti 6 mandatov in v 2. volilni enoti 6 mandatov.
Skupni rezultati glasovanja
VOLILNA ENOTA 01
+----+------------------------+-------+------+
|Zap.|    Ime liste    | Št.  | %  |
|št. |            | glasov|glasov|
+----+------------------------+-------+------+
| 1 | SD - SOCIALNI     | 85  |10.71 |
|  |DEMOKRATI        |    |   |
+----+------------------------+-------+------+
| 2 | NSI - NOVA SLOVENIJA - | 41  | 5.16 |
|  |KRŠČANSKA LJUDSKA    |    |   |
|  |STRANKA         |    |   |
+----+------------------------+-------+------+
| 3 | ZZP - ZVEZA ZA     | 42  | 5.29 |
|  |PRIMORSKO - ZZP     |    |   |
+----+------------------------+-------+------+
| 4 | DESUS - DEMOKRATIČNA  | 119  |14.99 |
|  |STRANKA UPOKOJENCEV   |    |   |
|  |SLOVENIJE        |    |   |
+----+------------------------+-------+------+
| 5 | PRIJAZNA PRIHODNOST  | 50  | 6.30 |
|  |ZA BOVŠKO        |    |   |
+----+------------------------+-------+------+
| 6 | SDS - SLOVENSKA    | 211  |26.57 |
|  |DEMOKRATSKA STRANKA   |    |   |
+----+------------------------+-------+------+
| 7 | LDS - LIBERALNA    | 54  | 6.80 |
|  |DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |    |   |
+----+------------------------+-------+------+
| 8 | SMS - STRANKA MLADIH - | 72  | 9.07 |
|  |ZELENI EVROPE      |    |   |
+----+------------------------+-------+------+
| 9 | SLS - SLOVENSKA    | 54  | 6.80 |
|  |LJUDSKA STRANKA     |    |   |
+----+------------------------+-------+------+
| 10 | LISTA ZA BOVŠKO    | 66  | 8.31 |
+----+------------------------+-------+------+
 
VOLILNA ENOTA 02
+-------+------------------------+------+------+
|Zap.št.|    Ime liste    | Št. | %  |
|    |            |glasov|glasov|
+-------+------------------------+------+------+
| 1   |SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 107 |14.08 |
+-------+------------------------+------+------+
| 2   |NSI - NOVA SLOVENIJA - | 32  | 4.21 |
|    |KRŠČANSKA LJUDSKA    |   |   |
|    |STRANKA         |   |   |
+-------+------------------------+------+------+
| 3   |ZZP - ZVEZA ZA     | 61  | 8.03 |
|    |PRIMORSKO - ZZP     |   |   |
+-------+------------------------+------+------+
| 4   |DESUS - DESUS -     | 116 |15.26 |
|    |DEMOKRATIČNA STRANKA  |   |   |
|    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE  |   |   |
+-------+------------------------+------+------+
| 5   |PRIJAZNA PRIHODNOST   | 17  | 2.24 |
|    |ZA BOVŠKO        |   |   |
+-------+------------------------+------+------+
| 6   |SDS - SLOVENSKA     | 241 |31.71 |
|    |DEMOKRATSKA STRANKA   |   |   |
+-------+------------------------+------+------+
| 7   |LDS - LIBERALNA     | 47  | 6.18 |
|    |DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |   |   |
+-------+------------------------+------+------+
| 8   |SMS - STRANKA MLADIH - | 43  | 5.66 |
|    |ZELENI EVROPE      |   |   |
+-------+------------------------+------+------+
| 9   |SLS - SLOVENSKA LJUDSKA | 35  | 4.61 |
|    |STRANKA         |   |   |
+-------+------------------------+------+------+
| 10  |LISTA ZA BOVŠKO     | 61  | 8.03 |
+-------+------------------------+------+------+
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah /ZLV/ (Uradni list RS, št. 22/06, 70/06 Odl. US: U-I-49/06-30) sta bila v obeh volilnih enotah direktno podeljena 2 mandata, in sicer:
v 1. volilni enoti  - SDS 1 mandat,
v 2. volilni enoti  - SDS 1 mandat.
Mandati za OS/ČS - po VE - ostanki po Harejevem količniku
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 6 količnik: 132.33
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| Glas| % gl.| Man. | %  | Št. |     Ime liste      |
|   |   |   |ostan.|   |               |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 85 | 10.71| 0  |64.23 | 1 | SD - SOCIALNI DEMOKRATI   |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 41 | 5.16 | 0  |30.98 | 2 | NSI - NOVA SLOVENIJA -    |
|   |   |   |   |   |KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA   |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 42 | 5.29 | 0  |31.74 | 3 | ZZP - ZVEZA ZA PRIMORSKO -  |
|   |   |   |   |   |ZZP              |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 119 | 14.99| 0  |89.92 | 4 | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA |
|   |   |   |   |   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE     |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 50 | 6.30 | 0  |37.78 | 5 | PRIJAZNA PRIHODNOST ZA BOVŠKO|
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 211 | 26.57| 1  |59.45 | 6 | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA |
|   |   |   |   |   |STRANKA            |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 54 | 6.80 | 0  |40.81 | 7 | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA |
|   |   |   |   |   |SLOVENIJE           |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 72 | 9.07 | 0  |54.41 | 8 | SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI|
|   |   |   |   |   |EVROPE            |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 54 | 6.80 | 0  |40.81 | 9 | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA   |
|   |   |   |   |   |STRANKA            |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 66 | 8.31 | 0  |49.87 | 10 | LISTA ZA BOVŠKO       |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
 
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 6 količnik: 126.67
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| Glas| % gl.| Man. | %  | Št. |     Ime liste      |
|   |   |   |ostan.|   |               |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 107 | 14.08| 0  |84.47 | 1 |SD - SOCIALNI DEMOKRATI    |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 32 | 4.21 | 0  |25.26 | 2 |NSI - NOVA SLOVENIJA -    |
|   |   |   |   |   |KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA   |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 61 | 8.03 | 0  |48.16 | 3 |ZZP - ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP|
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 116 | 15.26| 0  |91.58 | 4 |DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA |
|   |   |   |   |   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE     |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 17 | 2.24 | 0  |13.42 | 5 | PRIJAZNA PRIHODNOST ZA BOVŠKO|
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 241 | 31.71| 1  |90.26 | 6 |SDS -  SLOVENSKA DEMOKRATSKA |
|   |   |   |   |   |STRANKA            |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 47 | 6.18 | 0  |37.11 | 7 |LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA  |
|   |   |   |   |   |SLOVENIJE           |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 43 | 5.66 | 0  |33.95 | 8 |SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI |
|   |   |   |   |   |EVROPE            |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 35 | 4.61 | 0  |27.63 | 9 |SLS - SLOVENSKA LJUDSKA    |
|   |   |   |   |   |STRANKA            |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
| 61 | 8.03 | 0  |48.16 | 10 | LISTA ZA BOVŠKO       |
+-----+------+------+------+-----+------------------------------+
Upoštevajoč 16. člen Zakona o lokalnih volitvah /ZLV-UPB2/ (Uradni list RS, št. 22/06, 70/06 Odl. US: U-I-49/06-30) je bilo listam kandidatov razdeljenih še 10 dodatnih mandatov na podlagi d’Hondtovih količnikov:
Količnik po d’Hondtu na glasovih list
Število mandatov v občini: 12
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
| Zap. |Količnik|Št. |Ime liste                |
| št. |    |  |                     |
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
|  1  | 452.00 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
|  2  | 235.00 |  |DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV |
|    |    |  |SLOVENIJE                |
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
|  3  | 226.00 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
|  4  | 192.00 |  |SOCIALNI DEMOKRATI            |
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
|  5  | 150.67 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
|  6  | 127.00 |  |LISTA ZA BOVŠKO             |
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
|  7  | 117.50 |  |DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV |
|    |    |  |SLOVENIJE                |
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
|  8  | 115.00 |  |STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE      |
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
|  9  | 113.00 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
| 10  | 103.00 |  |ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP         |
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
| 11  | 101.00 |  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE     |
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
| 12  | 96.00 |  |SOCIALNI DEMOKRATI            |
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
| 13  | 90.40 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
| 14  | 89.00 |  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
| 15  | 78.33 |  |DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV |
|    |    |  |SLOVENIJE                |
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
| 16  | 75.33 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
| 17  | 73.00 |  |NOVA  SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA   |
|    |    |  |STRANKA                 |
+-------+--------+----+-----------------------------------------+
Dodatne mandate na ravni občine so tako dobile naslednje liste kandidatov
+--------------------+-------------------+
|- SDS        |   2 mandata   |
+--------------------+-------------------+
|- SD        |   2 mandata   |
+--------------------+-------------------+
|- DESUS       |   2 mandat   |
+--------------------+-------------------+
|- LISTA ZA BOVŠKO  |   1 mandat   |
+--------------------+-------------------+
|- SMS        |   1 mandat   |
+--------------------+-------------------+
|- ZZP        |   1 mandat   |
+--------------------+-------------------+
|- LDS        |   1 mandat   |
+--------------------+-------------------+
Upoštevajoč delitev mandatov na ravni posamezne volilne enote v skladu s 15. in 16. členom Zakona o lokalnih volitvah in delitve mandatov na ravni občine so mandati po volilnih enotah bili dodeljeni naslednjim listam kandidatov:
+---------+----------+----------+---------+
|     |  1.  |     |  2.  |
|     | volilna |     | volilna |
|     | enota  |     | enota |
+---------+----------+----------+---------+
|Ime liste|  Št.  |Ime liste |  Št.  |
|     | mandatov |     |mandatov |
+---------+----------+----------+---------+
|  SDS  |  2   |  SDS  |  2  |
+---------+----------+----------+---------+
| DESUS |  1   |  SD  |  2  |
+---------+----------+----------+---------+
| LISTA ZA|  1   |  ZZP  |  1  |
| BOVŠKO |     |     |     |
+---------+----------+----------+---------+
|  LDS  |  1   | DESUS  |  1  |
+---------+----------+----------+---------+
|  SMS  |  1   |     |     |
+---------+----------+----------+---------+
V skladu z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah so bili izvoljeni kandidati naslednjih list
+----------+---------+----------+----------+
|     |  1.  |     |  2.  |
|     | volilna |     | volilna |
|     | enota |     | enota  |
+----------+---------+----------+----------+
|Ime liste |  Št.  | Ime liste|  Št.  |
|     |kandidata|     |kandidata |
+----------+---------+----------+----------+
|  SDS  | 5 in 4 |  DESUS |  2   |
+----------+---------+----------+----------+
|  SMS  |  2  |     |     |
+----------+---------+----------+----------+
| LISTA ZA |  2  |     |     |
| BOVŠKO |     |     |     |
+----------+---------+----------+----------+
3. Občinska volilna komisija Bovec na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98)
U G O T A V L J A,
da so po volilnih enotah v Občini Bovec na volitvah 10. 10. 2010 bili izvoljeni naslednji kandidati v Občinski svet Občine Bovec:
1. volilna enota
+---+-----------+----------+--------------+
|  |  Ime in |  Datum |  Stalno  |
|  | priimek | rojstva | prebivališče |
+---+-----------+----------+--------------+
|1. |  Breda  |  3. 9. |Bovec, Brdo 66|
|  | Vencelj |  1946  |       |
+---+-----------+----------+--------------+
|2. |  Davor  | 21. 4. | Bovec, Trg |
|  | Gašperčič |  1979  | golobarskih |
|  |      |     |  žrtev 40  |
+---+-----------+----------+--------------+
|3. |Adis Hrovat| 27. 3. | Bovec, Mala |
|  |      |  1963  |  vas 106  |
+---+-----------+----------+--------------+
|4. |Milan Jojić| 28. 6. | Bovec, Dvor 5|
|  |      |  1963  |       |
+---+-----------+----------+--------------+
|5. | Tatjana | 26. 11. | Bovec, Dvor |
|  |  Komac  |  1976  |   45a   |
+---+-----------+----------+--------------+
|6. |Uroš Sovdat| 18. 8. | Bovec, Kot 72|
|  |      |  1979  |       |
+---+-----------+----------+--------------+
 
2. volilna enota
+--+------------+-----------+--------------+
| |Ime in   | Datum   | Stalno    |
| |priimek   |rojstva  |prebivališče |
+--+------------+-----------+--------------+
|1.|Valter   |30. 1.   |Čezsoča,   |
| |Mlekuž   |1959    |Čezsoča 103  |
+--+------------+-----------+--------------+
|2.|Iztok Kašca |16. 1.   |Log pod    |
| |      |1967    |Mangartom, Log|
| |      |      |pod Mangartom |
| |      |      |71      |
+--+------------+-----------+--------------+
|3.|Darko Šuler |21. 2.   |Čezsoča,   |
| |      |1954    |Čezsoča 53  |
+--+------------+-----------+--------------+
|4.|Ivan Knez  |24. 10.  |Srpenica,   |
| |      |1947    |Srpenica 6  |
+--+------------+-----------+--------------+
|5.|Danijel   |16. 5.   |Srpenica,   |
| |Krivec   |1965    |Srpenica 37  |
+--+------------+-----------+--------------+
|6.|Darko Čobec |31. 7.   |Žaga, Žaga 26 |
| |      |1950    |       |
+--+------------+-----------+--------------+
Št. 041-02/2010-21
Bovec, dne 14. oktobra 2010
Člani OVK Bovec
Cecilija Ostan l.r.
Vesna Cuder l.r.
Iris Stres l.r.
Natalija Bartol l.r.
Jožef Žagar l.r.
Vincenc Kravanja l.r.
Ksenja Krivec l.r.
Predsednica OVK Bovec
Sonja Zorec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti