Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010

Kazalo

4253. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 11359.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr. in 126/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 29. seji dne 28. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom se na parc. št. 732/4, 732/1, 731/1, 726/1, 725/7, 725/5, 725/4, 725/3, 725/2, 725/1, 724/15, 724/14, 724/13, 724/12, 724/11, 724/10, 724/9, 724/8, 724/7, 724/6, 724/5, 724/1, 844 in 843, vpisanih pri vložni številki 304, k.o. Bunčani, in v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljutomeru vknjiženih kot javno dobro, vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Veržej.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa se odpišejo od obstoječe vložne številke in se vpišejo k novi vložni številki iste katastrske občine, kjer se vknjiži lastninska pravica na Občino Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej z zaznambo, da so nepremičnine grajeno javno dobro.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-9/2010-1
Veržej, dne 28. septembra 2010
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost